Gebed voor Israël

‘Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie. U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen’ (Psalm 102:13-14).

Palestijnse Arabische terroristen openden vorige week in het noorden van Samaria het vuur op een Israëlisch voertuig, waarbij de 25-jarige Yehuda Dimentman werd gedood en twee andere jonge Joodse mannen werden verwond.

 • Bid voor slachtoffers van deze aanslag. Dimentman en de andere inzittenden van het voertuig waren studenten van een yeshiva. Hij laat een vrouw en een negen maanden oud kind achter.
 • Bid voor de regering, politie en de soldaten van de IDF die zorg dragen voor de veiligheid van de bewoners van Israël.
 • Bid voor de bevolking nu de Omicron variant van Covid-19 in Israël hard om zich heen begint te slaan. Alles wijst erop dat er binnen de komende 3 weken mogelijk een grote uitbraak van Covid-19 in Israël zal plaatsvinden.
 • Bid dat het sluiten van het luchtruim van korte duur zal zijn en de grenzen voor toeristen vanuit het buitenland spoedig weer open zullen gaan.
 • Bid voor Mansour Abbas, leider van Ra’am (Verenigde Arabische Lijst), die op een conferentie heeft gezegd dat de staat Israël is geboren als een Joodse staat en dat ook altijd zal blijven. Dit roept veel kritiek op.
 • Bid voor de slachtoffers van de zware storm ‘Carmel’ die Israël heeft getroffen; Caesarea werd overstroomd.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken’ (Efeze 2:15).

De Israëlische premier Naftali Bennett en kroonprins Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan hebben de afgelopen week een historische ontmoeting gehad in het privépaleis van de kroonprins in Abu Dhabi, waarbij premier Bennett de eerste Israëlische premier was die een officieel staatsbezoek aan Abu Dhabi bracht.

 • Dank God voor de ontmoeting tussen premier Bennett en de kroonprins van Abu Dhabi.
 • Bid dat dit een positieve uitwerking zal hebben in beide landen.
 • Dank voor de betrekkingen tussen Israël en veel van zijn Arabische buren die zijn verbeterd sinds de ondertekening van de Abraham-akkoorden in september vorig jaar.
 • Bid voor de onderlinge relaties met gematigde Arabische landen (denk aan de Abraham akkoorden) die ertoe zullen bijdragen dat de profetie over de heerbaan in Genesis 19 spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid voor Libanon om te worden losgemaakt van de kwade greep van Hezbollah en Iran, en dat het zal herstellen van zijn financiële ineenstorting.
 • Bid ook om goddelijke bescherming voor de christelijke gemeenschap in Libanon en om vrijmoedigheid in hun getuigenis aan anderen en in hun gebeden en geloof in God om in te grijpen in hun strijdende natie.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in de grensgebieden met het Noorden (Libanon en Syrië) en in het Zuiden (Gaza en Egypte).

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Johannes 16:13).

Ook in het nieuwe jaar 2022 willen we niet vergeten onze hulp aan bejaarde Holocaustoverlevenden te zegenen en voort te zetten, of ze nu in ons verzorgingshuis wonen of voor degenen die nog in hun eigen huis zijn en praktische hulp nodig hebben met voedsel, medische apparatuur of een luisterend oor. We willen ook in het nieuwe jaar een licht zijn voor kwetsbare gemeenschappen en hen beschermen met levensreddende schuilplaatsen.

 • Dank God voor de hulp die we, als ICEJ afdeling in Nederland, Gods volk in het afgelopen jaar mochten bieden.
 • Bid dat we ook in het nieuwe jaar 2022 Israël tot troost zullen zijn door gebed, praktische en financiële hulp.
 • Bid voor de nieuwe regering die in ons land geformeerd gaat worden.
 • Bid dat de juiste man/vrouw als minister op de juiste plek aangesteld zal worden.
 • Bid dat God gaat ingrijpen in ons land en dat er een kentering komt en velen de ogen geopend zullen worden voor de desastreuze gevolgen van zelfbeschikking, autonomie en maakbaarheid van de samenleving.
 • Bid dat de liefdeloosheid, moedeloosheid onder de bevolking wordt omgebogen naar geloof, hoop en liefde.
 • Bid dat Gods Geest neerdaalt over ons land, zodat Zijn bedoeling met ons mensen en Zijn schepping duidelijk wordt.
 • Nu we aan het einde van het jaar 2021 en het begin van een nieuw jaar komen, bidden we dat de Heer meer wachters aanstelt als voorbidders voor Israël.
 • Bid voor de eind januari 2022 door de ICEJ te organiseren jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Veel heil en zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland voor het komende jaar 2022.

Jan Posthumus