Gebedspunten 20 mei 2022

 1. Gebed voor Israël
  ‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoon schap, door welke wij roepen: Abba, Vader’ (Romeinen 8:15).

Als reactie op de terroristische aanslagen in Israël in de afgelopen weken, heeft de IDF op verschillende locaties in Judea en Samaria terrorismebestrijdingsactiviteiten uitgevoerd, met de nadruk op het Jenin gebied. Op het moment van deze activiteit kwam een Palestijnse journalist om het leven. Dit is ook het gebied waar de terroristen vandaan komen die de laatste aanslagen in Israël hebben uitgevoerd.

• Blijf bidden voor de bescherming van de Israëlische politie en veiligheidstroepen en het publiek op dit moment.
• Bid dat er een eerlijk onderzoek komt n.a.v. de omgekomen Palestijnse journalist.
• Bid dat elke stem die aanzet tot geweld het zwijgen wordt opgelegd en dat het geen impact zal hebben op de omstanders.
• Bid speciaal voor de jonge Arabische moslimmannen in het Land van Israël, en bid dat de Heer de geest van het zoon schap over hen zal openbaren.
• Bid dat zij Hem als een Vader mogen zien en hun identiteit in Christus mogen vinden.
• Bid dat alle plannen van Israëls vijanden zullen worden verijdeld, zowel binnen als buiten het land.
• Laten we bidden dat Hij in deze tijd Zijn redding en genezende kracht aan velen zal openbaren, en dat de maand Iyar een maand van een nieuw begin wordt.
• Bid dat Israël zijn grenzen open zal blijven houden voor alle buitenlandse bezoekers.
• Bid dat de luchtvaartmaatschappijen genoeg vluchten naar Israël hebben, dat de Israëlische hotels en restaurants snel weer open gaan en dat alle reisleiders en buschauffeurs weer fulltime aan het werk kunnen.
• Bid dat de Heer christenen van over de hele wereld in oktober naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem zal trekken.
• Bid dat ze de financiën zullen hebben die nodig zijn om de reiskosten naar Israël te dekken.
• Bid ook dat de pelgrims voor het Feest in staat zullen zijn om de nodige visa te krijgen van de Israëlische autoriteiten in hun thuisland.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft…’ (2 Korintiërs 5:18).

In de afgelopen maanden heeft de Heer aan de ICEJ in Jeruzalem op een diepgaande manier het visioen van de ‘Jesaja 19 Heerbaan’ duidelijk gemaakt. Deze geestelijke eenheid in God zal een zegen voortbrengen die uiteindelijk de hele aarde zal beïnvloeden.

• Bid dat de Heer door gaat met het verbinden van de naties in het Midden-Oosten als het gaat om vrede, zowel door de Akkoorden van Abraham als door de profetische vervulling van Jesaja 19.
• Bid dat de Heer de harten van Arabieren in het hele Midden-Oosten zal veranderen richting Israël, inclusief een geestelijk ontwaken voor Gods plannen en doelen voor een hersteld Israël in deze regio.
• Bid en concentreer je in de aanloop naar Pinksteren op de Heer zoals de honderdtwintig discipelen in de Bovenzaal.
• Laten we onze gebeden eensgezind verenigen en de Heer vragen ons opnieuw te vullen met Zijn Geest.
• Bid ook voor je familie, je kerk en ons land in deze tijd van onrust en spanning.
• Bid de Heer om een geestelijk ontwaken en dat het vuur van de Heilige Geest onze harten en huizen zal (ver)vullen.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’ (Zacharia 10:8)

Sinds eind februari assisteert de ICEJ bij de dringende Aliyah uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. In minder dan twee maanden hebben we reddingsvluchten gesponsord voor ten minste 720 Oekraïense Joodse oorlogsvluchtelingen die Aliyah naar Israël maakten.

• De Aliyah-inspanningen zijn vaak erg moeilijk en zelfs gevaarlijk geweest, dus blijf bidden voor goddelijke bescherming voor alle betrokkenen, vooral de Israëlische autoriteiten en vrijwilligers op de grond in Oekraïne, evenals de Joodse families die op weg zijn naar Israël.
• Bid dat de benodigde fondsen snel binnen zullen komen, zodat we tijdig het verschil kunnen maken in het redden van Joodse levens uit deze verschrikkelijke oorlog.
• Bid met ons mee voor elk aspect van het Loofhuttenfeest, zoals de registratie, locaties, visa en fondsen voor pelgrims uit verschillende landen, korte termijnhulpteams, sprekers en musici.
• Bid vooral om een krachtige uitstorting van de Heilige Geest in deze tijd, dat degenen die komen een aanraking van de Heer mogen ontvangen.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor ons Koningshuis, de Ministers en de Eerste en Tweede Kamer.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus


Gebedspunten 1 mei 2022

 1. Gebed voor Israël
  ‘Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren’ (Zacharia 10:8).

Ik wil jullie er nogmaals aan herinneren om altijd te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor de veiligheid van Israël. De afgelopen dagen is Israël opnieuw getroffen door een reeks islamitische terroristische aanslagen in Beersheba, Hadera en Bnei Brak, waarbij Israëli’s zijn omgekomen.

• Bid dat de confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie op de tempelberg zullen stoppen.
• Bid dat de rust na een onrustige Pesachperiode terugkeert in Jeruzalem.
• Bid dat Israëls nieuwe oorlog tegen het terrorisme: van verdediging naar offensief stopt.
• Bid dat de nieuwe vijandelijkheden op de Tempelberg in Jeruzalem tussen Israëlische Joden en Palestijnse moslims een halt wordt toegeroepen.
• Gedurende Pesach heeft Israël een raket vanuit Gaza onderschept en heeft als vergelding een bombardement uitgevoerd. Bid dat dit niet zal leiden tot een oorlog.
• Bid voor de regering van premier Bennett die behoorlijk onder druk staat nu Idit Silman, – de ‘overloper’ uit de Yamina-partij van Bennet, naar de oppositiepartij van Netanyahu is gegaan.
• Bid om eenheid binnen de diverse bevolkingsgroepen in de Israëlische samenleving.
• Bid om bescherming aan de grenzen met Libanon en de Gazastrook. Vooral nu er weer raketten worden afgevuurd op Israël.
• Bid voor de nog 196 ernstig zieke covidpatiënten in de ziekenhuizen van Israël.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem en voor de veiligheid van Israël.

 1. Gebed voor de Volken
  ‘Dan zal de HERE , uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal U weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft’ (Deuteronomium 30:3).

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland eind februari zijn ongeveer 15.000 vluchtelingen naar Israël gekomen, waaronder 5.000 Joden. Volgens de Wet op de Terugkeer hebben zij wettelijk recht op een Israëlisch paspoort.

• Blijf bidden voor Oekraïne. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is vijftig dagen na het begin van de Russische invasie opgelopen tot meer dan 5 miljoen.
• Bid voor een goede opvang in die landen waar de vluchtelingen worden opgevangen.
• Bid dat het verblijf in die landen tijdelijk zal zijn en dat de vele vrouwen en kinderen spoedig weer naar hun land, mannen en vaders kunnen terugkeren.
• Bid voor de Oekraïense president Zelenski die zijn volk prees voor ’s werelds moedigste onbreekbare land.
• Bid dat president Poetin, na de militaire tegenslagen die Rusland te verduren krijgt, niet zijn toevlucht zal nemen tot het inzetten van nucleaire wapens.
• Bid om bescherming voor de vele internationale hulporganisaties, die de Oekraïense bevolking op diverse manieren hulp bieden.
• Bid voor de vele vrijwilligers in Oekraïne die Joden helpen om Aliyah te maken naar Israël.
• We moeten blijven bidden dat God Israël zal beschermen tegen de nucleaire dreiging vanuit Iran.
• Bid dat de door de Verenigde Staten en Europa gewenste nucleaire deal met Iran niet tot stand komt.

 1. Gebed voor Nederland en de ICEJ
  ‘Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon: Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid’ (Zacharia 8:7-8).

De ICEJ is druk bezig met het plannen van het Loofhuttenfeest in oktober. Dit jaar hoopt men voor de eerste keer ooit zowel een persoonlijke Feestbijeenkomst in Israël te organiseren als een online Feestervaring voor degenen die Jeruzalem niet kunnen bereiken. Dit vereist allemaal nieuwe gebieden van planning en organisatie, en vooral het juiste personeel om dit te realiseren.

• Dank dat de Paasgeschenkpakketten in grote dankbaarheid zijn ontvangen.
• Dank dat de door de ICEJ afdeling in Nederland georganiseerde Pesachvieringen rijk zijn gezegend.
• Bid voor de Nederlandse vrijwilligers die namens de ICEJ in Israël werkzaam zijn.
• Blijf bidden voor de opvang en integratie van de vele Oekraïense en Ethiopische Joden die Israël binnenkomen.
• Bid dat er vele donaties binnen zullen komen om nog meer vluchten te financieren.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid dat veel deelnemers zich voor het komende Israëlweekend zullen aanmelden.
• Bid voor de voorbereidingen van de ICEJ met het plannen van het Loofhuttenfeest in oktober eind dit jaar.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor ons Koningshuis, de Ministers en de Eerste en Tweede Kamer.
• Dank en bid voor de vele vrijwilligers die belangeloos betrokken zijn bij de werkzaamheden van de ICEJ-afdeling in Nederland.
• Bid dat de vernieuwde versie van de ICEJ website, die eind april wordt gelanceerd, goed zal worden ontvangen in de Nederlandse samenleving.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus