Gebed voor Israël

‘Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken’ (Jesaja 42:6).

De Israëlische minister van Justitie Yariv Levin hield een persconferentie waarin hij de plannen van de nieuwe regering onthulde voor een drastische hervorming van de rechterlijke macht. Volgens hem was het bedoeld om de Israëlische democratie te “redden”.

 • Bid om bescherming voor de bevolking van Jeruzalem nadat een terreurgroep uit de Gazastrook probeerde de omstreden minister weg te houden van de Tempelberg.
 • Bid dat de oplopende spanningen onder de bevolking van Israël af zullen nemen.
 • Bid voor de regering van Premier Netanyahu die wil dat de beloften van de Bijbel weer een belangrijkere rol gaan spelen in de politiek.
 • Bid om eenheid tussen de diverse bevolkingsgroepen, waaronder de orthodoxe Joden en de Messias belijdende Joden.
 • Dank God dat meer dan 25 vooraanstaande rabbijnen uit Israël en het buitenland een verklaring hebben uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot een hernieuwde kijk op Jezus, christenen en het nieuwtestamentische geloof.
 • Bid dat het moment zal aanbreken dat de inwoners van Jeruzalem zullen roepen: Gezegend is Hij die komt in de naam van de HEERE.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Alleen bij de HERE, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn’ (Jesaja 45:24).

Op voorspraak van China en de zogenaamde grote vriend van Israël (de Verenigde Arabische Emiraten) moest de VN Veiligheidsraad met spoed bijeenkomen vanwege het bezoek van een Israëlische minister aan de Tempelberg.

 • Bid voor de machthebbers van deze wereld die rekenschap aan God zullen moeten afleggen hoe ze met Israël omgaan.
 • Bid voor die landen die steeds meer afstand nemen van de behandeling van Israël door de VN nu het wereldorgaan steeds meer geobsedeerd raakt.
 • Bid dat een nieuwe Covid-golf die opnieuw vanuit China komt een halt wordt toegeroepen.
 • Bid dat de vrede die veel Arabische landen met Israël hebben gesloten gehandhaafd blijft.
 • Bid voor Premier Benjamin Netanyahu die zichzelf een ambitieus diplomatiek doel heeft gesteld voor zijn nieuwe ambtstermijn: de ondertekening van een vredesakkoord met Saoedi-Arabië.
 • Bid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoedig zal eindigen en dat onschuldige levens gespaard zullen blijven in Oekraïne.
 • Bid dat de Russische leiders nederig zullen worden vanwege hun agressieve beleid en acties richting Oekraïne.
 • Bid dat het uitvoeren van de doodstraf door ophanging van onschuldige Iraniërs stopt.
 • Bid voor de buitengewone kracht van vrouwen die door fanatieke vormen van de islam worden onderdrukt. In Iran worden deze vrouwen onze heldinnen. 
 • Bid dat de VN tot een veroordeling komt richting het Iraanse gewelddadige regiem.
 • Bid dat het antisemitisme wat nog steeds een dagelijkse strijd in Europa is stopt.
 • Bid dat de internationale gemeenschap ophoudt zich blind te laten manipuleren door termen die kwaadwillig een vals verhaal creëren.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalm 119:105).

Nu we het nieuwe jaar van 2023 zijn ingaan, wijden we ons in de maand januari aan een speciale tijd van gebed met vasten om de Heer serieus te zoeken met betrekking tot Zijn wil voor onze toekomst.

 • We danken God voor de 5.000 Nieuwe immigranten die zijn gesponsord om naar Israël te komen. 
 • We danken God dat er heel veel pakketten van 250 euro per stuk persoonlijk door de ICEJ zijn uitgedeeld aan nieuwe immigranten.
 • Bid voor 17 overlevenden van de Holocaust  die vanuit Oekraïne zijn opgenomen als nieuwe immigrant in het ICEJ Haifa Home.
 • Dank God dat vanuit veel landen bijna 300 uur per maand wordt gebeden, met verbondenheid vanuit Jeruzalem. 
 • Dank God dat er voor het eerst na COVID weer een fysiek Loofhuttenfeest in Israël was, wat tegelijkertijd ook digitaal te volgen was. 
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat de komende geplande spreekbeurten in diverse groepen en gemeentes tot zegen zullen zijn.
 • Bid dat we meer zullen worden gevraagd om de boodschap over Israël te komen uitleggen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland in het nieuwe jaar 2023.

Bedankt dat je  een deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Jan Posthumus