1. Gebed voor Israël
    ’Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’ (Jesaja 60:1-2).

In het weekend van 6 augustus werd de Israëlische luchtmacht gedwongen om een preventieve aanval uit te voeren op commandanten en terroristen van de Palestijnse Islamitische Jihad. De minioorlog die zich ontwikkelde, is onderdeel van een groot regionaal conflict dat wordt aangestuurd vanuit Iran.

• Dank dat het op dit moment weer (ogenschijnlijk) rustig is na de kortstondige minioorlog.
• Bid voor veiligheid langs de grenzen van Israël en dan met name langs de grens met Gaza.
• Bid voor de demissionaire regering o.l.v. premier Lapid en voor de komende verkiezingen in het najaar.
• Bid om eenheid onder de diverse bevolkingsgroepen.
• Bid dat de plannen van de vijanden van Israël worden verijdeld.
• Bid voor de IDF die regelmatig wordt geconfronteerd met bewapende terreurverdachten.
• Bid om bescherming voor de soldaten van de IDF die onder hoogspanning moeten opereren
• Bid dat de dreiging vanuit Iran stopt en dat de nucleaire plannen zullen worden verijdeld.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’ (Psalm 83:1-4).

Er komen steeds meer berichten dat Iran de nucleaire drempel heeft overschreden, ook al houdt Teheran vol dat het niet van plan is dat te doen. Teheran hield de wereld voor de gek, en bedroog de wereld.

• Danken dat we in de afgelopen jaren als ICEJ 170 schuilkelders konden doneren die zo hard nodig zijn.
• Danken dat de God van Israël sluimert nog slaapt. Hij waakt over Zijn volk.
• Bid voor de nog levende slachtoffers van de Holocaust, die recent werden geconfronteerd met een opmerking van Abbas dat hij geen spijt heeft van de aanslag in München tijdens de Olympische spelen in 1972. Israël heeft door de jaren heen 50 Holocaust’s gepleegd zo zei hij.
• Bid dat de nucleaire dreiging vanuit Iran stopt.
• Bid voor de bewoners aan de grens met Gaza die begin augustus weer de schuilkelders werden ingejaagd.
• Bid voor de koningen en de machthebbers van deze wereld dat ze tot inkeer komen en zich bekeren.
• Bid voor de Joden in de OekraIne en Rusland dat ze Aliyah maken voordat het te laat is.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zo zegt de HERE HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoogheffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden’ (Jesaja 49:22).

Als Nederlandse afdeling van de ICEJ danken wij de HERE onze God dat wij dankzij Israël Gods Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest hebben ontvangen. We zijn een instrument in Zijn hand om Zijn volk te troosten!

• Danken dat de ICEJ sinds haar oprichting in 1980 meer dan 160.000 Joden geholpen heeft om Aliyah te maken.
• Danken dat onze Vader in de hemel ons de Heilige Geest zal geven als wij Hem daarom bidden.
• Danken dat we in ons land nog vrijheid van Godsdienst hebben.
• Bid dat Kerken en bedrijven ruimhartig gaan doneren om de Aliyah vluchten te financieren.
• Bid dat het integratieproces in alle lagen van de Israëlische samenleving soepel zal verlopen.
• Bid voor voldoende huisvesting, werk en inkomen, medische zorg en opvang voor kinderen en ouderen.
• Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
• Bid dat de agressie en het verzet in ons land stopt.
• Bid dat we als land en volk ons bekeren en terug zullen keren naar de God van Israël.
• Bid dat kerken en gemeentes hernieuwd zicht krijgen op Israël als het volk van God.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid voor het team van vrijwilligers die meehelpen om het Israëlweekend tot een succes te maken.
• Bid voor de sprekers Jurgen Buhler en Jacob Keegstra en het muziekteam Peeber & Maaike en band.
• Bid voor de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest in de maand oktober.
• Bid dat veel Nederlanders zich zullen aanmelden voor de Loofhuttenfeestreis o.l.v. Jacob en Hennie.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus