Gebed voor Israël

‘Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand’ (Psalm 121:4-5).

Nu Israël over een paar weken op het punt staat zijn 75ste verjaardag te vieren, bevindt de Joodse Staat zich in mogelijk de grootste interne crisis sinds de oprichting van Israël in 1948. Het verhitte nationale debat over de hervorming van het rechtsstelsel heeft elke keer massa’s demonstranten de straat op gelokt.

 • Bid dat de politieke en religieuze leiders van Israël wijsheid en genade zullen hebben om de eenheid van de natie te herstellen. Dit is essentieel, aangezien Jezus zelf zei dat een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden (Marcus 3:24).
 • Bid volgens Psalm 133:1, waar staat: “Zie, hoe goed en hoe aangenaam het is voor broeders om in eenheid samen te wonen!”
 • Laten we bidden dat ze op de 75e verjaardag van Israël hun geestelijke erfenis als natie zullen ingaan.
 • Bid dat Israël uit deze chaos tevoorschijn zal komen als een licht voor de volkeren.
 • Laten we bidden dat deze moeilijke tijd een beweging zal veroorzaken waarin Israël God zoekt en God antwoordt door de Geest van genade en smeekbede over Israël uit te storten (Zacharia 12:10vv).
 • Bid voor premier Netanyahu, dat God hem wijsheid zal geven om het volk in gerechtigheid en rechtvaardigheid te regeren. “Geef de koning Uw oordelen, o God, en Uw gerechtigheid aan de Zoon van de koning. Hij zal uw volk rechtvaardig richten en uw armen rechtvaardig’ (Psalm 72:1-2).
 • Bid voor de veiligheid van Israël, aangezien sommige van haar tegenstanders de kwetsbaarheid van de Joodse staat al voelen te midden van deze interne onrust. “Zie, Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren of slapen” (Psalm 121:4).
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vooral nu er weer ongeregeldheden op de Tempelberg (gedurende de Ramadan) zijn uitgebroken.

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen’ (Jesaja 19:23).

Terwijl Israël en Rusland lange tijd hun activiteiten in het Syrische luchtruim hebben gecoördineerd om botsingen te voorkomen, zijn de betrekkingen zeer gespannen geworden sinds Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel.

 • Bid voor de bewoners aan de grens met Israël in het Noorden nu er frequent bombardementen worden uitgevoerd door Israël in Syrië.
 • Bid dat de spanningen in Jeruzalem op de Tempelberg stoppen, na invallen van de Israëlische politie in de Al Aqsa moskee.
 • Bid dat de spanningen in Israël niet zullen leiden tot aanvallen door de vijanden van Israël zoals Hamas, Hezbollah, en Iran.
 • Bid dat de Jesaja 19 Heerbaan in het Midden-Oosten zichtbaar wordt.
 • Bid dat de invloed van China na het gesloten akkoord tussen Iran en Saoedi-Arabië geen nadelige gevolgen voor Israël zal hebben.
 • Bid dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt.
 • Bid voor de bevolking in Rusland en Oekraïne en dan met name voor de daar woonachtige Joden.
 • Bid dat de terroristische plannen van de vijanden van Israël worden verijdeld.
 • Bid om een opwekking in de Arabische wereld.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent’ (Openbaring 3:7).  

Bovenstaande tekst kwam tot ons tijdens het Rosh Chodes gebed van dinsdagmorgen 28 maart jl. In vers 11 van Openbaring 3 staat: “Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”.

 • Dank God voor de vele zegeningen die we als Nederlandse afdeling van de ICEJ in Nederland ontvangen.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Dank voor de vele spreekbeurten van Jacob en Hennie en Jan van de afgelopen weken, waaronder Sedermaaltijdvieringen.
 • Dank voor de contacten en ontmoetingen van Jacob en Hennie tijdens de conferentie van “Israël on Trial” in Den Haag.
 • Bid dat er meer deuren in Nederland geopend zullen worden.
 • Bid voor de Jom Hasjoa herdenking op 17/18 april die in diverse steden van Nederland worden georganiseerd, waaronder Leeuwarden.
 • Bid om wijsheid voor de politici en eenheid onder de bevolking na de Provinciale Staten verkiezingen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Dinsdagmorgen 25 april van 07.00 – 08.00 uur (ICEJ-team)       

Dinsdagmorgen 25 april van 10.00 – 11.00 uur (Betteld-team)        

Vrijdagavond 28 april van 21.00 – 22.00 uur (Huis van gebed Zwolle)        

Maandagavond 1 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus