Iedere 2 weken brengt de ICEJ Nederland nieuwe gebedspunten uit, zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten en gericht daarvoor kunt bidden.

Gebed voor Israël

‘Zo zal Ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen; ja, Ik zal hen terugbrengen, omdat Ik Mij over hen ontferm, en zij zullen worden, alsof Ik hen niet verworpen had. Want Ik ben de HERE, hun God, en Ik zal hen verhoren’ (Zacharia 10:6).

Israël is misschien wel het enige land ter wereld waar de beboste gebieden zich sneller uitbreiden dan de woestijnachtige, dorre gebieden. De nationale cultuur van het planten van bomen, gevierd op Toe BiShvat, heeft de woestijn veranderd in een bloeiend en prachtig land vol leven. Net zoals het zaaien van Gods Woord veel vrucht en schoonheid zal voortbrengen in ons leven.

 • Bid voor de regering van Premier Naftali Bennett die waarschuwde dat door de huidige Covid-golf in Israël miljoenen Israëli’s besmet zullen raken.
 • Bid dat de regering de Covid-crisis op basis van drie uitgangspunten zal kunnen blijven bestrijden: de economie openlaten, de meest kwetsbaren beschermen en het onderwijssysteem openlaten.
 • Bid om eenheid binnen de diverse groepen onder de Israëlische bevolking, zoals tussen de seculiere en orthodoxe Joden.
 • Bid voor de families van de twee Israëlische legerofficieren die het slachtoffer zijn geworden van een tragisch schietongeval tijdens een veiligheidspatrouille in de buurt van een IDF-basis in de Jordaanvallei.
 • Bid dat de door de Bedoeïenen in het zuiden van Israël uitgelokte gewelddadige rellen tegen de Israëlische politie zullen stoppen. Ze zeggen bezwaar te hebben tegen de jongste boomplantcampagne van het Joods Nationaal Fonds.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de volken

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

Opnieuw behandelt de VN Israël als het slechtste land ter wereld door in te stemmen met een open onderzoek naar discriminatie. Israël is het land dat meer veroordelingen van de VN heeft ontvangen dan alle andere landen samen. Daarnaast ontkent de VN opnieuw de Joodse connectie met de tempelberg.

 • Bid dat de Jodenhaat binnen de VN een halt wordt toegeroepen. Dat het rapport van Amnesty International wordt ontmaskerd van alle valse beschuldigingen richting Israël.
 • Dank dat een Iraans spionage¬netwerk via Facebook is ontmaskerd.
 • Bid dat de terreurgroep ISIS, die een bedreiging voor Israël blijft, vroegtijdig wordt ontmanteld.
 • Bid om betere tijden van de Joodse gemeenschap in Kazachstan voor de harde onderdrukking van lokale protesten door de regering en de interventie van Russische troepen.
 • Bid voor de inwoners in het voormalige Oostblok nu een oorlog met Rusland aan de grens met Oekraïne dreigt.
 • Bid voor de Arabische landen nu de huidige watercrisis in het Midden-Oosten, samenhangend met de wereldwijde klimaatverandering, een ernstig probleem begint te vormen.
 • Bid dat Israël deze landen kan gaan zegenen in deze watercrisis.
 • Dank dat Israël Afghanen heeft geholpen, op de vlucht voor de Taliban.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst’ (Hebreeën 6:10).

 • Vanaf 24 januari start de ICEJ een leidersconferentie. Dat is nu niet meer 4 dagen fysiek heel veel seminars aanhoren, maar verdeeld over 4 weken een paar seminars per week.
 • Bid voor de vele beslissingen over sprekers, onderwerpen, locaties, aanbiddingsleiders en andere aspecten van de Envision-conferentie die nog moeten worden genomen.
 • Dank voor de digitale mogelijkheden die er ook mede dankzij Corona zijn gekomen om dergelijke conferenties bij te wonen.
 • Dank dat er na een lange kabinetsformatie eindelijk een kabinet is geformeerd.
 • Bid voor de nieuwe regering en de nieuw geïnstalleerde bewindspersonen.
 • Bid om recht en gerechtigheid in ons land en volk.
 • Bid dat we net als Daniël voorbede doen en collectief schuld belijden voor de zonden in ons land en volk ook als het gaat om ons gedrag en houding richting Israël.
 • Dank voor de landelijke week van gebed en de groeiende gebedsmomenten die binnen kerken en gemeentes ontstaan.
 • Dank voor de wereldwijde maandelijkse Rosh Chodesh gebedsmomenten die digitaal vanuit Jeruzalem worden georganiseerd.
 • Bid voor de diverse hulpprojecten in Israël die door de ICEJ worden gefinancierd, zoals het helpen van risicojongeren om een nieuw levenspad te bewandelen.
 • Bid dat het vermogen der volkeren vrijkomt waardoor we Israël (financieel) kunnen zegenen en troosten.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Veel heil en zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland voor het komende jaar 2022.

Jan Posthumus