Gezien de omstandigheden in Israel willen we speciaal gebed vragen voor de situatie en er zijn extra gebedsonderwerpen toegevoegd:

 • Dank dat op 21 mei een ‘staakt-het-vuren’ tussen Israël en Hamas is ingegaan. We weten niet hoe lang het zal standhouden. De media speelt een belangrijke rol in het geheel.  
 • Toch blijft de ICEJ doorgaan met hulp langs de grens met Gaza. Blijf bidden om bescherming voor de stafwerkers.
 • Dank voor de manifestatie die Christenen voor Israël en CIDI hebben georganiseerd in Den Haag op 20 mei, om ook een ander geluid te laten klinken binnen Nederland. 
 • Bid dat de haat tegen Israël mag omkeren in verzoening, zoals met de Abraham-akkoorden.
 • Bid voor alle partijen in Israël. Voor al het verdriet dat deze laatste weken heeft plaatsgevonden. Voor de slachtoffers en de doden. Bid om troost. 
 • Bid voor de grote Aliyah-dag uit India, eind mei/begin juni.
 • Bid  en proclameer Psalm 125 en Psalm 46 
 • Bid voor wijsheid voor de regering van Israël
 • Bid voor de ICEJ en de staf in Jeruzalem en ook speciaal voor de Nederlandse staf. 
 • Bid dat in deze tijd God tot de harten van de betrokkenen wil spreken en zichzelf wil openbaren.
 • Bid speciaal voor de steden langs de Gazastrook, Tel Aviv, Lod, Bath Yam etc. 
 • Dank God voor het wereldwijd maandelijkse gebed van de ICEJ (de laatste keer 100 uur lang) via on.icej.org/RoshChodesh 
 • Dat we het gebedswapen in onze handen mogen nemen.           

De Corona crisis dwong ons om veel dingen online te gaan doen. De ICEJ begon al snel met een aantal Zoom meetings, om samen te bidden. Na een succesvolle 12-uur gebedsmarathon vorig jaar met Pinksteren, ervoeren we dat we deze gebedsketen zelfs 24-uur moesten houden.

De ICEJ heeft als voordeel dat ze in 140 landen zitten en dus 24-uur kunnen doorbidden, door steeds het stokje over te dragen aan het volgende land. Ook wij als afdeling Nederland doen mee aan deze gebedsmarathon en we worden er rijk door gezegend.

Onder Gods leiding werd ervoor gekozen om aan het begin van iedere maand tot God te naderen in gebed, en daarvoor werd de Hebreeuwse kalender aangenomen. In de Bijbel zien we meerdere keren dat men op Nieuwe Maan tot God kwam voor raad en wijsheid.

In de Bijbel wordt deze Nieuwe Maan, of Rosh Chodesh, vaak genoemd samen met de feesten van Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. Ze zijn de door God vastgestelde hoogtijden of ‘moadiem’. God wil op vastgestelde tijden een afspraak maken met zijn volk, en God wil dan luisteren naar hun gebeden. We weten dat God altijd naar ons wil luisteren en dat we zonder ophouden moeten bidden. Toch kunnen we uit de Bijbel leren dat er vastgestelde tijden zijn ingesteld door God zelf, om tot Hem te naderen. We kunnen deze tijden gebruiken om ons nieuwe geestelijke lessen te leren.

Door gebed mogen we God aan Zijn Woord herinneren wat ons hoop geeft, omdat Hij nog sluimert nog slaapt. Hij zal handelen vanuit Zijn beloften.

Iedere maand willen we gebruiken om ons te verootmoedigen, te roepen om genade en de trouw van God te vieren en de redding in Zijn Zoon.

Het bijzondere is, dat we deze Nieuwe Maan viering ook tegenkomen in het Messiaanse tijdperk. Jesaja profeteert: ‘En het zal geschieden dat van iedere Nieuwe Maan tot de volgende en van iedere Sabbat tot de volgende, alle vlees zal komen om Mij te aanbidden, zegt de Heer’ (Jesaja 66:23).

Het lijkt erop dat nu, ook in de aanloop naar het komende Wekenfeest (Pinksteren), de tijd gekomen is om de woorden van Jesaja ter harte te nemen, en de Kerk en gemeentes te onderwijzen over de Nieuwe Maan en de profetische betekenis ervan.

We willen je de gebedspunten vanuit Jeruzalem en Nederland aanreiken om met ons mee te bidden voor Israël, de volkeren en Nederland.

Daarnaast willen we je ook graag wijzen op heel veel informatie op onze website, waar we als ICEJ Nederland je een handreiking geven om, vanwege de Coronacrises, Gods Woord te proclameren en de Coronagebedspunten door te bidden. Je kunt ook overwegen om elke woensdag deel te nemen aan onze Global Prayer Gathering vanuit Jeruzalem of onze nieuwe maandelijkse Rosh Chodesh wereldwijde gebedsbeweging.

Ook kun je op de website terecht voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen.

Gebed voor Israël

Tragedie in Meron

Eén van de grootste rampen in de geschiedenis van Israël vond in de nacht van 29 op 30 april plaats, toen 45 ultra­ortho­doxe Joden omkwamen na massale paniek onder de feestvierende menigte tijdens de Lag Ba Omer viering in Meron. Meer dan 150 mensen raakten gewond, sommigen levens­gevaarlijk. Ineens is Meron, een mosjav op de hellingen van de Meronberg nabij Safed in het noorden van Israël, door dit intense verdriet voorpaginanieuws. Duizenden waren gekomen. Sommigen spreken van 100.000 mensen. De ch@rediem waren uitbundig feest aan het vieren. De 33e dag van de Omertelling (Lag Ba’omer) zien ze als een dag van vreugde, als onderbreking van de dagen van rouw. 1800 jaar geleden werden de leerlingen van rabbi Akiva getroffen door een plaag. Precies op de 33e dag van de Omertelling kwam er een einde aan deze plaag waar veel leerlingen aan gestorven zijn. Door corona ging het vorig jaar niet door. Nu werd het abrupt afgebroken. Hoe en wat er precies heeft plaatsgevonden is in onderzoek. Onder de doden zijn verschillende kinderen. Zondag 2 mei is uitgeroepen tot een nationale dag van rouw.

 • Dat ons gebed mag zijn: Kom, HERE, met Uw troost, genade, genezende kracht en wijsheid voor de hulpverleners.
 • Bid om herstel voor de  meer dan 150 slachtoffers die in diverse ziekenhuizen zijn opgenomen.
 • Bid voor heel volk dat nu in diepe rouw gedompeld is.
 • Op het Wekenfeest kwam ook de uitstorting van de Heilige Geest. Bid dat het vuur van Zijn Geest de u.o. Joden zal aanraken!

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).

Houdt de huidige chaos in Israël verband met Iran?

Het is in de afgelopen weken een turbulente periode geweest in Israël, met zeer gewelddadige rellen in en rond de Oude Stad van Jeruzalem. En in een weekend werden tientallen raketten afgevuurd op het zuiden van de Joodse Staat.

Tegelijkertijd is de politieke crisis in Israël verergerd en lijkt het einde van het premierschap van premier Benjamin Netanyahu nu in zicht. Israël kreeg ook te maken met een raketaanval vanuit Syrië en ondernam opnieuw actie tegen illegale olietransporten van Iran naar Syrië.

Sommige van deze gebeurtenissen kwamen als volkomen onverwacht, zoals de Syrische grond-luchtraket, die op 30 kilometer van Israëls kernreactor in Dimona, in de Negev-woestijn ontplofte. Het luchtafweersysteem van het Israëlische leger slaagde er deze keer niet in om de raket te onderscheppen, iets wat zelden gebeurt.

 • Bid God om wijsheid voor politie en leger die door de gewelddadige rellen in Jeruzalem in en rond de oude stad op de proef worden gesteld.
 • Bid God om bescherming van de grenzen in het noorden (Libanon en Syrië) en de Gazastrook in het zuiden.
 • Bid God om bescherming van de bewoners langs de grensstreken die weer van tijd tot tijd moeten schuilen voor de vele raketten die worden afgevuurd.
 • Bid God dat de plannen van Israëls vijanden vroegtijdig worden verijdeld.

‘De verlossing is van de HERE, uw zegen zij over uw volk’ (Psalm 3:9).

Israël viert de overwinning van het vaccin op het Coronavirus

‘Israël is het eerste land ter wereld dat Corona heeft verslagen,’vertelde premier Benjamin Netanyahu de natie tijdens de viering van Onaf­hanke­lijk­heids­dag. ‘Dat is allemaal te danken aan ons succesvolle nationale vaccinatie­programma.’

Tijdens de officiële staatsceremonie op Onaf­hanke­lijk­heids­dag was de vreugde voelbaar over het feit dat er eindelijk een eind is gekomen aan de beperkingen wegens de Corona-pandemie. Telkens wanneer Israëls overwinning op het virus werd genoemd werd er geroepen en in de handen geklapt.

Israël heeft inmiddels een overeenkomst met Pfizer getekend voor de aankoop van miljoenen doses vaccins voor 2022. Israël en Pfizer zijn het ook eens geworden over een optie om miljoenen doses vaccins extra aan te schaffen. Door de ondertekende aanvulling kan Israël het coronavirus ten minste tot eind 2022 optimaal blijven aanpakken.

 • Dank God dat er een eind is gekomen aan de beperkingen wegens de Corona-pandemie.
 • Bid om eenheid onder de bevolking, nu er feitelijk sprake is van een twee-klassen-maatschappij.
 • Bid voor allen die gemengde gevoelens over dit alles hebben.
 • Bid God dat de grenzen weer worden geopend en het vliegverkeer voor bezoekers aan Israël weer op gang komt.

‘De HERE zal zijn volk sterkte verlenen, de HERE zal zijn volk zegenen met vrede’ (Psalm 29:11).

Voor een nieuwe Israëlische regering

Rechtse partijen in de Knesset dringen nu aan op een speciale rechtstreekse verkiezing voor de functie van premier. Als dit wordt goedgekeurd, kunnen de centrum- en linkse partijen vermoe­delijk geen regerings­coalitie vormen en voorkomt dit een vijfde parlements­verkiezing.Maar zal het Netanyahu helpen om aan de macht te blijven?

Het idee van een rechtstreekse verkiezing van de premier werd naar verluidt eind vorige maand geopperd door Shas-partijleider Aryeh Deri, en vervolgens aan Netanyahu voorgesteld door Yamina-partijleider Naftali Bennett. Volgens berichten in de Hebreeuwse media is Netanyahu voorstander van het voorstel, en hij hoopt dat de nieuwe Knesset het zal goedkeuren, met steun van Bennett.

 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd die het land weer gaat besturen zodat er een eind komt aan de politieke chaos.
 • Bid dat de politieke leiders van de diverse partijen eigen belangen opzij zullen zetten voor het belang van het hele volk.
 • Bid om eenheid en vertrouwen onder politieke en militaire leiders.
 • Bid ook voor de nog zittende premier Netanyahu dat hij de juiste keuzes maakt in zijn politieke loopbaan.

‘Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben’ (Daniël 2:21).

Gebed voor de volken

Iran blijft Israël bedreigen

Iran en Israël zijn een nieuwe fase ingegaan van hun schaduwoorlog over het nucleaire wapenprogramma van de Islamitische Republiek, en haar poging om de invloed van Teheran uit te breiden over het hele Midden-Oosten.

Het is algemeen bekend dat Israël meer dan 1.000 luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse wapentransporten naar bondgenoten in Syrië, om de verdere opbouw van een anti-Israëlische strijdmacht onder de vlag van de ‘Golan Bevrijdingsbrigade’ te voorkomen. Deze campagne heeft tot dusver voorkomen dat de Iraniërs vaste voet aan de Syrische kant van de Golanhoogten hebben gekregen, maar daar houdt het verhaal niet op.

Dat de centrifuges voor het verrijken van uranium in de Iraanse atoomfabriek Natantz op Israëlisch initiatief zijn vernield, lijkt nu wel duidelijk. De reden waarom dit gebeurde eveneens.

 • Bid God dat de spanningen tussen Iran en Israël stoppen.
 • Bid God dat de invloed van Iran in Libanon en Syrië afneemt.
 • Bid om inzicht en wijsheid voor de regeringen in Teheran en Jeruzalem.
 • Bid om de uitstorting van de Heilige Geest over het Iraanse volk.

‘Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten’ (Joël 2:17b).

De vlucht naar een nieuwe toekomst in Israël

De laatste Aliyah-vlucht van ‘Operation Rock of Israël’ arriveerde begin maart en bracht de laatste groep van ongeveer 2.000 immigranten uit de Ethiopische Joodse gemeenschap naar Israël. Via dit initiatief heeft de ICEJ dit jaar Aliyah-vluchten gesponsord voor 502 Ethiopische Joden. Voor deze olim (nieuwe immigranten) is de historische terugkeer naar hun Joodse thuisland een droom die uitkwam. Dit is echter niet het einde van de reis, maar slechts het begin, want nu zullen ze een sterke basis moeten leggen voor hun nieuwe leven in het Beloofde Land.

Daarnaast arriveerde er een groep van 102 Joodse immigranten op 11 april in Israël op een speciale Aliyah evacuatievlucht uit Kazachstan gesponsord door de christelijke ambassade.

Irina Karasikova behoorde tot deze groep van 102 Joodse immigranten. Irina bezocht Israël voor het eerst in 1996 en werd verliefd op het land. Die reis had een grote impact op het leven van haar en haar twee zonen, Mikhail en Eugene. Het waren haar zonen die de vastberaden jongere generatie bleken te zijn die voor het eerst de weg naar ‘huis’ plaveiden. Nu, na 25 jaar wachten, heeft hun moeder zich bij hen gevoegd in hun echte thuisland.

 • Dank God voor de bijzondere samenwerking tussen de ICEJ en de Jewish Agency.
 • Dank God dat Zijn volk naar ‘huis’ komt uit de vier windstreken van de aarde, zoals gesproken door de mond van de profeten.
 • Dank God dat ook Joden uit de voormalige Sovjet-Unie afgelopen maand naar ‘huis’ zijn gekomen.
 • Bid dat we als gelovigen uit de naties het zullen blijven uitroepen: “laat Mijn volk gaan”.
 • Bid voor de maatschappelijk werkers die nauw betrokken zijn bij de integratie in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat het integratieproces soepel verloopt en dat ze zich snel thuis zullen voelen in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat we de Aliyah financieel zullen kunnen blijven steunen zodat meerdere vluchten kunnen worden gesponsord.
 • Bid voor alle Nederlandse vrijwilligers die in Israël werken.

‘Vrees niet: want ik ben met u: ik zal uw zaad uit het oosten brengen en u uit het westen verzamelen; Ik zal tegen het noorden zeggen: Geef het op; en naar het zuiden, blijf niet achter: breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van de einden der aarde’ (Jesaja 43:5-6).

ICEJ-leiding afdeling in Nederland

Ook in Nederland zien we als ICEJ afdeling weer uit naar meer versoepelingen in de aan ons opgelegde beperkingen vanwege de Corona-pandemie. Ondanks de gezegende spreekbeurten, gebedsmomenten via livestreams, zien we uit naar de fysieke bijeenkomsten zoals de themaochtenden en het geplande Israël weekend op de Betteld van 3 t/m 5 september. De voorbereidingen voor dit weekend zijn in volle gang. 

 • We willen bidden voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend en dat we weer met een groot aantal op de Betteld samen mogen komen.
 • We willen bidden voor meer ruimte voor de boodschap over Israël in kerken en gemeentes.
 • We willen bidden dat de themaochtenden weer fysiek kunnen plaatsvinden en dat deze ochtenden zich zullen uitbreiden.
 • We willen bidden dat er een eind komt aan de politieke chaos in ons land en dat er spoedig een regering zal worden geformeerd.
 • We willen bidden voor een opwekking in Nederland en voor de beloofde uitstorting van de Heilige Geest over Israël en ons land gedurende het komende Pinsterfeest.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

‘De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat’ (Psalm 90:17).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus