Gebed voor Israël

‘Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord de HEREN, en Uw verlosser is de Heilige Israëls’ (Jesaja 41:13-14).

In mei werd Israël in een 11-daagse intense raketoorlog met Hamas in Gaza getrokken, die enkele miljoenen burgers in Midden- en Zuid-Israël in hun schuilkelders dwong.

 • Dank God dat er een wapenstilstand tot stand is gekomen na 11 dagen van verwoestende raketaanvallen.
 • Dank God dat er eindelijk een meerderheidscoalitie is gevormd die zich inzet voor het welzijn van de gehele natie.
 • Bid voor de rouwende families en voor de gewonden die getroffen zijn door de Gaza-oorlog.
 • Bid dat de verdediging en afschrikking van Israël sterker dan ooit worden hersteld.
 • Bid dat de Palestijnse Arabieren eindelijk zullen beseffen dat ze Israël nooit zullen vernietigen en dat ze daarom in het reine moeten komen met de Joodse staat en vrede moeten sluiten.
 • Bid dat er nu vele jaren van rust en kalmte zullen zijn in het Land van Israël.
 • Bid dat Israël zichzelf kan blijven verdedigen tegen Iraanse bedreigingen en aanvallen.
 • Bid dat alle plannen om Israël schade te berokkenen door het radicale Iraanse regime en zijn regionale bondgenoten op tijd worden ontmaskerd en verijdeld.
 • Bid dat Iran steeds grotere tegenslagen zal ondervinden bij zijn inspanningen om kernwapens te ontwikkelen.
 • Bid dat meer landen zich bij Israël zullen aansluiten door erop aan te dringen dat Iran zijn kernwapenprogramma volledig verlaat.
 • Bid vooral dat de Here God zal blijven waken over het volk van Israël.

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3).

Terwijl in de straten van Europa en de VS de roep tot vernietiging van de Joodse staat toeneemt, spreken Iraniërs in Iran en daarbuiten zich uit voor Israël. Dit ondanks de censuur en de onderdrukking door het Iraanse regime.

 • Bid dat de Arabische leiders de vele voordelen en zegeningen voor hun naties blijven beseffen bij het verzoenen met Israël.
 • Bid dat de Arabische landen het normalisatieproces met Israël, inclusief Saoedi-Arabië, snel zullen hervatten en zelfs versnellen.
 • Bid voor het Egyptische leiderschap, dat een behulpzame rol heeft kunnen spelen bij het veiligstellen van het recente staakt-het-vuren in Gaza.
 • Bid dat er ook warmere banden van mens tot mens zullen zijn tussen Israëli’s en Arabieren in de regio.
 • Bid dat alle volkeren van de regio vrede met elkaar zullen zoeken.
 • Bid om bescherming voor de bewoners aan de grenzen met Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte.
 • Bid God dat de profetie in Jesaja 19:23-25 waar gesproken wordt over een heerbaan zichtbaar zal worden voor alle volkeren.
 • Bid om bescherming van gelovigen in de moslimlanden zoals in Iran waar velen door de kracht van de Heilige geest worden aangeraakt.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde’ (Jesaja 11:12).

De ICEJ blijft nauw betrokken bij de grote profetische inzameling van het Joodse volk naar hun oude thuisland. Ondanks de pandemie van het Coronavirus en zelfs de recente raketoorlog in Gaza, is de Aliyah niet gestopt en verwacht Israël zelfs een aanzienlijke toename van het aantal Joden dat de komende maanden de stap zet.

 • Bid dat de “Super Aliyah-week” van eind mei, de deuren van Aliyah wijder dan ooit heeft geopend en dat de terugkeer van Joden naar Israël dit jaar zelfs zal toenemen ondanks de aanhoudende reisbeperkingen door Corona.
 • Bid dat de ICEJ een centrale rol zal blijven spelen in dit huidige wonderbaarlijke seizoen van Aliyah.
 • Bid dat de financiële middelen er zijn voor de ICEJ om dit jaar ten minste drieduizend Joden naar Israël te halen.
 • Bid dat veel christelijke pelgrims in september persoonlijk deel zullen nemen aan het Loofhuttenfeest in Israël.
 • Bid om wijsheid en leiding van bovenaf voor de leiders en staf van de ICEJ die het feest organiseren.
 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor meer ruimte voor de boodschap over Israël in kerken en gemeentes.
 • We willen bidden dat de themaochtenden weer fysiek kunnen plaatsvinden en dat deze ochtenden zich zullen uitbreiden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus