Gebed voor Israël

‘Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’ (Jesaja 41:10).

Israëls minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid heeft op de tweede dag van zijn reis naar de Verenigde Arabische Emiraten op woensdag 30 juni de Israëlische ambassade in Dubai geopend. Het is het eerste bezoek ooit aan de VAE na ondertekening van de Abraham Akkoorden bijna een jaar geleden.

 • In de VN deed president Rivlin tijdens zijn afscheidstour een oproep aan Abbas om het verleden te vergeten en samen te werken met Israël om vrede bereiken. Bid dat Abbas gehoor zal geven aan deze oproep.
 • Bid voor de nieuwe President Isaac Herzog die Rivlin vanaf woensdag 7 juli jl. is opgevolgd.
 • Bid dat de verdwenen Israëli’s (2 militairen en 2 burgers) die in Gaza door de Hamas worden vastgehouden spoedig vrij zullen komen. Israël voert de druk op door de noodsteun voor de Palestijnen te blokkeren.
 • Bid dat er spoedig vrede mag komen voor alle inwoners van Israël ongeacht hun afkomst, geaardheid of ras.
 • Bid om vrede voor Israëls buurlanden en voor de onschuldige inwoners van Gaza die als levend schild worden misbruikt.
 • Bid om wijsheid voor de nieuwe regering nu ze door het toenemende aantal virus besmettingen en patiënten op de IC, weer beperkende maatregelen moeten treffen.
 • Naast het Coronavirus is er ook het wereldwijde virus van antisemitisme. In schoolboeken worden de Joden gedemoniseerd. Bid dat dit stopt.

Gebed voor de Volken

‘Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen’ (Jesaja 54:17a).

Van de Amerikaanse Joden steunt 55% de aanpak van president Joe Biden in de kwestie Iran, volgens een enquête van het AJC. De Israëlische president Rivlin heeft president Biden gezegd, dat de Iraanse nucleaire deal in zijn huidige vorm de Joodse Staat in gevaar brengt.

 • Dank God dat de herkomst van de naziroofkunst opnieuw zal worden onderzocht en dat zonder een rechtmatige eigenaar de kunst toekomt aan de Joodse gemeenschap in Nederland.
 • Dank God dat Honduras zijn ambassade naar Jeruzalem heeft verplaatst.
 • Bid God dat meer landen het voorbeeld van Honduras zullen volgen waaronder ook ons land.
 • Israël zendt een reddingsteam naar Miami die opereren op de plaats waar de Champlain Towers zijn ingestort in Surfside, net buiten Miami. Bid voor de getroffen bewoners en slachtoffers.
 • Er is ook een Israëlische hulp delegatie naar Cyprus vertrokken om te helpen bij bestrijding van de bosbranden. Dank God dat Israël zo laat zien een licht voor de volkeren te zijn zoals geschreven staat in Jesaja 42:6.
 • Voor het eerst is er een Marokkaans militair vliegtuig in Israël geland die meedoet aan een IDF oefening. Dank God voor een eerste teken van normalisatie tussen beide landen na ondertekening van de diplomatieke betrekkingen eind vorig jaar.
 • Bid voor de Palestijnse bevolking nu er grote onrust is uitgebroken onder Palestijnse Arabieren in Judea en Samaria. Er is nu een echte opstand gaande tegen de leider van de Palestijnse Autoriteit (PA), Machmoud Abbas, over de brute moord op een anti-corruptieactivist.
 • Hongarije heeft als eerste EU-Lidstaat aangekondigd niet te zullen deelnemen aan het 20ste jubileum van de “Durban Wereldconferentie tegen racisme” van de VN vanwege het antisemitische karakter van deze bijeenkomst. Bid dat de gehele EU dit voorbeeld zal volgen.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten’ (Deuteronomium 31:6).

Met vreugde ging het AID-team van de ICEJ onlangs rond met speciale bemoedigende berichten van nationale afdelingen van de ICEJ over de hele wereld en het voorbereiden van zorggeschenkpakketten voor Israëlische zorgverleners en lokale veiligheidsteams en eerstehulpverleners die langs de grens met Gaza wonen en werken.

 • Dank God dat de vertraagde Bnei Menashe groep met hulp van de ICEJ eindelijk in Israël is aangekomen. 
 • Dank God voor de praktische steun van de ICEJ aan de Israëlische zorgverleners en gemeenschapsbeschermers aan de grens met Gaza.
 • Bid voor de gemeenschappen langs de grens met Gaza zodat ze goed voorbereid zijn om zichzelf te beschermen tegen verdere raketaanvallen.
 • Bid voor de jongvolwassenen in ons land nu blijkt dat het risico op een angststoornis of depressie sterk is gestegen als gevolg van de Coronacrisis.
 • Bid voor ons land, onze provincies, steden en dorpen, voor onze overheden en ons koningshuis.
 • Bid voor de voorbereidingen van het Israël-weekend op de Betteld van 3 t/m 5 september a.s. en dat nog velen zich zullen aanmelden.
 • Bid dat het thema van het weekend (let op de vijgenboom) een geweldige impact zal hebben in ons land, kerken en gemeentes.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus