1. Gebed voor Israël
    ‘Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn’ (Ezechiël 36:27-28).

Tijdens de Joodse Hoge Heilige Dagen, omvatten de wekelijkse Thora- en Haftorah-lezingen in de synagogen Ezechiël 37:18 – 39:16 op de Sabbat tijdens de week van Loofhutten. Ze lezen uit Zacharia ook hoofdstukken 12 en 14 op de eerste dag van Succot.

• Neem gedurende de feestdagen de tijd om Gods Woord te lezen, te bidden en zelfs te vasten, want de Heer wil tot ieder van ons spreken.
• Neem ook de tijd om te bidden voor het volk van Israël om tijdens de najaarsfeesten te ontwaken en ware bekering en intimiteit te vinden in de beloofde Messias.
• Bid voor bescherming aan de grenzen met Israël.
• Bid God om wijsheid voor de regering van Israël om elke bedreiging tegen Israël te verdedigen en te neutraliseren.
• Bid voor het voortdurende succes van Israël in zijn geheime inspanningen om het pad van Iran naar kernwapens te blokkeren en te voorkomen dat het de regio domineert.
• Bid om bescherming van Israël en zijn burgers tegen alle plannen die Iran en zijn geallieerde milities hebben gelanceerd om de Joodse staat en het Joodse volk te schaden.
• Bid voor steeds sterkere betrekkingen tussen Israël en zijn Arabische buren bij het aanpakken van de Iraanse dreiging in de regio.
• Bid dat Iran zelf uiteindelijk vrij zal zijn van het radicale islamitische regime dat het land nu al meer dan 40 jaar onderdrukt en failliet laat gaan.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht’ (Psalm 33:10-11).

Premier Yair Lapid heeft tijdens zijn diplomatiek bezoek aan New York, een ontmoeting gehad met de premier van het Verenigd Koninkrijk Liz Truss. Zij overweegt om de ambassade van het Verenigd Koninkrijk naar Jeruzalem te verhuizen.

• Bid voor premier Liz Truss van Engeland die overweegt om de Ambassade van Engeland vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.
• Bid dat er niet een alliantie tussen Rusland en Iran komt.
• Bid dat er geen nucleaire deal met Iran komt.
• Bid dat Poetin de blokkade om Russische Joden naar Israël te laten gaan zal opheffen.
• Bid voor een deel van de Russische bevolking en vooraanstaande politici die vinden dat Poetin het politieke veld moet ruimen.
• Bid dat de oorlog in de Oekraïne stopt en dat met de wederopbouw van het land kan worden begonnen.
• Bid voor de Joden in de OekraIne en Rusland dat ze Aliyah maken voordat het te laat is.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren’
(Zacharia 14:16).

Met grote vreugde en enthousiasme is men in Jeruzalem bezig om het Loofhuttenfeest te organiseren van 9 tot 16 oktober a.s. Dit zal het eerste feest zijn dat zowel fysiek in Jeruzalem als ook virtueel op streamingplatforms bij te wonen zal zijn.

• Bid dat de Heer de ICEJ in Jeruzalem zal leiden om een feest te organiseren waar Hij door Zijn Geest de ruimte krijgt om zich te bewegen.
• Bid dat elke deelnemer door Zijn Geest zal worden aangeraakt die zowel fysiek als virtueel aanwezig is.
• Bid om financiële wonderen voor degenen die persoonlijk aanwezig willen zijn.
• Bid dat de visumkwesties snel en op tijd worden opgelost voor alle feestpelgrims om het feest bij te wonen.
• Bid voor alle andere aspecten van het Loofhuttenfeest, met inbegrip van de registratie, locaties, kortetermijnhulpteams, sprekers en andere kunstenaars.
• Bid dat veel Nederlanders zich zullen aanmelden voor de Loofhuttenfeestreis o.l.v. Jacob en Hennie.
• Bid om eenheid onder de verschillende bevolkingsgroepen.
• Bid voor de ICEJ vrijwilligers die in Israël werkzaam zijn.
• Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
• Bid dat de agressie en het verzet in ons land stopt.
• Bid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen.
• Bid voor ons koningshuis.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Jan Posthumus