1. Israël:
  ‘Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting nog verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof’ (Jesaja 60:18).

Bij een meedogenloze, bloedige terroristische aanslag in Elad kwamen Yonatan, de vader van vijf kinderen, Oren, vader van zes kinderen, en Boaz, vader van vijf kinderen, om het leven. Zestien kinderen werden die nacht wees. Niemand van hen verdient het om zonder ouders door het leven te gaan, maar het is een realiteit die ze nu onder ogen moeten zien.

• Bid om bescherming voor de onschuldige burgers die in conflictgebieden leven.
• Bid dat de stem van de leider van Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, die opriep tot aanvallen met vuurwapens of een bijl het zwijgen wordt opgelegd.
• Bid dat de Hezbollah de dreigementen om Israëls offshore gasbooractiviteiten voor de kust van Haifa aan te vallen niet zal uitvoeren.
• Bid voor de regering van Israël nu het parlement is ontbonden en er nieuwe verkiezingen op 1 november a.s. zullen worden uitgeschreven.
• Bid dat God zich ontfermt over de ontstane regeringscrisis nu rabbijnen zich verheugen over de val van de regering.
• Bid dat de 6e Covidgolf weer in kracht zal afnemen.
• Bid voor Yair Lapid die tot aan de verkiezingen interterim premier van Israël is.
• Dank dat er een poging tot wapensmokkel langs de Jordaanse grens door de IDF verijdeld is.
• Bid om bescherming voor de bewoners aan de grens met Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Gazastrook.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o HERE, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen’ (Psalm 86:9-10).

De eerste bijeenkomst van hoge diplomaten van de Negev-top bestaande uit Israël, Bahrein, de VAE, Egypte, Marokko en de VS, hebben hun vervolgbijeenkomst op de verleden najaar gehouden Negev-top in Bahrein afgesloten.

• Bid dat het resultaat van de Negev-top zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en welvaart in het Midden-Oosten.
• Bid dat ook Saoedi-Arabië zich zal aansluiten bij de gesloten Abraham akkoorden.
• Bid dat de nucleaire dreiging en de cyberaanvallen vanuit Iran stoppen.
• Bid voor het komende bezoek wat de Amerikaanse President Joe Biden aan Israël zal brengen.
• Bid voor Libanon die aan een energiecrisis lijdt.
• Bid dat het wereldwijde antisemitisme, wat op een 7-koppig monster lijkt, een halt wordt toegeroepen.
• Bid tegen de leugens van beschuldigingen aan het adres van Israël over apartheid, genocide en oorlogsmisdaden. En de leugen dat het Palestijnse lijden gelijk wordt gesteld met de Holocaust.
• Bid dat de oorlog in de Oekraïne stopt en de bevolking in rust en vrede hun land weer op kunnen bouwen.
• Bid om bescherming voor de Oekraïense en Russische Joden die Aliyah willen maken naar Israël.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’ (Filippenzen 4:6).

Begin september van dit jaar organiseren we ons jaarlijkse Israëlweekend in een fysieke bijeenkomst op de Betteld in Zelhem. Ook zal men in de gehele wereld digitaal het weekend kunnen meebeleven. We zien met vreugde en verlangen uit naar de komst van veel deelnemers.

• Bid voor het plannen en organiseren van het Loofhuttenfeest eind dit jaar en dat ook veel Nederlanders zich zullen aanmelden.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid voor het team van vrijwilligers die meehelpen om het Israëlweekend tot een succes te maken.
• Bid ook voor de technische middelen en mogelijkheden om het weekend ook digitaal over de gehele wereld mee te kunnen maken.
• Bid voor de sprekers Jurgen Buhler en Jacob Keegstra en het muziekteam Maaike en Peeber.
• Bid voor een goede samenwerking tussen de ICEJ en de Betteld.
• Bid dat veel deelnemers, waaronder ook de jongere generatie, zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid voor ons land en volk, zeker nu in tijden van crisis, zoals stikstof, energie en weer een opkomende coronagolf.
• Bid voor de regering en haar ministers en de 1e en 2e kamer.
• Bid om eenheid onder de bevolking zeker nu er sprake is van blokkades, agressie en bedreigingen aan het adres van ministers en politici.
• Bid voor de Kerken en Gemeentes en hun voorgangers en oudsten.
• Bid dat er een Geest van genade en gebeden over ons land en volk zal worden uitgestort.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid om bescherming voor Hennie Keegstra die begin juli voor een aantal dagen naar Israël gaat.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.
• Bid dat de boodschap over Israël ook via de Social Media zich in de komende weken zal uitbreiden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus

_______________________________________________________________________________

Gebedspunten 16 juni 2022

 1. Gebed voor Israël

‘En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil’ (Marcus 4:39).

De afgelopen weken waren er spanningen en terreuraanslagen in heel Israël, waaronder moslimrellen in Jeruzalem en vooral op de Tempelberg. Palestijnse militanten hebben geprobeerd geweld uit te lokken op basis van valse beschuldigingen dat Israël de status-quo op de Tempelberg verandert. Iran is ook betrokken bij deze pogingen om het conflict over Jeruzalem aan te wakkeren.

Blijf bidden voor de bescherming van de Israëlische politie en veiligheidstroepen en het publiek op dit moment.

Bid dat elke stem die aanzet tot geweld het zwijgen wordt opgelegd, net zoals bij de storm op het meer, en dat het geen impact zal hebben op de toehoorders en omstanders.

Bid voor de vrede van Jeruzalem.

De huidige regering is gevallen. Er komen op 1 november nieuwe verkiezingen. Bid voor bescherming van het land, totdat er een nieuwe regering is.

2. Gebed voor de Volken

‘Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan; Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht’ (Jesaja 44:24).

In de afgelopen maanden zijn er rapporten naar de pers uitgelekt over de interne werking van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, als het gaat om legalisering van abortus.

 • Bid voor de bescherming van de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof die deze belangrijke beslissingen nemen – zowel in hun persoon en gezin als in hun beraadslagingen.
 • Bid voor herstel van de noodzakelijke grenzen aan abortus in de Verenigde Staten (en ook in ons land) en voor een hernieuwd respect voor de heiligheid van elk menselijk leven.
 • Bid voor opwekking in Amerika, ook zeker na een golf van gewapende aanslagen met dodelijke afloop.
 • Bid voor de vriendelijke gelovigen in China die onze broeders en zusters in de Heer zijn. Ze volgen en steunen het werk van de ICEJ op het vasteland van China, ook al is het riskant voor hen.
 • Bid dat ze op geen enkele manier schade zullen oplopen en dat ze wijsheid zullen krijgen van de Heilige Geest over hoe ze met ons kunnen blijven samenwerken om Israël te zegenen.
 • Bid dat ons werk in China niet in gevaar komt in deze gevoelige tijd.
 • Bid dat onze regionale afdelingen en Chinese taalcoördinator nieuwe en innovatieve manieren zullen vinden om te netwerken en deze ondersteuning vanuit het vasteland van China te organiseren.
 • Bid ook voor de bescherming van alle gelovigen en kerken in China.
 • Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’

(Zacharia 10:8).

Sinds eind februari assisteert de ICEJ bij de dringende Aliyah uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. In de afgelopen drie maanden hebben we reddingsvluchten gesponsord voor ten minste 820 Oekraïense Joodse oorlogsvluchtelingen die Aliyah naar Israël maakten. Al deze dringende Oekraïense Aliyah-inspanningen gaan door, zelfs terwijl we ons ook voorbereiden op een nieuwe golf van zo’n 3.000 Ethiopische Joden die in juni zijn begonnen met het maken van Aliyah naar Israël.

 • Bid voor goddelijke bescherming voor alle betrokkenen, vooral die Aliyah-werkers op de grond in Oekraïne en Ethiopië, evenals de Joodse families die op weg zijn naar Israël.
 • Bid dat de benodigde fondsen snel binnen zullen komen, zodat we op tijd een verschil kunnen maken in het redden van Joodse levens uit gevaarlijke gebieden.
 • Bid dat onze Aliyah-inspanningen over de hele wereld snel zullen doorgaan en zelfs zullen bloeien met de zegen van de Heer.
 • Bid voor het plannen en organiseren van het Loofhuttenfeest eind dit jaar en dat ook veel Nederlanders zich zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid en onderscheidingsvermogen om door ons Zijn strategie en doelen voor het Feest van 2022 te tonen.
 • Bid voor alle pelgrims van het Feest die dit jaar zowel fysiek als virtueel zullen deelnemen.
 • Bid ook voor elk aspect van het Loofhuttenfeest, inclusief registratie, locaties, visa en fondsen voor pelgrims uit verschillende landen, tijdelijke hulpteams, sprekers en aanbiddingsleiders.
 • Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
 • Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus

…………………………………………………………………………………………………….

Gebedspunten voor 3 juni 2022

 1. Gebed voor Israël
  ‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.’ (Joël 2:28).

Het tellen van de Omer herinnert ons aan het aanstaande feest van Shavuot – Pinksteren, toen de Heilige Geest op de discipelen viel. Hij is Degene die openbaring geeft en ons leidt in alle waarheid. De profeet Joël zegt dat de dag zal komen dat de Geest op alle vlees zal worden uitgestort.

• Bid dat tijdens het feest van Shavuot Gods Geest overvloedig zal worden uitgestort over Zijn volk.
• Bid dat er wereldwijd iets zichtbaar wordt van de uitstorting van de Heilige Geest aan hen die daarom vragen.
• Bid voor de in totaal 14.019 met het Covid virus besmette personen in Israël.
• Bid voor 101 patiënten die in ernstige toestand in de ziekenhuizen zijn opgenomen. Van hen zijn 50 in kritieke toestand en 44 van hen zijn aangesloten aan beademingsapparatuur.
• Bid dat de gezochte terroristische verdachten in Judea en Samaria zullen worden gearresteerd.
• Bovendien veroorzaakten honderden Palestijnen een gewelddadige rel terwijl veiligheidstroepen gelovigen naar het graf van Jozef in de stad Nablus escorteerden. Bid dat deze gewelddadige rellen ophouden.
• Bid voor de regering van premier Bennett en dan vooral voor eenheid in de coalitie.
• Dank dat de voorzitter van de EU (Roberta Metsola) tijdens haar bezoek aan de Knesset, zich krachtig heeft uitgesproken tegen antisemitisme en terrorisme.
• Bid dat Israël het juiste antwoord zal vinden op de groter wordende dreiging uit Iran. Zeker nu de Iraanse President wraak heeft gezworen voor de moord op een kolonel van de Revolutionaire Garde.
• Bid om bescherming voor de bewoners aan de noordgrens en de Gazastrook.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging, Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppel’ (Jesaja 40:23-24).

De aarde trilt op haar grondvesten door de toenemende terreur en rampen rondom de wereld. Elke dag worden we wakker om weer te horen van een andere ramp. Sommige mensen zeggen zelfs dat we getuige zijn van het begin van de derde wereld oorlog. Maar God heeft alles onder controle.

• Dank dat God alles onder controle heeft en dat het Hem niet uit Zijn hand loopt. Hij is en blijft trouw tot in der eeuwigheid.
• Dank dat Israël Europa wil helpen minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Weer een voorbeeld van Israël dat de volken zegent, terwijl het conflict in Oekraïne de energiebronnen van Europa bedreigt.
• Bid dat de Jodenhaat in de wereld afneemt en stopt. Europa verlaagt in ieder geval het budget voor UNRWA-scholen met 40%.
• Bid voor de landen rondom Israël zoals Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte.
• Bid dat de vervulling van de profetie in Jesaja 19 over de heerbaan spoedig in vervulkling zal gaan.
• Bid voor de situatie in Oekraïne die de kloof tussen Israël en Rusland heeft verbreedt. Velen vrezen dat dit uiteindelijk zou kunnen uitmonden in een gewapende confrontatie.
• Bid voor de nabestaanden en slachtoffers van 19 kinderen en 2 volwassenen die uit één klas in Texas zijn omgebracht.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken’
(Handelingen 2:1-4).

Het Loofhuttenfeest van de ICEJ voor 2022 in Jeruzalem komt snel dichterbij. De data zijn vastgesteld voor 9-16 oktober.

• Bid vooral om een krachtige uitstorting van de Heilige Geest in het komende Pinksterweekend, dat degenen die komen een aanraking van de Heer mogen ontvangen.
• Bid dat er een hernieuwde aanraking van Gods Geest komt in Kerken en Gemeentes.
• Bid dat Kerken en Gemeentes Bijbels gefundeerd (in)zicht krijgen op Gods volk Israël.
• Bid dat velen, ook vanuit Nederland, de gang naar het Loofhuttenfeest in Israël zullen maken.
• Bid voor de leiding in Jeruzalem die dit feest aan het voorbereiden zijn.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Dank dat we als Nederlandse afdeling op 17 mei jl. kennis konden maken met de Israëlische ambassadeur en zijn vrouw. Dit was tijdens de viering van 74 jaar onafhankelijkheid van Israël.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus

____________________________________________________________________________________

Gebedspunten 20 mei 2022

 1. Gebed voor Israël
  ‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoon schap, door welke wij roepen: Abba, Vader’ (Romeinen 8:15).

Als reactie op de terroristische aanslagen in Israël in de afgelopen weken, heeft de IDF op verschillende locaties in Judea en Samaria terrorismebestrijdingsactiviteiten uitgevoerd, met de nadruk op het Jenin gebied. Op het moment van deze activiteit kwam een Palestijnse journalist om het leven. Dit is ook het gebied waar de terroristen vandaan komen die de laatste aanslagen in Israël hebben uitgevoerd.

• Blijf bidden voor de bescherming van de Israëlische politie en veiligheidstroepen en het publiek op dit moment.
• Bid dat er een eerlijk onderzoek komt n.a.v. de omgekomen Palestijnse journalist.
• Bid dat elke stem die aanzet tot geweld het zwijgen wordt opgelegd en dat het geen impact zal hebben op de omstanders.
• Bid speciaal voor de jonge Arabische moslimmannen in het Land van Israël, en bid dat de Heer de geest van het zoon schap over hen zal openbaren.
• Bid dat zij Hem als een Vader mogen zien en hun identiteit in Christus mogen vinden.
• Bid dat alle plannen van Israëls vijanden zullen worden verijdeld, zowel binnen als buiten het land.
• Laten we bidden dat Hij in deze tijd Zijn redding en genezende kracht aan velen zal openbaren, en dat de maand Iyar een maand van een nieuw begin wordt.
• Bid dat Israël zijn grenzen open zal blijven houden voor alle buitenlandse bezoekers.
• Bid dat de luchtvaartmaatschappijen genoeg vluchten naar Israël hebben, dat de Israëlische hotels en restaurants snel weer open gaan en dat alle reisleiders en buschauffeurs weer fulltime aan het werk kunnen.
• Bid dat de Heer christenen van over de hele wereld in oktober naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem zal trekken.
• Bid dat ze de financiën zullen hebben die nodig zijn om de reiskosten naar Israël te dekken.
• Bid ook dat de pelgrims voor het Feest in staat zullen zijn om de nodige visa te krijgen van de Israëlische autoriteiten in hun thuisland.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft…’ (2 Korintiërs 5:18).

In de afgelopen maanden heeft de Heer aan de ICEJ in Jeruzalem op een diepgaande manier het visioen van de ‘Jesaja 19 Heerbaan’ duidelijk gemaakt. Deze geestelijke eenheid in God zal een zegen voortbrengen die uiteindelijk de hele aarde zal beïnvloeden.

• Bid dat de Heer door gaat met het verbinden van de naties in het Midden-Oosten als het gaat om vrede, zowel door de Akkoorden van Abraham als door de profetische vervulling van Jesaja 19.
• Bid dat de Heer de harten van Arabieren in het hele Midden-Oosten zal veranderen richting Israël, inclusief een geestelijk ontwaken voor Gods plannen en doelen voor een hersteld Israël in deze regio.
• Bid en concentreer je in de aanloop naar Pinksteren op de Heer zoals de honderdtwintig discipelen in de Bovenzaal.
• Laten we onze gebeden eensgezind verenigen en de Heer vragen ons opnieuw te vullen met Zijn Geest.
• Bid ook voor je familie, je kerk en ons land in deze tijd van onrust en spanning.
• Bid de Heer om een geestelijk ontwaken en dat het vuur van de Heilige Geest onze harten en huizen zal (ver)vullen.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’ (Zacharia 10:8)

Sinds eind februari assisteert de ICEJ bij de dringende Aliyah uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. In minder dan twee maanden hebben we reddingsvluchten gesponsord voor ten minste 720 Oekraïense Joodse oorlogsvluchtelingen die Aliyah naar Israël maakten.

• De Aliyah-inspanningen zijn vaak erg moeilijk en zelfs gevaarlijk geweest, dus blijf bidden voor goddelijke bescherming voor alle betrokkenen, vooral de Israëlische autoriteiten en vrijwilligers op de grond in Oekraïne, evenals de Joodse families die op weg zijn naar Israël.
• Bid dat de benodigde fondsen snel binnen zullen komen, zodat we tijdig het verschil kunnen maken in het redden van Joodse levens uit deze verschrikkelijke oorlog.
• Bid met ons mee voor elk aspect van het Loofhuttenfeest, zoals de registratie, locaties, visa en fondsen voor pelgrims uit verschillende landen, korte termijnhulpteams, sprekers en musici.
• Bid vooral om een krachtige uitstorting van de Heilige Geest in deze tijd, dat degenen die komen een aanraking van de Heer mogen ontvangen.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor ons Koningshuis, de Ministers en de Eerste en Tweede Kamer.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus


Gebedspunten 1 mei 2022

 1. Gebed voor Israël
  ‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’ (Zacharia 10:8).

Ik wil jullie er nogmaals aan herinneren om altijd te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor de veiligheid van Israël. De afgelopen dagen is Israël opnieuw getroffen door een reeks islamitische terroristische aanslagen in Beersheba, Hadera en Bnei Brak, waarbij Israëli’s zijn omgekomen.

• Bid dat de confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie op de tempelberg zullen stoppen.
• Bid dat de rust na een onrustige Pesachperiode terugkeert in Jeruzalem.
• Bid dat Israëls nieuwe oorlog tegen het terrorisme: van verdediging naar offensief stopt.
• Bid dat de nieuwe vijandelijkheden op de Tempelberg in Jeruzalem tussen Israëlische Joden en Palestijnse moslims een halt wordt toegeroepen.
• Gedurende Pesach heeft Israël een raket vanuit Gaza onderschept en heeft als vergelding een bombardement uitgevoerd. Bid dat dit niet zal leiden tot een oorlog.
• Bid voor de regering van premier Bennett die behoorlijk onder druk staat nu Idit Silman, – de ‘overloper’ uit de Yamina-partij van Bennet, naar de oppositiepartij van Netanyahu is gegaan.
• Bid om eenheid binnen de diverse bevolkingsgroepen in de Israëlische samenleving.
• Bid om bescherming aan de grenzen met Libanon en de Gazastrook. Vooral nu er weer raketten worden afgevuurd op Israël.
• Bid voor de nog 196 ernstig zieke covidpatiënten in de ziekenhuizen van Israël.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem en voor de veiligheid van Israël.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘Dan zal de HERE , uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal U weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft’ (Deuteronomium 30:3).

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland eind februari zijn ongeveer 15.000 vluchtelingen naar Israël gekomen, waaronder 5.000 Joden. Volgens de Wet op de Terugkeer hebben zij wettelijk recht op een Israëlisch paspoort.

• Blijf bidden voor Oekraïne. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is vijftig dagen na het begin van de Russische invasie opgelopen tot meer dan 5 miljoen.
• Bid voor een goede opvang in die landen waar de vluchtelingen worden opgevangen.
• Bid dat het verblijf in die landen tijdelijk zal zijn en dat de vele vrouwen en kinderen spoedig weer naar hun land, mannen en vaders kunnen terugkeren.
• Bid voor de Oekraïense president Zelenski die zijn volk prees voor ’s werelds moedigste onbreekbare land.
• Bid dat president Poetin, na de militaire tegenslagen die Rusland te verduren krijgt, niet zijn toevlucht zal nemen tot het inzetten van nucleaire wapens.
• Bid om bescherming voor de vele internationale hulporganisaties, die de Oekraïense bevolking op diverse manieren hulp bieden.
• Bid voor de vele vrijwilligers in Oekraïne die Joden helpen om Aliyah te maken naar Israël.
• We moeten blijven bidden dat God Israël zal beschermen tegen de nucleaire dreiging vanuit Iran.
• Bid dat de door de Verenigde Staten en Europa gewenste nucleaire deal met Iran niet tot stand komt.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ
  ‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon: Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid’ (Zacharia 8:7-8).

De ICEJ is druk bezig met het plannen van het Loofhuttenfeest in oktober. Dit jaar hoopt men voor de eerste keer ooit zowel een persoonlijke Feestbijeenkomst in Israël te organiseren als een online Feestervaring voor degenen die Jeruzalem niet kunnen bereiken. Dit vereist allemaal nieuwe gebieden van planning en organisatie, en vooral het juiste personeel om dit te realiseren.

• Dank dat de Paasgeschenkpakketten in grote dankbaarheid zijn ontvangen.
• Dank dat de door de ICEJ afdeling in Nederland georganiseerde Pesachvieringen rijk zijn gezegend.
• Bid voor de Nederlandse vrijwilligers die namens de ICEJ in Israël werkzaam zijn.
• Blijf bidden voor de opvang en integratie van de vele Oekraïense en Ethiopische Joden die Israël binnenkomen.
• Bid dat er vele donaties binnen zullen komen om nog meer vluchten te financieren.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid voor de voorbereidingen van de ICEJ met het plannen van het Loofhuttenfeest in oktober eind dit jaar.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor ons Koningshuis, de Ministers en de Eerste en Tweede Kamer.
• Dank en bid voor de vele vrijwilligers die belangeloos betrokken zijn bij de werkzaamheden van de ICEJ-afdeling in Nederland.
• Bid dat de vernieuwde versie van de ICEJ website, die eind april wordt gelanceerd, goed zal worden ontvangen in de Nederlandse samenleving.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus