Gebed voor Israël

‘Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen’ (Leviticus 23:15-16).

Terwijl Israël uitziet naar het wekenfeest (Sjavoeot) en als gemeenschap de feesten samen viert, zitten we in wachttijd tussen Pesach en Pinksteren en ligt de nadruk bij het tellen van de omer (graan) op het individu. Elke persoon telt voor zichzelf, net zoals God tot elk individu spreekt.

 • Bid dat Israëlische leiders uit het hele politieke spectrum de genade en wijsheid zullen vinden om overeenstemming te bereiken over de noodzaak van gerechtelijke hervormingen.
 • Bid dat er geen grote stakingen of andere verstoringen van het leven zullen zijn.
 • Bid dat er vooral geen geweld over deze kwestie zal ontstaan.
 • Bid dat God oprechte rechters in het land zal aanstellen.
 • Bid specifiek voor de Israëlische president Isaac Herzog, die een belangrijke rol speelt als bemiddelaar in dit verhitte geschil.
 • Bid dat ze op de 75e verjaardag van Israël hun geestelijke erfenis als natie zullen ingaan.
 • Bid om eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen ook in de aanloop naar het vieren van het wekenfeest.

Gebed voor de Volken

‘Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten’ (Spreuken 21:1-2).

Onlangs herstelde Saoedi-Arabië de betrekkingen met Iran, evenals met Syrië en Hamas, en ontving het ook leiders van de Palestijnse Autoriteit. Dit wordt allemaal gezien als een tegenslag voor de hoop van Israël om via de Abraham-akkoorden diplomatieke banden met Riyad aan te knopen.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem en dat Israël vrede zal bereiken met al zijn Arabische buren, in overeenstemming met het profetische visioen van de Jesaja 19 snelweg.
 • Bid om een doorbraak in de Israëlisch-Saoedische betrekkingen die stabiliteit in de regio zal brengen en ook druk zal uitoefenen op de Palestijnen om eindelijk vrede met Israël te accepteren en te zoeken.
 • Bid dat Gods wil en doeleinden in het Midden-Oosten mogen worden verwezenlijkt.
 • En bid dat Israël in staat zal zijn om in zijn volledige landerfdeel van de Heer te komen.
 • Bid voor Fiji en zijn nationale leiders terwijl ze ijverig werken om de banden met Israël uit te breiden om hun ambassade in Jeruzalem te openen.
 • Bid dat dit snel zal gebeuren en dat Fiji onmiskenbare zegeningen van de Heer zal ervaren voor het zegenen van Israël.
 • Bid voor de andere eilandstaten in de Stille Oceaan, dat zij ook hun banden met Israël zullen aanhalen en Jeruzalem als hoofdstad zullen erkennen.
 • Bid om zegeningen en opwekking onder al deze naties van Oceanië.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanvaarding [of inzameling] anders zijn dan leven uit de doden?’ (Romeinen 11:15).

Het is geweldig om te zien hoe de Heer ons als ICEJ de afgelopen drie jaar samen in gebed heeft geleid met de lancering van twee nieuwe gebedsinitiatieven naast de Jesaja 62 Gebedscampagne. De wekelijkse online Global Prayer Gathering en onze maandelijkse Rosh Chodesh gebed.

 • Bid dat de Christelijke Ambassade een overvloed aan financiële middelen zal hebben om meer Joden te helpen naar huis terug te keren en zich te vestigen in het Land van Belofte.
 • Bid dat we op tijd nieuwe immigrantenfamilies bereiken om een verschil te maken in hun nieuwe leven in Israël, wat het christelijke getuigenis van onze hulp en zorg voor hen alleen maar vergroot.
 • Bid voor de wereldwijde 21-daagse wake van vasten en gebed voor Israël van 7 – 28 mei, en overweeg om daaraan mee te doen. Dit kan via de link: shalom.icej.org/GlobalPrayerFasting
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september en dat velen nu al de keuze gaan maken om daarnaartoe te gaan.
 • Bid voor Hennie Keegstra die vanaf 4 tot 11 mei in Israël zal zijn. Dat ze daar tot een zegen mag zijn voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Vrijdagavond 19 mei van 21.00 – 22.00 uur (Huis van gebed Zwolle)       

Maandagavond 22 mei van 21.00 – 22.00 uur (ICEJ-team)        

Dinsdagmorgen 23 mei van 07.00 – 08.00 uur (ICEJ-team)        

Dinsdagmorgen 23 mei van 10.00 – 11.00 uur (Het Betteldteam)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus