1. Gebed voor Israël
    ‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12).

Het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël leverde opvallend weinig op voor de Joodse staat, ook als het gaat om de relatie met Iran.

• Dank dat 124 ernstig zieke Israëlische kankerpatiëntjes een week konden genieten van een vakantie in Nederland.
• Dank dat er sprake is van een daling in het aantal ernstig zieke Covidpatiënten.
• Bid voor de komende verkiezingen in Israël.
• Bid voor demissionair premier Lapid in de aanloop naar de verkiezingen eind dit jaar.
• Bid voor de IDF die regelmatig worden geconfronteerd met bewapende terreurverdachten.
• Bid om eenheid onder alle bevolkingsgroepen in Israël.
• Bid voor de Messias belijdende Joden.
• Bid dat de dreiging uit Iran stopt en dat de nucleaire plannen zullen worden verijdeld.
• Bid om bescherming voor Israël nu Rusland en Iran de wereld bedreigen met een nieuwe koude oorlog met Teheran als basis.
• Bid om rust en vrede nu ook in Israël de zomervakantie is aangebroken.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt’ (Jacobus 1:2-3).

Ik wil je bemoedigen, dat als je door een moeilijke tijd gaat, de HERE te vragen om je te helpen in deze moeilijke periode en laat daarbij je oog alleen gericht zijn op Jezus de leidsman en voleinder van het geloof.

• Bid dat het christelijke antisemitisme stopt nu blijkt dat de Presbyteriaanse Kerk Israël beschuldigt van apartheid, het vergelijkt met nazi-Duitsland en probeert antisemitisme uit het woordenboek te schrappen.
• Blijf bidden voor de vrede in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne.
• Bid voor de Joden in de OekraIne en Rusland en dat ze Aliyah maken voordat het te laat is.
• Bid dat er een oplossing wordt gevonden in de betrekkingen tussen Israël en Rusland door de vete met het Joodse Agentschap. Rusland wil het Joodse Agentschap in Rusland sluiten waardoor de Aliyah vanuit Rusland in gevaar komt.
• Bid voor de gelovigen in de Oekraïne en hun voorgangers.
• Bid dat de Oekraïnse graanoogst kan worden verscheept naar met name de Zuid-Afrikaanse landen.
• Bid dat de koningen der aarde en de machthebbers van deze wereld tot inkeer komen en zich bekeren, want de HERE spot met hen (Psalm 2:4).
• Bid dat er onder het nieuwe Saoedische leiderschap een andere oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict komt.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’
(Efeze 2:19-20).

Het is een Gods wonder dat wij, gelovigen uit de heidenen, medeburgers en mede-erfgenamen zijn van Gods volk.

• Dank dat wij dankzij het volk van God zoveel zegeningen hebben ontvangen.
• Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
• Bid dat de agressie en het verzet in ons land stopt.
• Bid dat we als land en volk ons bekeren en terugkeren naar de God van Israël.
• Bid dat kerken en gemeentes hernieuwd zicht krijgen op Gods volk en dat ze hun leden zullen aanmoedigen om naar het Israëlweekend te gaan.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid voor het team van vrijwilligers die meehelpen om het Israëlweekend tot een succes te maken.
• Bid voor de sprekers Jurgen Buhler en Jacob Keegstra en het muziekteam Peeber & Maaike en band.
• Bid voor de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest in de maand oktober.
• Bid dat veel Nederlanders zich zullen aanmelden voor de Loofhuttenfeestreis o.l.v. Jacob en Hennie.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus