Gebed voor Israël

‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:10).

De Israëlische regering heeft gereageerd op de nieuwste variant van het COVID-19-virus door het land af te sluiten voor buitenlandse toeristen, in de hoop de nieuwe versie buiten te houden en de economie open te houden. Net als elders lijkt dit vaak een verloren strijd, aangezien het erop lijkt dat het land nu in zijn vijfde golf van corona zit.

 • Dank dat president Herzog de christelijke kerken in zijn land ervan heeft verzekerd dat hij in wil staan voor “absolute vrijheid van godsdienst en eredienst”.
 • Dank dat er ook goede ontwikkelingen zijn als het gaat om strijd tegen corona, zoals een nieuwe Israëlische behandelmethode die tot nu toe als 100% effectief is bewezen.
 • Dank dat Israël een veelbelovend, meer traditioneel vaccin heeft dat zich nu in de laatste testfase bevindt.
 • Bid dat Israël de laatste golf van het virus doorstaat, zodat het land zich weer kan openen voor christenen en andere buitenlandse bezoekers die door het land willen reizen.
 • Bid dat Israël met de beste en veiligste behandelingen en vaccins komt die echt een einde zullen maken aan de dreiging van deze wereldwijde gezondheidsdreiging.
 • Bid dat de aanvallen op Joden in Judea en Samaria zullen afnemen. In 2021 vonden ruim 6.600 aanvallen plaats.
 • Bid ook voor de politieke en militaire leiders van Israël, dat ze het land gereed en toegerust hebben om het nucleaire programma van Iran te confronteren en te neutraliseren mocht dat nodig zijn.
 • Bid ook dat het Israëlische thuisfront volledig voorbereid zal zijn op alle onvoorziene gebeurtenissen met betrekking tot de Iraanse strijdkrachten en proxy-milities in de regio.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob’ (Psalm 46:7-8).

Libanon blijft wegkwijnen onder de dreiging van een economische en politieke ineenstorting als gevolg van de corrumperende en kwaadaardige invloed van Iran via zijn proxy-militie Hezbollah. De radicale sjiitische militie heeft het land bankroet gemaakt om het Assad-regime in het door oorlog verscheurde Syrië te steunen en zijn vijandige dreiging tegen Israël te handhaven.

 • Bid dat een ineenstorting van de economie van het land wordt voorkomen.
 • Bid voor het eens zo trotse Libanese volk dat in een staat van shock en hopeloosheid is achtergebleven.
 • Bid voor Libanon, dat de natie zich veilig en volledig kan bevrijden van de dominantie van Iran en Hezbollah.
 • Bid dat er geen vijandelijkheden of bedreigingen voor Israël zullen ontstaan ​​als gevolg van de Libanese crisis.
 • Bid dat de internationale gemeenschap standvastig en effectief zal zijn in haar inspanningen om Libanon terug te brengen van de rand van de nationale ondergang.
 • Bid dat het Libanese volk hoop heeft op God en naar Hem opkijkt voor de antwoorden op hun problemen.
 • Bid dat de opwekking van de Heilige Geest door Libanon zal waaien in zijn uur van nood.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat’ (Jesaja 40:31).

Vanaf 24 januari organiseert de ICEJ haar jaarlijkse Envision conferentie voor predikanten en bedieningsleiders. Momenteel staan de gezondheids- en reisregels van Israël niet toe om buitenlandse gasten persoonlijk naar Israël te laten komen voor deze bijeenkomst, en zal de Envision conferentie als een volledig online evenement worden georganiseerd. De conferentie wordt nu verlengd tot een maand.

 • Dank voor de vele zegeningen van het afgelopen jaar.
 • Bid voor de vele beslissingen over sprekers, onderwerpen, locaties, aanbiddingsleiders en andere aspecten van de Envision-conferentie die nog moeten worden genomen.
 • Bid dat de zalving van de Heilige Geest op het hele planningsproces zal komen en dat de Heer alle betrokkenen zal leiden, inclusief de uitgenodigde sprekerslijst – vooral als ze hun boodschappen voorbereiden.
 • Dank dat het Israëlische kabinet plannen heeft goedgekeurd om nog 3.000 Ethiopische Joden naar huis te brengen in een noodluchtbrug uit het door oorlog verscheurde Ethiopië.
 • Dank dat op verzoek van het Joods Agentschap voor Israël de Christelijke Ambassade heeft toegezegd te zullen helpen bij deze dringende en historische Aliyah-operatie.
 • Bid voor de meer dan 2,5 miljoen mensen die gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten vanwege het stammenconflict.
 • Bid dat er een oplossing komt voor de zorgen over voedseltekorten als gevolg van de verslechterende droogte en hongersnood in Ethiopië.
 • Bid voor een omvangrijke verzameling van fondsen om zoveel mogelijk Ethiopische Joden mee te nemen op de noodvluchten die naar verwachting ergens in januari zullen beginnen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Veel heil en zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland voor het komende jaar 2022.

Jan Posthumus