Gebed voor Israël

‘Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven’ (Efeziërs 6:16).

Daar waar het luchtverdedigingssysteem (fysieke wapenuitrusting) van Israël tijdens de recente escalatie een onderscheppingspercentage van 96 procent bereikte, worden wij opgeroepen aanhoudend te bidden en te smeken om bescherming voor de Israëlische bevolking (geestelijke wapenuitrusting).

 • Bid voor de bewoners in het zuiden van Israël die de afgelopen dagen werden geconfronteerd met raketaanvallen vanuit Gaza.
 • Dank God dat te midden van de Gaza crisis de bevolking uit het noorden van Israël hun zuidelijke landgenoten helpen door hun huizen open te stellen.
 • Bid dat een staakt het vuren tussen Israël en Gaza standhoudt.
 • Bid voor de soldaten van de IDF, die dag en nacht bezig zijn om de plannen van de vijand te verijdelen.
 • Bid om eenheid onder de bevolking.
 • Bid dat de rust terugkeert en dat het ook rustig blijft in de aanloop naar het Wekenfeest (Sjavoeot) dat vanaf donderdagavond 25 mei tot zaterdagavond 27 mei wordt gevierd.
 • Dank God dat ondanks de militaire en politiek spanningen het 75-jarig bestaan van Israël op diverse plekken kon worden gevierd.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn’ (Mattheüs 24:14).

Israëliërs zaten, net als veel mensen in het Westen, zaterdag 13 mei jl. aan hun televisie gekluisterd om de kroning van de Engelse koning Charles III bij te wonen. Israëlische media herhaalden met genoegen het feit dat de olijfolie, die gebruikt werd om de nieuwe monarch van het Verenigd Koninkrijk in te wijden, afkomstig was van de Olijfberg.

 • Dank dat president Herzog bij de kroning van Charles aanwezig was.
 • Dank dat de kroning verschillende connecties had met Israël en het Joodse volk.
 • Bid voor de relatie tussen Israël en buurland Jordanië die niet optimaal is. Jordanië is tegenwoordig de voornaamste Arabische criticaster van Israël.
 • Bid om een doorbraak in de Israëlisch-Saoedische betrekkingen die stabiliteit in de regio zal brengen en ook druk zal uitoefenen op de Palestijnen om eindelijk vrede met Israël te accepteren en te zoeken.
 • Bid dat Gods wil en doeleinden in het Midden-Oosten mogen worden verwezenlijkt.
 • Dank God dat de Assemblee Nationale van Frankrijk een resolutie heeft verworpen die Israël ten onrechte het etiket “apartheid” zou hebben opgeplakt.
 • Bid dat meer landen zich op deze wijze uitspreken, door Israël niet als een apartheidsstaat neer te zetten.
 • Dank God voor Fiji en zijn nationale leiders die ijverig werken om de banden met Israël uit te breiden om hun ambassade in Jeruzalem te openen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Zo zegt de HERE HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden’ (Jesaja 49:22).

Vorig jaar was een topjaar voor Aliyah naar Israël, met meer dan 73.000 Joden die in 2022 hun weg naar huis vonden, voornamelijk uit Rusland en het door oorlog verscheurde Oekraïne. Dit was de grootste toestroom van Joden sinds de massale golf van Sovjetimmigranten in de jaren negentig. De ICEJ is nauw betrokken geweest bij deze golf van Aliyah en heeft vorig jaar meer dan 6.300 Joden geholpen om Israël te bereiken en zich in het land te vestigen.

 • Dank God dat de Christelijke Ambassade zo nauw betrokken is (geweest) bij de golf van de Aliyah.
 • Bid dat die betrokkenheid blijft en zo nodig nog verder wordt opgevoerd.
 • Bid voor de Nederlandse vrijwilligers, (waaronder Janny en Corrie) die zeer nauw betrokken zijn bij de terugkeer en integratie van deze immigranten.
 • Bid voor de wereldwijde 21-daagse wake van vasten en gebed voor Israël van 7 – 28 mei, en overweeg om daaraan mee te doen. Dit kan via de link: shalom.icej.org/GlobalPrayerFasting.
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling vier uur voor onze rekening nemen in het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed zodat we meer uren voor onze rekening kunnen nemen.
 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september en dat velen nu al de keuze gaan maken om daarnaartoe te gaan.
 • Dank voor de gezegende reis naar Israël van Hennie Keegstra en dat ze daar tot een zegen mocht zijn voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62 en overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodes gebedsmomenten op:

Vrijdagavond 19 mei van 21.00 – 22.00 uur (Het huis van gebed Zwolle)         

Maandagavond 22 mei van 21.00 – 22.00 uur (Het ICEJ-team)         

Dinsdagmorgen 23 mei van 07.00 – 08.00 uur (Het ICEJ-team)         

Dinsdagmorgen 23 mei van 10.00 – 11.00 uur (Het ICEJ-team) 

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus