Gebed voor Israël

‘Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten’ (Psalm 122:6-7).

Ook gedurende een welverdiende zomervakantie worden we opgeroepen om te blijven volharden in de voorbede voor Gods volk. We willen hen rust en vrede toebidden in tijden van onrust en onvrede.

 • Bid voor vrede onder het Israëlische volk.
 • Bid om een vreedzaam einde aan de aanhoudende protesten die het Israëlische volk blijven verdelen over gerechtelijke hervormingen.
 • Bid daarnaast voor een snelle oplossing van de recente druzische protesten tegen regeringsplannen om tal van grote nieuwe windmolens op de Golan te bouwen.
 • Bid voor verbeterde betrekkingen tussen Israëlische en westerse leiders.
 • Bid om een volledige ommekeer in het recente negatieve beleid en de houding van veel westerse leiders ten opzichte van Israël en in het bijzonder de Israëlische nederzettingen.
 • Bid dat deze leiders niet langer weigeren om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te ontmoeten.
 • Bid voor het Messiaanse Lichaam in Israël.
 • Bid om de hand van de Heer om door te gaan met het beschermen van het lokale lichaam van Messiaanse gelovigen in Israël tegen de recente pogingen van radicale religieuze elementen in de regering en het publiek om hen lastig te vallen en te schaden.
 • Bid voor de bescherming van Christenen en christelijke plaatsen in het land.
 • Bid dat Jeruzalem open blijft als een “huis van gebed voor alle naties”.

Gebed voor de Volken

‘Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten’ (Psalm 105: 7-8).

Laten we bidden om een ‘geest van genade en gebeden’ over de volken als we deze maand samen onze tijden van gebed ingaan. Laten we bidden dat wij het door God gegeven vermogen ontvangen om zonde vanuit Zijn perspectief te zien en vast te houden aan Zijn maatstaven van goed en kwaad.

 • Bid voor vrede tussen Israël en Saoedi-Arabië.
 • Bid om het snelle succes van de recente pogingen om de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië te normaliseren op voorwaarden die niet van Israël vereisen dat het zijn Bijbelse erfenis in het land en vooral in Jeruzalem in gevaar brengt.
 • Bid om een historische verzoening tussen de zonen van Abraham – Isaak en Ismaël – gebaseerd op de profetische visioenen die in de Bijbel worden uiteengezet.
 • Bid voor een opwekking in de koninkrijken van Japan en Thailand.
 • Bid om een grote beweging van God in Japan en Thailand. Hoewel beide Aziatische landen de prediking van het evangelie toestaan, zijn ze twee van de meest onbereikte naties op aarde, en dit kan verband houden met het feit dat beide naties monarchen hebben die zeer worden vereerd door hun volk.
 • Bid dat de Japanse en Thaise mensen Jezus zullen leren kennen als hun Redder en Koning.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen’ (Psalm 84:12).

Genade is een kostbaar geschenk van God en een krachtige kracht in ons leven. In het Nieuwe Testament verwijst het over het algemeen naar de onverdiende goddelijke gunst die wordt verleend aan gelovigen die vertrouwen op het verzoenende bloed van Jezus.

 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid voor de sprekers (Cees Kant, Jacob Keegstra, Wiljo Beerens), de muziekband o.l.v. Emo Rahajaän en de vele vrijwilligers die tijdens dit weekend een taak hebben te vervullen.
 • Bid voor een goede samenwerking tussen conferentieoord de Betteld en de ICEJ.
 • Bid voor de Aliyah-inspanningen van de ICEJ.
 • Bid voor de aanhoudende golf van Joden die terugkeren naar het land Israël, aangezien Aliyah zijn hoogste hoogtepunt in meer dan 30 jaar heeft bereikt.
 • Bid voor de snelle en gemakkelijke integratie van deze nieuwe burgers in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat meer christenen wereldwijd gehoor zullen geven aan de profetische oproep om de dringende Aliyah-inspanningen van de ICEJ te ondersteunen vanuit Rusland, Oekraïne, de Baltische staten en andere voormalige Sovjetrepublieken, evenals Ethiopië en de Bnei Menashe uit India.
 • Bid voor onze jaarlijkse viering van het Loofhuttenfeest van 29 september tot 6 oktober.
 • Bid alstublieft ook dat de Heer de middelen zal verschaffen die nodig zijn voor alle christelijke pelgrims die van plan zijn om het Feest persoonlijk bij te wonen, terwijl anderen die thuis blijven zich online zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Donderdagmorgen 20 juli van 07.00 – 08.00 uur (Het ICEJ-team)         

Vrijdagavond 21 juli van 21.00 – 22.00 uur (Het VEZ-team)         

Zondagavond 23 juli van 19.00 – 20.00 uur (Het ICEJ-team)

Dinsdagmorgen 25 juli van 10.00 – 11.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus