Gebed voor Israël

‘Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE’ (Jesaja 54:17).

In de schaduw van de controversiële wetshervorming zijn de mensen de afgelopen zes maanden zo verdeeld geraakt dat er nu stemmen in de media opgaan die een mogelijke scheiding op verschillende niveaus denkbaar achten.

Bidden:

 • Om eenheid onder het Israëlische volk en de vrede van Jeruzalem.
 • Dat Israël niet verdeeld zal worden in twee staten.
 • Om een vreedzaam einde aan de aanhoudende protesten die het Israëlische volk blijven verdelen over gerechtelijke hervormingen.
 • Voor de regering o.l.v. premier Benjamin Netanyahu.
 • Voor verbeterde betrekkingen tussen Israëlische en westerse leiders.
 • Dat de plannen van in –  en externe vijanden van Israël worden verijdeld.
 • Dat Jeruzalem openblijft als een “huis van gebed voor alle naties”.

Gebed voor de Volken

‘Hij is de HEERE,  onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties’ (Psalm 105:7-8).

God zegt dat Hij met de volkeren in het gericht zal treden vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël. In dit stadium in de geschiedenis is het voor alle naties van enorm belang, dat ze gewaarschuwd worden dat zij door God geoordeeld zullen worden op grond van de manier waarop zij het Joodse volk hebben behandeld.

Danken:

 • Dat God op rechtvaardige wijze recht zal spreken over de volken van de wereld.
 • Dat de God van Israël sluimert nog slaapt. Hij waakt over Zijn volk.

Bidden:

 • Dat de nucleaire dreiging vanuit Iran stopt.
 • Dat er een einde komt aan de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne.
 • Dat er een oplossing wordt gevonden voor het wereldwijde vluchtelingen probleem.
 • Voor de koningen en de machthebbers van deze wereld en dat ze tot inkeer komen en zich bekeren.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat’ (Psalm 84:12).

Er ontwikkelt zich in Israël een nieuwe en ernstige crisis die de onmiddellijke aandacht van Netanyahu vereist. Het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich plotseling gekeerd tegen pro-Israëlische evangelische organisaties die in het land actief zijn en dreigt hun belangrijke werk te verlammen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestopt met het verstrekken van geestelijkenvisa voor personeel dat werkt bij de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) en soortgelijke christelijk-zionistische groepen.

Danken:

 • Dat we nog steeds in genadetijd leven.
 • Dat we in ons land nog vrijheid van Godsdienst hebben.
 • Dat de ICEJ sinds haar oprichting in 1980 zo nauw betrokken is bij de terugkeer van de Joden naar hun thuisland.
 • Dat wij in deze tijd getuige zijn van de vervulling van de vele profetieën over de terugkeer van Gods volk.

Bidden:

 • Dat Netanyahu zal ingrijpen en dat juridische stappen niet nodig zullen zijn.
 • Dat premier Netanyahu minister van Binnenlandse Zaken Arbel zal opdragen het probleem onverwijld op te lossen.
 • Voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september.
 • Dat velen zich op het laatste moment nog gaan opgeven.
 • Voor de sprekers (Cees Kant, Jacob Keegstra, Wiljo Beerens), de muziekband o.l.v. Emo Rahajaän en de vele vrijwilligers die tijdens dit weekend een taak hebben te vervullen.
 • Voor een goede samenwerking tussen conferentieoord de Betteld en de ICEJ.
 • Dat na de val van de regering in ons land nieuwe Godvrezende leiders zullen opstaan.
 • Dat het antisemitisme en het verzet in ons land stopt.
 • Dat we ons als land en volk zullen verootmoedigen en terug zullen keren naar de God van Israël.
 • Dat kerken en gemeentes hernieuwd zicht zullen krijgen op Israël als het volk van God.
 • Dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Dat de Heer elke spreker voor het Loofhuttenfeest zal inspireren met de kracht van de Heilige Geest.
 • Om een zegen voor elke aanbiddingsleider om een geest van vreugde in de Heer tijdens het Feest op te wekken.
 • Dat iedereen die naar het Feest komt of helpt als leden van het feestteam, de middelen en visa zullen krijgen die ze nodig hebben om naar Israël te komen.
 • Dat meer Israëli’s diep geraakt zullen worden door het Feest.
 • Om een machtige beweging van de Heilige Geest onder allen die voor het Feest van dit jaar bijeenkomen.
 • Om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Groet en zegen,

Jan Posthumus