Gebed voor Israël

‘Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde’ (Jesaja 43:6).

De nieuwe regering Bennett-Lapid is nu sinds juni aan de macht en het gaat beter dan velen hadden verwacht. Maar er zijn veel uitdagingen in binnen- en buitenland, zoals het eindelijk goedkeuren van een staatsbegroting, het vinden van oplossingen voor enkele van de religieuze/seculiere en Joods/Arabische spanningen in het land, en vooral het omgaan met de Iraanse nucleaire dreiging.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
 • Blijf bidden voor de nieuwe leiders van Israël.
 • Bid voor de Israëlische regering en in het bijzonder voor ministers, zoals Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz en Gideon Saar.
 • Bid dat ze wijsheid en eenheid zullen hebben over hoe ze moeten omgaan met de vele uitdagingen waarmee het volk wordt geconfronteerd, zowel in binnen- als buitenland.
 • Bid dat Hij vooral de politieke en militaire leiders van Israël wil laten zien hoe ze het volk kunnen beschermen tegen de zoektocht van Iran om kernwapens te produceren die de Joodse staat ernstig zouden kunnen schaden.
 • Bid voor de voortdurende Joodse terugkeer naar hun oude thuisland.
 • Bid om meer nieuwe oliem uit westerse landen, vooral de Verenigde Staten, evenals de Bnei Menashe uit India.
 • Bid ook voor de Joden uit Ethiopië om door te gaan met het maken van Aliyah.
 • Bid dat ze volledig zullen integreren in de Israëlische samenleving.
 • Bid in het bijzonder dat de ICEJ de middelen en gunst zal hebben bij Israëlische functionarissen om een ​​leidende rol te blijven spelen in de grote Inzameling van Israël.
 • Dank dat ICEJ meer dan 3.000 Joden heeft geholpen om in 2021 naar Israël te verhuizen, inclusief het sponsoren van Aliyah-vluchten voor meer dan 1.430 Joodse immigranten tot nu toe dit jaar.
 • Bid om een ​​nog grotere geldstroom voor Aliyah in de komende maanden en jaren, terwijl we ons voorbereiden om meer Joden te helpen het Beloofde Land vanuit alle richtingen te bereiken.

Gebed voor de Volken

‘Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na’ (Psalm 34:14-15).

Onlangs hebben we openbare oproepen en nieuwsberichten gezien van Arabische en islamitische landen die overwegen zich aan te sluiten bij de Akkoorden van Abraham en de betrekkingen met Israël te normaliseren, waaronder Saoedi-Arabië, Maleisië, Oman, Tunesië en zelfs Irak.

 • Bid dat er meer Arabische en islamitische landen en leiders zullen komen om vreedzame betrekkingen met Israël op te bouwen.
 • Bid dat er ook een grotere betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven komt.
 • Bid dat er een gezonde basis komt in de betrekkingen van mens tot mens tussen gewone Israëli’s en hun Arabische en islamitische buren in de regio.
 • Bid om een grotere verbinding en gemeenschap tussen Messiaanse Joden en Arabische christenen, met ook niet-Joodse betrokkenheid.
 • Bid dat vooral op leiderschapsniveau de onderlinge relaties zullen worden versterkt.
 • Bid dat de Heer deze relaties zal versterken en kansen zal bieden voor nieuwe goddelijke initiatieven tussen hen om het Lichaam van Christus in het hele Midden-Oosten te versterken en te laten groeien.

Gebed voor Nederland en de ICEJ 

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).

God, de Vader van barmhartigheid en God van alle troost, heeft ons de bediening van troost jegens Israël gegeven. Hij heeft ons Zijn Trooster gegeven, die in ons woont en ons leidt. De wereld kent Hem niet en kan Hem niet aanvaarden, maar Hij is sterker en Hij brengt oordeel over de heerser van deze wereld. Er zullen conflicten en er zal lijden zijn, maar God zal ons ook troosten, zodat wij Israël kunnen troosten.

 • Bid dat de Christelijke Ambassade door de Heilige Geest geleid en geïnspireerd zal blijven worden bij het nastreven van de bediening van troost voor Israël.
 • Laten we blijven bidden dat de Heilige Geest Zijn werk in onze harten en in de harten van het Joodse volk zal doen.
 • Bid voor de eind januari 2022 door de ICEJ te organiseren jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders.
 • Bid dat de buitenlandse gasten persoonlijk naar Israël kunnen komen en dat er geen belemmeringen zullen zijn door gezondheids- en reisregels vanwege corona.
 • Bid voor de vele beslissingen over sprekers, onderwerpen, locaties, aanbiddingsleiders en andere aspecten van de Envision conferentie die nog moeten worden genomen.
 • Bid dat de zalving van de Heilige Geest op het hele planningsproces zal komen en dat de Heer alle betrokkenen zal leiden, inclusief onze uitgenodigde sprekers – vooral als ze hun boodschappen voorbereiden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland.

Jan Posthumus