Nu de paasweek en de opstandingszondag achter de rug zijn, bevinden we ons in de tijd van het tellen van de Omer. Dit is de periode van 50 dagen tussen Pesach en Pinksteren waarin speciale graanoffers werden gebracht in de tempel om de Heer te danken voor de gerst- en tarweoogsten in de lente. Het begint op de eerste dag na het Pascha (of voor sommigen de eerste Sabbat tijdens de Pesach-week) en duurt 49 dagen tot het Wekenfeest of Sjavoeot. Elke dag werd een specifieke maat graan – een Omer – aangeboden door de priesters in de tempel in Jeruzalem.

Dit unieke seizoen van het ‘tellen van de Omer’ biedt belangrijke lessen voor ons geloof en gebedsleven vandaag.

Geduld!

God komt nergens te laat en Hij heeft onze tijden en seizoenen van tevoren bepaald. In feite is er een doel voor elke timing die door de Heer is vastgesteld, en soms moeten we met geduld en geloof op Hem wachten om ze te doorstaan. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze in Jeruzalem moesten wachten op de belofte van de Vader. En “toen de dag van Pinksteren was gekomen” (Handelingen 2:1), viel de Heilige Geest op degenen die bijeen waren in de bovenkamer en de Kerk werd geboren in vuur en grote kracht. Gods timing is altijd perfect! Dit toonde ook aan dat er een machtig profetisch doel verborgen was in het tellen van de Omer.

Ongetwijfeld zijn er in onze tijd grote profetische en verlossende doeleinden van kracht, en onze gebeden moeten op elkaar worden afgestemd om ze elke dag in ons eigen leven uit te werken. Dit geldt vooral als het gaat om het beloofde herstel van Israël in deze laatste dagen. Zijn timing is altijd perfect, en met geduld en geloof zullen we zeker zien dat het Joodse volk zijn bestemming bereikt in God als natie. We moeten ook niet moe worden als de wereld in een zeer goddeloze richting lijkt te gaan. Psalm 75:3 zegt: “Wanneer ik de juiste tijd kies, zal ik oprecht oordelen.”

Dankbaarheid!

De graanoffers tijdens het tellen van de Omer waren een daad van geloof en dankbaarheid voor de voorziening van de Heer door de gerst- en tarweoogst elk jaar. Voordat deze oogsten volledig binnen waren, moesten de Israëlieten al beginnen God ervoor te danken en de “eerste vruchten” van deze oogsten te offeren om er zeker van te zijn dat de hele opbrengst gezegend zou worden.

Het blijft vandaag hetzelfde. Als we ergens om bidden, moeten we de Heer voor het antwoord beginnen te danken voordat we het hebben ontvangen. God verlangt een offer van lofprijzing in geloof, wat Hem meer behaagt dan onze dank nadat het antwoord is gekomen. En we kunnen Gods voorziening in ons leven niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar we moeten elke dag een mate van dankbaarheid betuigen door onze gebeden en dankzegging aan de Heer.

Gehoorzaamheid!

Israël moest de geboden van de Heer volgen om op hun velden gezegend te worden. Het betekende dat niet alleen de graanoffers elk voorjaar op de daarvoor bestemde tijd moesten worden aangeboden, maar het volk van Israël moest het land ook elk zevende jaar braak laten liggen. En toen de Israëlieten deze geboden niet nakwamen, werden ze zeventig jaar verbannen om de jaren in te halen dat het land niet mocht rusten (zie Leviticus 26:34-35; 2 Kronieken 36:20-21; Jeremia 25:12;  Daniël 9:2).

Gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer is dus erg belangrijk in ons leven, zelfs onder het Nieuwe Verbond. De discipelen van Jezus moesten zijn bevel opvolgen om in Jeruzalem te wachten tot de kracht van God op hen viel. Dank de Heer voor hun gehoorzaamheid! En als we in onze tijd trouw zijn aan de geboden van de Heer, zal er zeker een grote beloning zijn.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Gebed voor Israël

Voor de verlossing van Israël

De afgelopen maanden heeft Israël een massale vaccinatiecampagne gevoerd die de natie in de schijnwerpers heeft gezet in de wereldwijde strijd tegen de coronavirus-pandemie. Het was een enorm risico voor Israëli’s om één grote testgroep te worden voor de nieuwe mRNA-boodschapper vaccins, vooral omdat de bijwerkingen op de lange termijn nog niet bekend zijn. Maar tot dusver is het aantal COVID-19-infecties, ernstige gevallen en sterfgevallen drastisch gedaald, en de economie van het land begint langzaam weer open te gaan. Toch zijn veel christenen die Israël steunen bezorgd dat de natie door deze niet-geteste vaccins in een duivelse val is gelopen, die voor hen in een ramp zal eindigen. Hoewel dat op dit moment niet het geval lijkt te zijn, lijkt het erop dat veel Israëli’s nu trotser dan ooit zijn op hun status als de “Startup Nation”, en meer dan ooit bereid zijn om te vertrouwen op de wetenschap en medische vooruitgang om hun problemen op te lossen in plaats van eerst naar de Here God van Israël te kijken.

 • Bid God dat het volk van Israël zich in en door al deze omstandigheden nederig tot de Here God zal keren.
 • Bid voor de groep vaccinweigeraars die steeds luidruchtiger aan het worden is.
 • Bid voor de ultraorthodoxie die onevenredig zwaar wordt getroffen door het virus en ziekte.
 • Bid dat de Heer zijn werk zal bespoedigen om het Joodse volk zowel fysiek in het land als de Heer zelf te herstellen.
 • Bid dat ze spoedig hun profetische, verlossende bestemming in God zullen bereiken door middel van de Beloofde Messias.
 • Bid erover wat u kunt doen om Israël te helpen die goddelijke bestemming te bereiken.

‘Hij gaf mij een nieuw lied in  de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen’ (Psalm 40:4).

Voor een nieuwe Israëlische regering

Israël heeft zojuist zijn vierde verkiezingen gehouden in de afgelopen twee jaar, en de resultaten wijzen op een voortdurende politieke impasse, tenzij iemand zijn standpunten compromitteert voor het welzijn van de natie. Premier Benjamin Netanyahu en zijn Likud-partij hebben opnieuw het grootste aantal zetels in de nieuwe Knesset, maar ze hebben nog steeds verschillende partners nodig om een ​​coalitieregering te vormen die wordt gesteund door een meerderheid van 61 zetels in het parlement. Voor het eerst wordt Netanyahu geconfronteerd met aanzienlijke tegenstand van rechts. Ook heeft hij voor het eerst de steun van een Arabische partij nodig om een ​​regerende coalitie te vormen. Ondertussen hebben zijn belangrijkste rivalen gezworen Netanyahu uit zijn ambt te wrikken, maar ook zij hebben daarvoor Arabische steun nodig. Dit komt neer op een geheel nieuwe politieke vergelijking voor Israël.

 • Bid voor degenen die zojuist zijn gekozen tot de nieuwe Knesset, dat zij verstandige beslissingen zullen nemen voor de natie met betrekking tot de volgende regering.
 • Bid dat de juiste leiders tevoorschijn komen en een gemeenschappelijke weg voorwaarts vinden voor het welzijn van het land.
 • Bid dat uit deze politieke impasse een grotere verzoening en maatschappelijke harmonie zal komen tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen in Israël.
 • Bid dat de Israëlisch-Arabische bevolking Israël meer zal accepteren als een Joodse en democratische staat, waar hun individuele rechten worden beschermd, zelfs nu de natie blijft dienen als een veilige haven voor Joden overal.
 • En bid met vertrouwen dat de Here God de ware heerser over Israël is, die hen in de goede richting leidt door alle politieke chaos van de afgelopen jaren.

‘Wijst uit uw stammen wijze, verstandige en ervaren mannen aan, dat Ik hen als uw hoofden aanstelle’ (Deuteronomium 1:13).

Gebed voor de volken

Voor oprechte leiders onder de naties

In 1 Timotheüs 2:1-4 wordt ons als volgelingen van Christus bevolen om voor allen met autoriteit te bidden, dat we een rustig en vredig leven mogen leiden in godsvrucht en eerbied. Met zoveel chaos en onzekerheid veroorzaakt door de coronaviruspandemie wereldwijd, inclusief ongekende economische onrust, hebben we veel meer reden om te bidden voor de leiders van onze respectieve landen, maar ook van onze eigen steden en provincies.

 • Laten we bidden dat velen zich nederig tot God zullen keren te midden van de chaos en verwarring van onze tijd.
 • Laten we bidden dat ze naar Hem op zullen zien voor vrede en veiligheid om de verwarring en angst te overwinnen die dit chaotische seizoen heeft veroorzaakt.
 • Laten we ook voor de wereldleiders bidden die de kracht hebben om een ​​verschil te maken, zodat ze het voor oprechte doeleinden mogen gebruiken.
 • Bid dat ze de huidige crisis en onrust niet zullen kunnen gebruiken om te proberen goddeloze veranderingen in onze naties en samenlevingen af ​​te dwingen.
 • Bid dat God het groeiende kwaad in onze wereld op zijn tijd zal oordelen.
 • Laten we bovenal ons vertrouwen stellen op de Heer, die echt regeert over de naties.

‘Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht’ (Psalm 22:28).

Kosovaarse ambassade in Jeruzalem geopend

Op zondag 15 maart jl. is de Kosovaarse ambassade in Jeruzalem geopend. Hiermee is Kosovo zowel het eerste Europese land als het eerste land met een islamitische meerderheid dat Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent. De opening van de ambassade is tegen het zere been van de Europese Unie. De EU is tegen het openen van diplomatieke posten in Jeruzalem, zolang de “uiteindelijke status” van de stad nog niet is bepaald.

 • Dank God dat Kosovo als eerste Europese land een ambassade in Jeruzalem heeft geopend.
 • Bid God dat meerdere landen in Europa, waaronder Nederland, dit voorbeeld gaan volgen en dat de kritische geluiden zullen verstommen.
 • Bid God dat de nieuw te vormen regering in Nederland Israël opnieuw als bevriende natie zal benaderen.

‘Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden’ (Zacharia 8:3).

Nederland wil een wapenembargo tegen Israël

Ja, u leest het goed, Nederland was een van de 32 landen die in UNHCR voor een motie stemden om een wapenembargo tegen Israël in te stellen. Nederland stemde samen met vier andere Europese landen voor deze motie.

De als anti-Israël bekend staande Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël, dat de steun had van veel Europese landen.

Nederland stemde voor, ondanks dat er in een Tweede Kamer het afgelopen jaar een motie werd aangenomen waarmee de regering werd opgeroepen dit niet meer te doen.

 • We vragen plaatsvervangend vergeving voor onze rol in de diverse instanties van de Verenigde Naties waaronder de UNHCR om voor een motie te stemmen om een wapenembargo tegen Israël in te stellen.
 • Bid God dat politici in de Tweede Kamer de verantwoordelijke bewindslieden op Buitenlandse Zaken zullen oproepen om een positief geluid te laten horen.
 • Bid God dat er bij de vorming van een nieuwe regering een pro-Israël minister op Buitenlandse Zaken zal worden aangesteld.

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

Iran blijft Israël bedreigen

Volgens het jaarverslag van de Israëlische militaire geheime dienst blijft Iran nog steeds de grootste bedreiging voor Israël. De islamitische republiek financiert een groot aantal terroristenorganisaties. Ook de dreiging van een atoomwapen bestaat nog steeds.

Volgens de Israëlische minister van Milieu is de olieramp die de Israëlische kust heeft getroffen veroorzaakt door een niet-geregistreerd Libisch schip. Deze voer vanuit Iran door de Middellandse zee naar Syrië en loosde de olie voor de kust van Israël en is nu in Irak.

“Nadat we het aantal verdachten bij het incident hadden beperkt, ontdekten we dat het niet alleen om milieucriminaliteit ging, maar om milieuterrorisme”,zei de minister in een tweet.

 • Bid God dat de oorlogsdreiging vanuit Iran tot stilstand komt.
 • Bid God dat de Iraanse financiering aan terroristenorganisaties stopt.
 • Bid God dat de plannen van Israëls vijanden vroegtijdig worden gelokaliseerd.
 • Bid God dat er onder de Iraanse bevolking velen zullen worden aangeraakt door de kracht van de God van Israël.

‘Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam (= Iran) een keer brengen, luidt het woord des HEREN’ (Jeremia 49:39).

Gebed voor de ICEJ  in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

Het Loofhuttenfeest 2021

In september hoopt de ICEJ een fysiek Loofhuttenfeest in Jeruzalem te organiseren, evenals een virtueel online Feest. Er is nog veel onzekerheid over welke gezondheidsbeperkingen er op dat moment in Israël zullen gelden en of christenen uit andere landen het feest met ons mogen vieren.

Om het Feest fysiek mee te maken, is er een ‘landpackage’ samengesteld. Kom op 19 september naar Israël en beleef de voordelen van dit ‘landpackage’.

Je kunt het Feest ook digitaal meemaken, door de dagelijkse hoogtepunten te zien en alle seminars nog 90 dagen te kunnen beluisteren.

Welke optie je ook kiest, de Heer wil je er zeker in zegenen.

De registratie begint in april 2021: kijk op feast.icej.org voor meer informatie.

 • Dank God dat de voorbereidingen voor het Loofhuttenfeest zijn begonnen.
 • Dank God dat er steeds meer versoepeling komt van de Covid-19 maatregelen.
 • Bid dat het snel duidelijk zal worden hoe open Israël zal zijn voor christelijke pelgrims om het land binnen te komen om persoonlijk deel te nemen aan het Feest in september.
 • Bid om wijsheid en leiding van bovenaf voor onze leiders en medewerkers die het Feest organiseren.
 • Bid voor degenen die persoonlijk naar Jeruzalem willen komen om deel te nemen aan het Feest, zoals Zacharia 14 ons aanmoedigt om te doen.
 • Bid God dat er ook een Nederlandse delegatie bij aanwezig zal zijn.
 • Bid dat Israël open zal staan om zoveel mogelijk christelijke pelgrims toe te laten om aan het Feest van dit jaar deel te nemen.

‘En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang’ (Leviticus 23:33).

De vlucht naar een nieuwe toekomst in Israël

Een groep van 226 Joodse immigranten uit de hele voormalige Sovjet-Unie landde maandagavond (15 maart) op de heropende luchthaven Ben-Gurion op een ‘redding vlucht’ georganiseerd door het Joods Agentschap voor Israël en gesponsord door de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem.
Veel van deze nieuwkomers waren enkele maanden geleden van plan om Aliyah te maken, maar werden vertraagd door een derde grote Lock down in Israël te midden van een massale vaccinatiecampagne.

 • Dank God dat Hij op basis van dit profetische woord van Ezechiël niemand achter laat. Hij zal zijn kinderen van over de hele wereld bijeenbrengen.
 • Dank God voor de prachtige videobeelden van Joden die terugkeren naar Israël. Ze worden vaak bekeken met Nederlandse ondertiteling.
 • Dank God dat de Ethiopische kleine Benjamin, die wacht op een hartoperatie in een kindertehuis, herenigd is met zijn moeder.
 • Dankzij de technische communicatiemiddelen zijn we getuige van de profetieën die door God uit Zijn Woord zijn vervuld. God doet wat Hij heeft gesproken door de mond van de profeten.
 • Dank God voor het herenigen van Ethiopische gezinnen.
 • Bid God voor herstel en genezing van de traumatische ervaringen die ze in Ethiopië hebben opgelopen.
 • Bid voor de ongeveer 7.500 Joden die nog in Ethiopië zijn en in aanmerking komen voor Aliyah.
 • Velen leven in grote armoede en wachten op hereniging met hun families in Israël.
 • Joden in Gondar vinden het ook moeilijk om werk te vinden omdat werkgevers niet weten hoe lang ze in de buurt zullen zijn. Ze moeten leven van het weinige geld dat hun families hen vanuit Israël sturen.
 • Bid God dat het Joods Agentschap zal proberen het lijden te verlichten door medische zorg te verlenen.
 • Bid God voor voldoende financiering van de ICEJ voor het voedingsprogramma voor zwangere vrouwen en ondervoede kinderen onder de vijf jaar.
 • Bid ook voor de Bnei Menashe-stam, waarvan ongeveer 6.500 in India nog wachten op hun Aliyah. Dank God dat er al ongeveer 4.000 naar Israël zijn geëmigreerd.
 • Bid God dat ze hun plaats zullen vinden in de Israëlische samenleving in het noorden van Israël.

‘Dan zullen zij weten dat Ik de Heer, hun God, ben, die ervoor zorgde dat ze in ballingschap werden gevoerd onder de heidenen; maar Ik heb ze verzameld in hun eigen land en heb er geen van hen meer achtergelaten’ (Ezechiël 39:28).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Eén van de bemoedigende ontwikkelingen door de Corona crisis is de toename in gebed onder gelovigen wereldwijd en ook in Nederland.

Het Israëlweekend is dit jaar van 3 t/m 5 september op de Betteld. Het thema is: “Let op de vijgenboom”. Een actueel onderwerp in deze bijzondere tijd. De sprekers zijn Peter Tsukahira uit Jeruzalem en Jacob Keegstra.

 • Dank God voor de themaochtenden die fysiek en via livestream, ondanks de Coronamaatregelen doorgaan en zich uitbreiden.
 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël.
 • We willen bidden voor onze overheid en voor de vorming van een nieuwe regering.
 • We willen de Heer vragen om een geestelijke doorbraak onder de gelovigen in Nederland, voor een nieuwe honger en toewijding naar Jezus.
 • We willen bidden dat tekenen en wonderen hersteld worden in de Kerk en voor een nieuwe zalving van God over onze bediening.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob’ (Psalm 46:11-12).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland,

Jan Posthumus