Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Afdrukken en downloaden

Je kunt deze gebedspunten downloaden en afdrukken.

Gebed voor Israël

‘Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God’ (Amos 9:15).

De Almachtige, Eeuwige God van Abraham, Izak en Jacob geeft Israël de garantie van hun ‘eeuwig’ voortbestaan op aarde. We zien ze in ‘onze dagen’ terugkomen naar het door God uitgekozen land Israël waarvan Hij de grenzen heeft bepaald.

 • Dank God dat er dankzij een stille diplomatieke bemiddeling van Egypte een staakt het vuren tussen Israël en Gaza tot stand is gebracht.
 • Dank God dat het feest van Shavuot zonder raketvuur kon worden gevierd.
 • Bid voor de getroffen inwoners van Zuid-Israël die zwaar getroffen zijn door de recente raketaanvallen.
 • Bid voor het Joods agentschap die de inwoners van Israël helpt van wie de huizen en eigendommen zijn verwoest, en mensen die gewond zijn geraakt door de raketaanvallen.
 • Bid voor premier Netanyahu die in de komende tijd moet beslissen of hij de hervormingen nog doorzet.
 • Bid om wijsheid voor Netanyahu en de rest van de regering.
 • Bid dat de vrede in het land bewaard zal worden.
 • Bid om bescherming voor de Joden die in Judea en Samaria wonen tegen aanvallen.
 • Bid om veiligheid op de wegen en in de dorpen.
 • Bid dat terroristen die aanslagen willen plegen op tijd gestopt worden.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanval tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’ (Psalm 83:2-4).

Vanuit de gehele wereld zijn en komen er bedreigingen richting Israël en de stad Jeruzalem. De ontknoping van de wereldgeschiedenis nadert. De gehele wereld gaat zich met het conflict rondom Israël bemoeien. De komst van de Messias van Israël komt elke dag een stap dichterbij.

 • Bid voor de onderhandelingen over een overeenkomst tussen Israël en Saudi-Arabië die achter gesloten deuren doorgaan.
 • Bid voor de regering Biden die bereid is de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Saudi-Arabië te steunen, onder voorwaarde dat Israël zijn soevereiniteit over binnenlandse aangelegenheden opgeeft.
 • Bid voor het Israëlische leger (IDF) die zich voorbereid voor een volgende grote oorlog die eraan komt volgens het hoofd van de inlichtingendienst.
 • Bid dat de Libanese terreurmilitie Hezbollah en haar bondgenoot in het Syrische regime, beide proxies van Iran, binnenkort niet de “fout” zullen maken die zal leiden tot een grote regionale oorlog.
 • Bid dat de Europese Unie zijn banden met Israël gaat aantrekken.
 • Bid dat de verhoudingen, internationaal gezien, ten opzichte van Israël zich positief zullen verschuiven.
 • Bid dat God in dit alles Zijn plan met Israël en de volken spoedig zal volbrengen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden’ (Ruth 1:16-17a).

Afgelopen weekend lazen Joodse mensen over de hele wereld het boek Ruth als onderdeel van hun Shavuot-feestdag. Eén van de meest ontroerende beloften van loyaliteit in de Bijbel staat in bovengenoemde tekst, wanneer Ruth belooft haar schoonmoeder Naomi te volgen als ze terugkeert uit ballingschap in Moab naar Judea.

 • Bid voor de bespoediging van de Joodse terugkeer naar hun voorouderlijk thuisland en voor hun integratie als nieuwe burgers van Israël.
 • Bid dat meer christenen over de hele wereld onze dringende Aliyah-vluchten voor Joden uit het noorden, zuiden, oosten en westen zullen financieren.
 • Bid voor de Nederlandse vrijwilligers, (waaronder Janny en Corrie) die zeer nauw betrokken zijn bij de terugkeer en integratie van deze immigranten.
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling vier uur voor onze rekening nemen in het wereldwijde Rosh Chodesh gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed zodat we meer uren voor onze rekening kunnen nemen.
 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september en dat velen nu al de keuze gaan maken om daarnaartoe te gaan.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62, terwijl we samen de nalatenschap voortzetten van Ruth – heidenen die ervoor kiezen om als een hechte familie trouw te zijn aan Israël en om samen onze God te dienen.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:      

 • Dinsdagmorgen 27 juni van 10.00 – 11.00 uur (Het ICEJ-team)         
 • Dinsdagavond 27 juni van 19.00 – 20.00 uur (Het ICEJ-team)         
 • Donderdagmorgen 29 juni van 07.00 – 08.00 uur (Het ICEJ-team) 
 • Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus