Gebed voor Israël

‘Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad’ (Jesaja 1:26).

De nieuwe Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu gaat door met het doorvoeren van een reeks gerechtelijke hervormingen in de Knesset om de bevoegdheden van de Israëlische rechtbanken in te perken.

 • Bid dat Israëlische leiders uit het hele politieke spectrum de genade en wijsheid zullen vinden om overeenstemming te bereiken over de noodzaak van gerechtelijke hervormingen die zullen werken voor het algehele welzijn van de hele natie.
 • Bid dat rustiger hoofden zullen zegevieren, en dat God ware gerechtigheid en oprechte rechters in het land zal vestigen.
 • Bid specifiek voor de Israëlische president Isaac Herzog, die op het punt staat een belangrijke bemiddelende rol te spelen in dit verhitte geschil.
 • Bid dat de ambassadebewegingen van Fiji en Papoea Nieuw Guinea, om hun ambassade in Jeruzalem te openen, zullen worden gehonoreerd.
 • Bid dat elke weerstand en druk deze naties er niet van zal weerhouden om naast Jeruzalem te staan als de hoofdstad van Israël.
 • Bid dat de leiders die belast zijn met het verplaatsen van de ambassade bij elke stap wijsheid en inzicht krijgen.
 • Bid om goddelijke benoemingen in termen van wie deze diplomatieke beslissingen zal uitvoeren voor Fiji, Papoea Nieuw Guinea en andere toekomstige naties.
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:14).

Begin februari begon in de kapel van het Asbury Bible Seminary, een Methodistenschool in Kentucky een dienst, zoals elke andere. De spreker, ds. Zach Meerkreebs, hield wat hij later vond een slechte preek. Toch kwamen studenten naar voren en begonnen zich te bekeren van hun zonden, terwijl ze hardop riepen.

 • Bid voor de mensen die lijden onder de natuurramp in Turkije en Syrië.
 • Bid voor de reddings- en hulpverleners.
 • Bid ook voor de plaatselijke kerken in Turkije in deze moeilijke tijd, aangezien zij instrumenten van barmhartigheid en troost proberen te zijn voor hun buren.
 • Bid dat de Heer hen zal leiden, zodat ze Zijn licht kunnen laten schijnen in deze donkere tijd.
 • Dank God dat Israëlische schoolreizen naar Polen voor Holocausteducatie na een onderbreking van ongeveer drie jaar weer zullen worden hervat, nu Israël en Polen een compromis hebben bereikt over beveiliging van de trips.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder’ (Jesaja 49:22).

Vorig jaar was een topjaar voor Aliyah naar Israël, met meer dan 73.000 Joden die in 2022 hun weg naar huis vonden, voornamelijk uit Rusland en het door oorlog verscheurde Oekraïne. Dit was de grootste toestroom van Joden sinds de massale golf van Sovjetimmigranten in de jaren negentig.

 • Bid dat de Christelijke Ambassade een overvloed aan financiële middelen zal hebben om meer Joden te helpen naar huis terug te keren om zich te vestigen in het Land van Belofte.
 • Bid dat we op tijd nieuwe immigrantenfamilies zullen bereiken om een verschil te maken in hun nieuwe leven in Israël.
 • Bid dat het christelijke getuigenis van onze hulp en zorg voor hen zal worden vergroot.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we bezig zijn met de voorbereidingen van het komende Israël weekend op de Betteld in Zelhem van vrijdag 1 september t/m zondag 3 september.
 • Bid voor de a.s. Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden.
 • Bid voor de Raad van Kerken in Nederland die het lot van de Palestijnse christenen op de Westelijke Jordaanoever vergelijkt met de Jodenvervolging en de Sjoa van weleer. Dit is een onaanvaardbare bagatellisering van de Holocaust.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Dinsdagmorgen 28 maart van 07.00 – 08.00 uur        

Dinsdagmorgen 28 maart van 10.00 – 11.00 uur        

Donderdagavond 30 maart van 19.00 – 20.00 uur        

Vrijdagavond 31 maart van 21.00 – 22.00 uur

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus