Gebed voor Israël

‘Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken’ (Spreuken 3:5-6).

Massale protesten. Internationale veroordeling. Het ontslaan van een vertrouwde minister. De eerste maand in functie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was ronduit chaotisch.

 • Bid dat er aan de ongekende strijd met de Hoge Raad een einde komt.
 • Bid dat de verwachte protesten tegen de regering van Netanyahu om het gerechtelijke revisieplan niet door zullen gaan.
 • Bid dat aan de groeiende publieke onvrede een einde komt.
 • Bid voor de regering van Premier Netanyahu nu minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid  Aryah Deri is ontslagen.
 • Bid dat de regering niet door toedoen van de Shaspartij van Deri valt en er opnieuw verkiezingen zouden moeten komen.
 • Bid voor de Israëlische President Herzog die probeert de gesprekken tussen de belanghebbende partijen te vergemakkelijken.
 • Bid dat bovengenoemde tekst uit Spreuken 3 realiteit wordt voor het volk en haar leiders.
 • Bid om bescherming voor de bevolking aan de grenzen met Libanon, Syrië, Egypte, Jordanië en de Gazastrook.
 • Bid voor de bewoners in Judea en Samaria die continue worden geconfronteerd met gewelddadige aanslagen.
 • Bid om eenheid onder de verschillende bevolkingsgroepen in Israël.
 • Dank God dat de Joodse meerderheid van Jeruzalem na 100 jaar is hersteld.
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid’ (Psalm 9:8-9).

Het wordt hoog tijd dat de internationale gemeenschap, politieke leiders, parlementariërs, vertegenwoordigers van de media en internationale en regionale organisaties zich niet langer blindelings laten manipuleren en beïnvloeden door valse stereotypen en modewoorden.

 • Bid dat de internationale gemeenschap ophoudt zich blind te laten manipuleren door termen zoals “bezetting” en “apartheidsstaat” die kwaadwillig een vals verhaal creëren.
 • Bid dat de oplopende spanningen tussen de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit niet verder zullen escaleren n.a.v. het bezoek van de ultranationalistische minister Itamar Ben-Gvir aan de Tempelberg.
 • Bid dat de vrede die veel Arabische landen met Israël hebben gesloten gehandhaafd blijft.
 • Bid dat de VS zal afzien van de eis aan de Israëlische regering om af te zien van de uitbreiding van de Joodse nederzettingen over het Bijbelse kerngebied Judea en Samaria.
 • Bid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoedig zal eindigen en dat onschuldige levens gespaard zullen blijven in Oekraïne.
 • Bid voor alle (vrijwillige) hulpverleners die de bevolking van Oekraïne bijstaan in hun strijd tegen de agressor.
 • Bid voor de Oekraïense en Russische Joden die nog in beide landen verblijven.
 • Bid dat de Russische Joden gehoor zullen geven aan de oproep van de verbannen hoofdrabbijn van Moskou, Pinchas Goldschmidt, om Rusland te verlaten nu het nog kan.
 • Bid dat de Russische leiders nederig zullen worden vanwege hun agressieve beleid en acties richting Oekraïne.
 • Bid voor de Israëlische en Amerikaanse strijdkrachten die gezamenlijk oefenen tegen de aanhoudende dreigingen vanuit Iran.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes’ (Romeinen 15:13).

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is geschrokken van de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek naar de kennis van de Holocaust in Nederland. De onderzoekers stellen dat het gebrek aan kennis over de Holocaust onder Nederlanders in het algemeen groot is, maar maken zich vooral zorgen over de kennis onder jongeren.

 • Bid voor ons land en volk nu uit een Amerikaanse onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de respondenten denken dat de Holocaust niet in Nederland heeft plaatsgevonden.
 • Bid dat de jongeren op de scholen worden onderwezen over de Holocaust.
 • Bid dat de oproep van Opperrabbijn Jacobs wordt opgevolgd om Joodse spreekbeurten te houden voor niet-Joodse gezelschappen over het sterk groeiende antisemitisme in Nederland.
 • Bid voor de regering van Premier Rutte en de 1ste en 2e Kamer.
 • Bid voor de a.s. Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden.
 • Bid voor de christelijke politieke partijen en hun vertegenwoordigers in diverse bestuurlijke organen.
 • Bid voor de kerken en gemeentes dat er een verlangen komt om meer kennis over de relatie met Gods volk Israël. Een volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat de komende geplande spreekbeurten in diverse groepen en gemeentes tot zegen zullen zijn.
 • Bid dat we meer zullen worden gevraagd om de boodschap over Israël te komen uitleggen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je  een deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging

Jesaja 62.

Jan Posthumus