Gebed voor Israël

‘Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen’ (Psalm 102:13-14).

Op Jom Hasjoa, de dag van de Sjoa (Hebreeuws voor catastrofe), herdenkt de Joodse gemeenschap over de gehele wereld de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jom Hasjoa valt op 27 Nisan in de Hebreeuwse kalender. Dit jaar was dat 17/18 april.

 • Bid dat eenheid onder de bevolking van Israël zijn beslag krijgt, zeker nu er in heel het land weer wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Sjoa.
 • Bid dat de geplande herdenkingen een verbindende uitwerking zal hebben.
 • Bid ook voor de voorbereidingen van de viering van 75 jaar Israël die op 14 mei groots zal worden herdacht.
 • Bidden dat ze op de 75e verjaardag van Israël hun geestelijke erfenis als natie zullen ingaan.
 • Bid voor de regering en in het bijzonder voor premier Netanyahu. Dat God hem wijsheid zal geven om het volk in gerechtigheid en rechtvaardigheid te leiden.
 • Bid voor de veiligheid van Israël, aangezien sommige van haar tegenstanders de kwetsbaarheid van de Joodse staat al voelen te midden van deze interne onrust. “Zie, Hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren of slapen” (Psalm 121:4).
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vooral nu er weer ongeregeldheden zijn uitgebroken.

Gebed voor de Volken

‘Dan zullen de volkeren de naam des HEREN vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid’ (Psalm 102:16-17).

In rap tempo ontworstelt de Arabische wereld zich aan het westen. Onder invloed van China en Rusland ontpopt zich een nieuw en mondig Midden-Oosten. Het Midden-Oosten wordt volwassen, het westen heeft het nakijken. Rusland en China zijn de grote winnaars in het geopolitieke machtsspel.

 • Dank God dat de Duitse president Steinmeier bij een herdenking in Polen om vergeving heeft gevraagd voor de opstand in het getto van Warschau. Ook president Herzog van Israël was hierbij aanwezig.
 • Bid voor de machthebbers van Rusland en China die samenspannen (zie Psalm 2) en dat ze tot inkeer mogen komen.
 • Bid dat de invloed van China en Rusland na het gesloten akkoord tussen Iran en Saoedi-Arabië geen nadelige gevolgen voor Israël zal hebben.
 • Bid dat Egypte geen raketten aan Rusland gaat leveren.
 • Bid voor de bevolking in de Jemenitische hoofdstad Sanaa waar mensen werden vertrapt bij distributie van financiële hulp. Het land dat al jaren door een burgeroorlog wordt verscheurd, kampt met een gigantische humanitaire crisis.
 • Bid voor de bevolking van Rusland, die zwaardere straffen krijgen opgelegd als ze kritiek hebben op het Kremlin.
 • Bid dat de strijdende partijen in Soedan het bestand zullen respecteren.
 • Bid dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt.
 • Bid dat Oekraïens graan weer vrijkomt voor Europese landen.
 • Bid dat de arrestatiegolf in Libië stopt, waar opmerkelijk veel christenen worden opgepakt.
 • Bid dat de terroristische plannen van de vijanden van Israël worden verijdeld.
 • Bid om een opwekking in de Arabische wereld.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).  

Als Nederlandse afdeling waren wij op 17 april in Leeuwarden zeer nauw betrokken bij de door de Israëlische Ambassade geïnitieerde Jom Hasjoa herdenkingsavond. Op deze avond waren meer dan 70 aanwezigen getuige van het verhaal van een overlevende van de Sjoa.

 • Dank God voor de indrukwekkende Jom Hasjoa herdenking in Leeuwarden waar meer dan 70 deelnemers aanwezig waren.
 • Dank God voor de contacten die hierdoor zijn gelegd met de Joodse gemeenschap in Leeuwarden en de Israëlische Ambassade.
 • Dank God voor de initiatieven op lagere en middelbare scholen om stil te staan bij de gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september en dat velen nu al de keuze gaan maken om daarnaartoe te gaan.
 • Bid voor de vrijwilligers in Nederland en Israël.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Dinsdagmorgen 25 april van 07.00 – 08.00 uur (ICEJ-team)       

Dinsdagmorgen 25 april van 10.00 – 11.00 uur (Betteld-team)        

Vrijdagavond 28 april van 21.00 – 22.00 uur (Huis van gebed Zwolle)        

Maandagavond 1 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus