Gebed voor Israël

‘Uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw raadslieden als in den beginne. Daarna zal men u noemen: stad der gerechtigheid, getrouwe veste. Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren, door gerechtigheid’ (Jesaja 1:26-27).

We leven in een tijd waarin we echt geestelijk onderscheidingsvermogen nodig hebben. We leven in profetische tijden en het morele verval van de wereld wordt gerijpt voor Gods rechtvaardige oordeel.

 • Bid voor de families van de terreuraanslagen.
 • Bid dat Israëlische leiders uit het hele politieke spectrum de genade en wijsheid zullen vinden om een gemeenschappelijke basis te zoeken over de noodzaak van justitiële hervormingen en de veranderingen die zullen werken voor het algemeen welzijn van de hele natie.
 • Bid specifiek voor de Israëlische president Isaac Herzog, die een belangrijke bemiddelende rol zou kunnen spelen in dit verhitte geschil.
 • Bid voor jongvolwassenen uit heel Israël die vanaf 11 februari samen aan een uitgebreid vasten beginnen in de aanloop naar Pesach.
 • Bid dat het doel van dit vasten, om dichter bij God te komen, tot een doorbraak zal leiden in de harten van de mensen in heel Israël.
 • Bid voor deze groep jonge Israëlische gelovigen zodat de Heer Zijn genade zal vrijgeven om te vasten en te bidden als nooit tevoren.
 • Bid dat de Heer op een machtige manier onder hen gaat bewegen en degenen zal oproepen die de beweging van de Geest onder deze volgende generatie gaan leiden.
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘De HERE zal zijn volk sterkte verlenen, de HERE zal zijn volk zegenen met vrede (Psalm 29:11).

Bid deze maand heel speciaal voor de situatie in het Midden-Oosten mbt tot de grote aardbeving in Turkije en Syrië. Verder vragen we om te blijven bidden voor de Abraham-akkoorden. We zijn redelijk optimistisch over deze akkoorden, omdat we geloven dat Gods hand hierin doorwerkt en dat het veel waardevolle voordelen voor Israël heeft.

 • Bid voor het project waar de ICEJ en hulpverleners uit Israël samenwerken voor hulp aan Turkije.
 • Bid voor Turkije en Syrië nu beide landen getroffen zijn door een verwoestende aardbeving,
 • Bid voor de nabestaanden en de slachtoffers van deze aardbeving.
 • Bid voor de reddingsteams uit verschillende landen die proberen om overlevenden uit het puin te halen.
 • Bid dat hulpdiensten ook in Syrië zullen worden toegelaten, nu dit land ook nog steeds te maken heeft met een burgeroorlog.
 • Laten we bidden dat de vredesakkoorden die Israël heeft ondertekend met Bahrein, Marokko, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten zullen blijven bloeien.
 • Bid dat andere Arabische landen de betrekkingen met Israël ook gaan normaliseren.
 • Bid vooral voor de inspanningen van premier Netanyahu om een historisch vredesakkoord met Saoedi-Arabië te bereiken.
 • Bid dat de Amerikaanse regering de nodige stappen zal ondernemen om de Saoedi’s in staat te stellen vrede te sluiten met Israël.
 • Bid voor de landen in Latijns-Amerika, dat de Heer het Lichaam van Christus zal blijven versterken en uitbreiden.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zo zegt de HERE HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoogheffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden’ (Jesaja 49:22).

Vorig jaar hebben meer dan 73.000 Joden Aliyah gemaakt naar Israël. Ze kwamen voornamelijk uit Rusland en het door oorlog verscheurde Oekraïne. De ICEJ is betrokken geweest bij deze golf en heeft vorig jaar meer dan 6.000 Joden geholpen om zich te vestigen in het Land van hun voorvaderen. 

 • Bid dat de Christelijke Ambassade een overvloed aan financiële middelen zal hebben om meer Joden te helpen naar huis terug te keren en zich te vestigen in het Land van Belofte.
 • Bid dat we nieuwe immigranten families op tijd zullen bereiken om een verschil te maken in hun nieuwe leven in Israël, wat het christelijke getuigenis van onze hulp en zorg voor hen alleen maar vergroot.
 • Bid voor de visumproblemen in Israël, zodat we al het personeel kunnen behouden als dat nodig is en dat de nieuwe Israëlische regering hierin gaat meewerken. 
 • Bid dat ze snel zullen handelen om deze problemen op te lossen en dat de juiste deuren voor de ICEJ zullen opengaan om onze zaak voor hen te bepleiten.
 • Bid voor de regering van Premier Rutte en de 1ste en 2e Kamer.
 • Bid voor de a.s. Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden.
 • Bid voor de christelijke politieke partijen en hun vertegenwoordigers in diverse bestuurlijke organen.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we bezig zijn met de voorbereidingen van het komende Israël weekend op de Betteld in Zelhem.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Doe mee met de gebedstijden vanuit Nederland via Jeruzalem.

Jan Posthumus