Gebed voor Israël

‘Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien’ (Jesaja 62:1).

Wat een geweldige belofte zo aan het begin van Jesaja 62. Volken zullen uw heil (Jeshua) zien. Kijkend naar de wereld van vandaag, dan lijkt het daar nog niet op. Desondanks mogen we ons vastklampen aan Gods beloften. God werkt een werk en dat is niet te keren!

 • Bid voor de bevolking in Judea en Samaria waar de spanningen oplopen.
 • Bid voor de families van de vier mensen die bij de terroristische aanslag in de regio Binyamin zijn gedood.
 • Bid voor premier Benjamin Netanyahu en zijn regering.
 • Bid dat het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid door voormalig premier Barak geen gehoor zal vinden.
 • Bid dat de Palestijnse terreur in Judea en Samaria een halt wordt toegeroepen. Joodse inwoners van Samaria verklaren dat als dit niet stopt deze zich als een plaag zal verspreiden over heel Israël.
 • Dank God dat Hij tot zijn doel komt als het gaat om het herstel van alle dingen. Dat begint in Jeruzalem, Judea en Samaria en vervolgens zal dat herstel zich uitstrekken naar alle volkeren.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem, Judea en Samaria en dan voor de volkeren. Ook hier geldt: eerst de Jood en dan de Griek (heidenen).

Gebed voor de Volken

‘Een na-ijverig God en een wreker is de HERE, een wreker is de HERE en vol van grimmigheid; een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden’ (Nahum 1:2).

Op het wereldtoneel zijn er veel ontwikkelingen zoals het onderhandelen van de VS en Iran over een nieuw nucleair akkoord. De opmars van het Oekraïense leger en de interne strijd in Rusland van de Wagner groep tegen de heersers in het Kremlin.

 • Bid dat Iran geen kernwapens tegen Israël zal inzetten.
 • Bid dat de boodschap van premier Netanyahu, dat Israël niet gebonden zal zijn aan een overeenkomst met het regime van de ayatollahs, gehoor zal vinden in Iran.
 • Bid dat de wereldwijde Jodenhaat op het social mediaplatvorm stopt.  Internationale antisemitisme bestrijders (waaronder de Nederlander Eddo Verdoner) hebben de nieuwe Twitter-CEO daarop aangesproken.
 • Bid om bescherming voor de Joden in de verstrooiing tegen het heersende antisemitisme.  
 • Bid voor een recordaantal (meer dan 100 miljoen) ontheemden in de wereld door voedselonzekerheid, klimaat gerelateerde rampen en langdurige conflicten.
 • Bid dat de oorlog in Oekraïne stopt en dat de machthebbers tot inkeer komen zodat aan de wederopbouw van Oekraïne kan worden begonnen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HERE is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil (Jeshua) geweest’ (Psalm 118:14).

De zomervakantie is qua temperatuur in de afgelopen weken al begonnen. Als de scholen in geheel Nederland vakantie krijgen zullen velen er weer op uit trekken. Binnen de Nederlandse afdeling van de ICEJ zijn we volop bezig met de voorbereidingen van het Israël-weekend begin september.

 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid dat dit weekend een voorproef en opmaat zal zijn voor de viering van het Loofhuttenfeest van 29 september tot 6 oktober in Jeruzalem.
 • Bid voor de sprekers (Cees Kant, Jacob Keegstra, Wiljo Beerens), de muziekband o.l.v. Emo Rahajaän en de vele vrijwilligers die tijdens dit weekend een taak hebben te vervullen.
 • Bid voor een goede samenwerking tussen conferentieoord de Betteld en de ICEJ.
 • Bid voor onze landelijke, provinciale en regionale overheid.
 • Bid dat het vandalisme en antisemitisme stopt in ons land.
 • Bid dat het wijdverbreide BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) op universiteiten een halt wordt toegeroepen
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling vier uur voor onze rekening nemen in het wereldwijde Rosh Chodesh gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed zodat we meer uren voor onze rekening kunnen nemen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Donderdagavond 20 juli van 07.00 – 08.00 uur (Het ICEJ-team)         

Vrijdagavond 21 juli van 21.00 – 22.00 uur (Het VEZ-team)         

Zondagavond 23 juli van 19.00 – 20.00 uur (Het ICEJ-team)

Dinsdagmorgen 25 juli van 10.00 – 11.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus