Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6-7).

Al meer dan 10 weken protesteren Israëli’s tegen het plan van de rechtse religieuze regering om het rechtssysteem te hervormen. Ook wil de regering een wet doorvoeren die van invloed zal zijn op Messiaanse gemeenten. Men wil 1 jaar gevangenisstraf doorvoeren als het geloof wordt gedeeld.

 • Bid dat de wereldwijde voorbede voor Israël gedurende Rosh Chodes periode vanaf 22 maart een krachtige uitwerking zal hebben.
 • Bid dat degenen die plannen beramen en geweld aanwakkeren tot inkeer zullen komen.
 • Bid dat er een brug van aanvaarding en acceptatie geslagen kan worden tussen de twee aanwezige rechtssystemen (religieus en seculier) rond een juridisch open ruimte.
 • Bid dat het reservistenprotest waar ze een “escalatie van de strijd” aankondigden stopt.
 • Bid dat de leugens zullen worden ontmaskerd die door de media worden verspreid.
 • Bid dat de Heer de regering zal beschermen om standvastig te blijven.
 • Bid dat Hij alle ministers en vooral premier Netanyahu zal zegenen met nederigheid, wijsheid en durf om Zijn wil te doen.
 • Bid voor de Messiaanse gemeentes die het gevoel hebben vervolgd te worden.
 • Bid dat God alle grenzen van het Land zal beschermen.
 • Bid om eenheid en bescherming in de aanloop naar de Pesach viering.
 • Bid dat de demonische machten achter de islam gebonden worden tijdens de Ramadan!
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob’ (Psalm 46:11-12).

Er ontvouwt zich nog steeds een onvoorstelbare menselijke catastrofe in Turkije. Een gebied ter grootte van Duitsland ondervond enorme verwoesting nadat twee krachtige aardbevingen in februari Zuidoost-Turkije en Noordwest-Syrië door elkaar schudden. Eerst de aardbeving, nu de overstromingen: het houdt niet op.

 • Bid voor de mensen die lijden onder de natuurrampen in Turkije en Syrië.
 • Bid voor de reddingswerkers en hulpverleners.
 • Bid ook voor de plaatselijke kerken in Turkije in deze moeilijke tijd, aangezien zij instrumenten van barmhartigheid en troost proberen te zijn voor hun buren.
 • Bid dat de Heer hen zal leiden, zodat ze Zijn licht kunnen laten schijnen in deze donkere tijd.
 • Bid dat de invloed van China na het gesloten akkoord tussen Iran en Saoedi-Arabië geen nadelige gevolgen voor Israël zal hebben.
 • Bid dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt.
 • Bid voor de bevolking in Rusland en Oekraïne en dan met name voor de daar woonachtige Joden.
 • Bid voor de buurlanden van Israël; Syrië, Libanon, Jordanië en Egypte.
 • Bid dat de terroristische plannen van de vijanden van Israël worden verijdeld.
 • Bid om een opwekking in de Arabische wereld.
 • Bid dat de Jesaja 19 Heerbaan in het Midden-Oosten zichtbaar wordt.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij’ (Jesaja 6:8).  

We hebben weer een geweldig Israël-weekend van 1-3 september 2023 op De Betteld in Zelhem in het vooruitzicht. Het thema van het weekend is: Kom thuis bij de Vader. Er zal ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en je liefde voor Israël en Gods volk met elkaar te delen.

 • Bid voor ons als Bestuur nu we bezig zijn met de voorbereidingen van het komende Israël weekend op de Betteld in Zelhem.
 • Bid dat het Israël Magazine, wat binnenkort verzonden wordt, goed zal worden ontvangen.
 • Bid dat het boek van Peter Tsukahira wat qua vertaling in een afrondende fase zit, binnenkort op de markt in Nederland kan worden gebracht.
 • Bid voor de vele spreekbeurten van Jacob elk weekend.
 • Bid dat het werk en de invloed van de ICEJ-afdeling in Nederland via E-mails, YouTube en Podcast zich zal uitbreiden in ons land.
 • Bid om wijsheid voor de politici en eenheid onder de bevolking na de Provinciale Staten verkiezingen.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Dinsdagmorgen 28 maart van 07.00 – 08.00 uur (ICEJ-team)       

Dinsdagmorgen 28 maart van 10.00 – 11.00 uur (Betteld-team)        

Donderdagavond 30 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)        

Vrijdagavond 31 maart van 21.00 – 22.00 uur (Huis van gebed Zwolle)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus