gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen’ (Klaagliederen 3:22-24).

Nu we het einde van 2022 naderen, is het een goed moment om even stil te staan en na te denken. Na twee moeilijke jaren door de coronacrisis, hoopten we allemaal op betere tijden in 2022. Toch kregen we ook dit jaar te maken met een tragedie toen het Russische wapengekletter veranderde in een oorlog tegen Oekraïne, dat sindsdien miljoenen gezinnen heeft verdreven en gescheiden.

 • Bid dat de Heer een muur van bescherming rond het volk van Israël zal plaatsen bij een hernieuwde golf van Palestijns geweld.
 • Bid ook dat de bronnen van deze gewelddadige Palestijnse terreuraanslagen vroegtijdig zullen worden ontdekt en ontmanteld.
 • Bid dat de nieuwe Israëlische regering spoedig zal worden geïnstalleerd en geaccepteerd zal worden door het gehele volk en de internationale gemeenschap.
 • Bid dat de nieuwe leiders zullen werken aan eenheid onder de verschillende bevolkingsgroepen.
 • Bid dat onze hemelse Vader geestelijke vaders zal verwekken om hun plaats in te nemen om jonge Arabische gelovigen te begeleiden in oprechte toewijding aan de Heer.
 • Bid voor een nog grotere opwekking onder de Israëlisch-Arabische gemeenschap in het hele land.
 • Bid voor de Israëlische luchtmacht, die in Gaza doelen heeft aangevallen vanwege een raketaanval op Israël.
 • Bid dat het Chanoekafeest eind december zonder aanslagen en spanningen gevierd zal worden.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?’ (Psalm 56:4-5).

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne woedt voort, met als gevolg veel leed in Oekraïne. Het is een opzettelijke poging van Moskou om het elektriciteitsnet van het buurland ter plekke te vernietigen aan het begin van de winter.

 • Bid dat de Heer wonderen en tekenen geeft, en dat door de kracht van het gebed Zijn hand onder de naties van Oekraïne en Rusland gaat bewegen.
 • Bid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoedig zal eindigen en dat onschuldige levens gespaard zullen blijven in Oekraïne.
 • Bid dat er voldoende verwarmingsbronnen zullen zijn voor Oekraïne en de Europese landen die afhankelijk zijn van Russisch gas.
 • Bid dat de Russische leiders nederig zullen worden vanwege hun agressieve beleid en acties richting hun buren.
 • Bid dat leiders in het Lichaam van Christus in zowel Rusland als Oekraïne zullen opstaan en versterkt zullen worden.
 • Bid dat de Heer het volk van Iran uit de greep zal bevrijden van het radicale, gewelddadige regime in Teheran.
 • Bid dat er een nieuw humaan leiderschap zal komen zoals dat van de grote Perzische koning Cyrus, die achter Gods plannen en doeleinden voor Jeruzalem en de Joden stond.
 • Bid dat het Westen deze keer de moed zal hebben om achter hen te staan die zoeken naar meer vrijheid en die hopen op een einde aan het radicale regime.
 • Bid voor een opwekking en een machtige beweging van de Heilige Geest onder het volk van Iran.
 • Bid om bescherming aan de noordelijke grens van Israël tegen aanvallen door de Iraanse proxy-terreurmilitie Hezbollah.
 • Dank God voor de onderlinge relatie tussen Israël en Bahrein wat tot uiting kwam in het bezoek van President Herzog aan Bahrein.
 • Bid voor de Syrische bevolking die overheidsgebouwen hebben bestormd en opriepen tot het aftreden van president Assad.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten’ (Jesaja 51:11).

Dit was een topjaar voor Aliyah naar Israël, met meer dan 60.000 Joden die ‘thuis’ zijn gekomen in 2022. Ze kwamen voornamelijk uit Rusland en het door oorlog verscheurde Oekraïne.

 • Bid dat de Christelijke Ambassade een overvloed aan financiële middelen zal ontvangen om meer Joden te helpen terug te keren naar Israël en zich te vestigen in het Land van Belofte.
 • Bid dat wij als ambassade nieuwe immigrantengezinnen op tijd zullen bereiken om een verschil te kunnen maken in hun nieuwe leven in Israël, wat het christelijke getuigenis van onze hulp en zorg voor hen alleen maar vergroot.
 • Dank God voor de vele spreekbeurten die we als Ambassade in het afgelopen jaar mochten houden.
 • Bid voor de komende spreekbeurten die gepland staan.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62

Jan Posthumus