Gebed voor Israël

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’ (Jesaja 60:1-2).

Deze maand hebben medewerkers van de ICEJ en vrienden over de hele wereld de kans om het licht te zijn voor het volk van Israël door cadeaupakketten voor de feestdagen in te pakken en andere hulp te bieden aan mensen in nood. In het komende jaar zullen de ICEJ AID-inspanningen vooral gericht zijn op het versterken van gezinnen door hulp aan alleenstaande moeders die moeite hebben om voor hun kinderen te zorgen.

 • Bid dat we de last van alleenstaande moeders kunnen verlichten door middel van hulp voor zaken als naschoolse activiteiten voor kinderen, kinderopvang, mentorschap, beroepsopleiding en meer.
 • Bid voor de Israëlische regering en in het bijzonder voor de ministers Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz en Gideon Saar.
 • Bid dat ze wijsheid en eenheid zullen hebben over hoe ze moeten omgaan met de vele uitdagingen waarmee de natie wordt geconfronteerd, zowel in binnen- als buitenland.
 • Vraag de Heer dat Hij vooral de politieke en militaire leiders van Israël wil laten zien hoe ze de natie veilig kunnen verdedigen.
 • Bid dat deze regering oprechte beslissingen zal nemen op elk gebied van het openbare leven.
 • Bid tot dat dit een tijd zal zijn van Gods genade en gunst voor Israël, zowel in de regio als wereldwijd.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
 • Bid dat de Heer Zijn licht zal schijnen op het volk van Israël.
 • Bid dat Hij schoon water over het Joodse volk zal sprenkelen en in hen een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven, precies zoals Hij beloofde.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Eén van de belangrijkste manieren waarop een land kan laten zien dat ze zich aansluiten bij en achter Israël staan, is door hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Op dit moment hebben vier landen hun ambassades naar Jeruzalem verplaatst. Eén van deze landen is Honduras. Deze maand kunnen presidentsverkiezingen in Honduras echter leiden tot politieke spanningen over hun diplomatieke missie in Jeruzalem.

 • Bid dat het land Honduras nationale leiders zal kiezen die achter Israël zullen blijven staan.
 • Bid ook dat meer landen de stap gaan zetten om hun ambassades naar Jeruzalem te verhuizen.
 • Neem deze maand de tijd om te bidden dat de Heer het leiderschap in ons land ertoe wil bewegen zich tegen antisemitisme te verzetten, en stappen zal ondernemen om Israël te steunen en de ambassade van ons land naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) terugkomt op de ontkenning van de Joodse banden met de Tempelberg in Jeruzalem. Nederland onthield zich van stemming bij deze resolutie.
 • Blijf bidden voor vrede in het Midden-Oosten, vooral tussen Israël en de Arabische buurlanden.
 • Bid dat de Heer de ICEJ wijsheid en leiding wil geven om een platform te bieden voor Messiaans-Joodse leiders en Arabisch-christelijke leiders om samen te komen, ervaringen uit te wisselen en koninkrijksrelaties op te bouwen.
 • Bid voor eenheid in het Lichaam van Christus in het Midden-Oosten volgens het visioen van Jesaja 19, dat er een snelweg zal worden gebouwd in de woestijn waardoor Egypte, Israël en Assyrië zullen worden losgemaakt in aanbidding van de Heer. Want vanuit deze eenheid verklaart de Heer dat er een zegen zal zijn voor de hele aarde.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden : Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet ! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde’ (Jesaja 43:5-6).

Begin december keurde het Israëlische kabinet plannen goed om 3.000 extra Ethiopische Joden naar huis te brengen in een noodluchtbrug uit het door oorlog verscheurde Ethiopië.

 • We bidden dat de praktische hulp die aan nieuwe immigranten in Israël wordt verleend, zal helpen zich te vestigen en de middelen te hebben die ze nodig hebben om een goed leven op te bouwen.
 • Bid dat de versnelde terugkeer van Ethiopische Joden de komende maanden succesvol zal verlopen.
 • Als gebedswachters zien en bidden we wat God in de Schrift zegt over Israël, over Zijn plannen voor Jeruzalem, en we bidden en werken naar die doelen toe.
 • Nu we aan het einde van het jaar 2021 en het begin van een nieuw jaar komen, bidden we dat de Heer meer wachters aanstelt als voorbidders voor Israël.
 • Bid voor de eind januari 2022 door de ICEJ te organiseren jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland.

Jan Posthumus