1. Gebed voor Israël

‘Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt’ (Spreuken 21:1).

Iran verstevigt zijn imperialistische aspiraties, nu Israël zich opmaakt voor militaire actie. “Israël heeft het vermogen om in Iran op te treden en wij zijn vastbesloten dit vermogen verder te versterken,” zei de Israëlische minister van Defensie.

 • Bid voor Netanyahu die bezig is om een nieuwe regering te formeren.
 • Bid dat de nieuwe leiders zullen werken aan eenheid onder de verschillende bevolkingsgroepen.
 • Bid om wijsheid voor het ministerie van Defensie, om op verantwoorde wijze om te gaan met de oorlogsdreiging vanuit Iran.
 • Bid voor politie en militairen die dag en nacht onder hoogspanning hun werk moeten uitvoeren.
 • Bid voor de slachtoffers en familieleden van een bomaanslag bij twee bushaltes in Jeruzalem, waarbij tenminste één dode en 22 gewonden vielen.
 • Bid dat de daders van deze terroristische aanslag zullen worden opgepakt.
 • Bid dat de plannen van de vijanden van Israël vroegtijdig worden ontmaskerd.
 • Bid om bescherming langs de grens met Libanon, Jordanië en Egypte en niet te vergeten de Gazastrook.
 • Dank God dat Israëlische chirurgen het leven hebben gered van een vijfjarig jongetje uit Gaza dat werd geboren met een hartafwijking.
 • Bid dat de stijgende lijn in het aantal dagelijkse nieuwe covid besmettingen, en het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen weer gaat afnemen.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

2. Gebed voor de Volken

‘En nu, HERE, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus’ (Handelingen 4:29-30).

De gestapelde VN-onderzoekscommissie brengt een nieuw rapport uit waarin Israël voorspelbaar wordt veroordeeld, terwijl de Palestijnse terreur niet één keer wordt genoemd. Een antisemitisch VN-panel heeft niet het recht om over Israël te oordelen.

 • Bid om bescherming voor de bevolking van Iran, nu steeds meer inwoners protesteren tegen de machthebbers.
 • Bid dat het huidige Ayatollah regiem ten val komt. En dat er ruimte komt voor een opwekking.
 • Dank God dat het parlement van Azerbeidzjan een proces is gestart om een ambassade in Israël te openen, waardoor het het eerste Sjiitische moslim-majoriteitsland is dat dit doet.
 • Bid dat meer landen dit voorbeeld gaan volgen, want wie Israël zegent zal gezegend worden.
 • Bid dat er spoedig een einde komt aan de oorlog in Oekraïne.
 • Bid om bescherming voor de bevolking in Oekraïne die zich zo dapper verzetten tegen de machthebbers van Rusland.
 • Bid dat er een einde komt aan de regering van Poetin.
 • Bid voor de Joden in Rusland en Oekraïne die Aliyah willen maken.
 • Dank God ook voor de (Nederlandse) hulp die geboden wordt aan de bevolking van Oekraïne.
 • Bid om bescherming voor de hulpverleners in Oekraïne,
 • Bid dat de ten onrechte veroordelingen van Israël in de VN stoppen.

3. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen’ (Psalm 18:31).

Als Nederlandse afdeling zijn we dankbaar voor Jacob en Hennie, het bestuur en de vele vrijwilligers, die het werk van de ICEJ in ons land mogelijk maken.

 • Dank God dat we via de digitale mogelijkheden, zoals YouTube en podcast, veel kijkers en luisteraars mogen bereiken.
 • Dank God dat we ook dankzij andere kanalen van samenwerkende partners, zoals gemeentes, Henk van Zon en Christenen voor Israël duizenden mochten bereiken.
 • Dank God voor de vele spreekbeurten die we als Ambassade mochten houden en die in de komende periode gepland staan.
 • Bid om wijsheid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen in de vele crisissen.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus