Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban’ (Maleachi 4:5-6).

Er is een verbazingwekkende groei van jonge nieuwe gelovigen in Jezus onder de Israëlische Arabieren gemeenschap, vooral in Nazareth. Veel jonge Arabische mannen zijn ertoe bewogen de Heer te zoeken in gebed en aanbidding op een krachtige manier.

 • Bid dat wij Zijn liefde gaan doorgeven aan degenen om ons heen gedurende de komende tijd aan het naderende einde van dit jaar.
 • Bid om eenheid onder de bevolking nu er veel onrust is rondom de vorming van een nieuwe regering.
 • Dank God voor de vorming van een nieuwe regering. Blijf bidden dat het een stabiele regering mag zijn.
 • Bid voor een nog grotere opwekking onder de Israëlisch-Arabische gemeenschap in het hele land.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen , en benauwen die u benauwen’ (Exodus 23:22).

De afgelopen weken hebben we meldingen ontvangen van een alarmerende toename van vervolging van Christenen in Indië. Radicale Hindi groepen jagen en slaan op de nieuwe christenen en hun voorgangers, in een poging hen te dwingen terug keren tot het hindoeïsme.

 • Bid dat de gelovigen in India in deze tijd gesterkt zullen worden met vrijmoedigheid.
 • Bid dat er een machtige beweging van Gods Geest over de gelovigen en het volk van Indië komt.
 • Bid ook dat de Heer deze dierbare broeders en zusters fysiek zal beschermen in deze moeilijke tijd.
 • Bid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoedig zal eindigen en dat onschuldige levens gespaard zullen blijven in Oekraïne.
 • Bid dat de Russische leiders nederig zullen worden vanwege hun agressieve beleid en acties richting hun buren.
 • Bid dat de Heer het volk van Iran uit de greep zal bevrijden van het radicale, gewelddadige regime in Teheran.
 • Bid dat de vier gearresteerde Joden in Teheran en Shiraz worden vrijgelaten.
 • Bid dat het uitvoeren van de doodstraf door ophanging van onschuldige Iraniërs stopt.
 • Bid dat de VN tot een veroordeling komt richting het Iraanse gewelddadige regiem.
 • Dank God voor de Marokkaanse koning die na een lange tijd van droogte de Joden heeft gevraagd om te bidden voor regen. Nadat de Joden dit hadden toegevoegd aan hun gebeden begon het enkele uren later in Casablanca te regenen.
 • Dank God dat het Israël Filharmonisch Orkest deze week een historisch concert heeft gegeven in Abu Dhabi, waarmee het de eerste show is die het orkest in 77 jaar in het Arabische land heeft opgevoerd. Mevrouw Herzog (echtgenote van de President van Israël) was eregast.
 • Bid dat hierdoor de (voormalige) vijanden van Israël ontzag krijgen voor de Enige Waarachtig God van Israël.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten’ (Handelingen 15:16).

In het bijna afgelopen jaar was er sprake van een enorme golf van Joodse immigratie naar Israël. Het was voor de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem een topjaar voor onze Aliyah- en integratie-inspanningen, aangezien we meer dan 5.000 Joden hebben geholpen om van Israël hun nieuwe thuis te maken in 2022.

 • Bid voor een overvloedige financiële eindejaar gift zodat we meer Joden kunnen helpen terug te keren naar Israël om zich te vestigen in het Land van Belofte.
 • Dank God voor de rijke zegeningen die we als Nederlandse afdeling in het afgelopen jaar mochten ontvangen.
 • Dank God dat we, ook mede dankzij de Social Media, velen in Nederland mochten bereiken met de boodschap over Israël.
 • Dank God voor de vele vrijwilligers die zich in Israël danwel in Nederland inzetten voor het werk van de ICEJ.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland in het nieuwe jaar 2023.

Bedankt dat je ook in 2022 een deel was van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Jan Posthumus