Gebed voor Israël

‘Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken’ (Psalm 122:6-9).

Jeruzalem is de stad waar de Heere Jezus zal terugkeren. Het is dan ook niet vreemd dat, voordat het zover is, juist daar een enorme strijd zal plaats vinden. Psalm 122:6 roept ons op om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Juist in deze tijd waarin de druk op Jeruzalem toeneemt, is het goed om aan die oproep gehoor te geven.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
 • Dank voor de vele momenten van bewaring voor Gods volk.
 • Bid om voortdurende bewaring, o.a. voor terroristische aanslagen, van de bevolking van Israël: op de straten, in de openbare gebouwen, de schoolkinderen die naar en van school reizen etc.
 • Dank voor de groeiende gebedsbeweging wereldwijd.
 • Bid dat de Geest van genade en gebeden over het volk Israël en over de christenen wereldwijd zal worden uitgestort, zodat er meerdere gebedsbewegingen ontstaan.
 • Bid voor de vervulling van de vele openstaande beloften voor het Joodse volk. Onder andere de terugkeer en definitieve vestiging van de Joden in hun land.
 • Bid voor vrede tussen religieuze en seculiere Joden. Beide groepen voeren strijd tegen elkaar.
 • Dank dat het aantal van de Covid-19 patiënten in ziekenhuizen is gedaald naar 566.
 • Bid om wijsheid voor de Israëlische regering.
 • Bid voor de oprichting van het door President Isaac Herzog aangekondigde Israëlische klimaatforum.

Gebed voor de Volken

‘Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o HERE, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen’ (Psalm 86:9-10).

Premier Bennett heeft tegenover de Amerikaanse en Europese leiders benadrukt, dat ze snel actie moeten nemen tegen het verge­vorderde kern­wapen­programma van Iran, en dat Israël haar acties in deze niet veel langer kan en zal uitstellen.

 • Dank dan bondskanselier Merkel bij haar afscheidsbezoek aan Israël heeft uitgesproken dat de veiligheid van Israël topprioriteit blijft voor elke Duitse regering.
 • Dank dat de Israëlische minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid in Washington een reeks belangrijke ontmoe­tingen heeft gehad met hoge Amerikaanse functionarissen.
 • Bid dat de ontmoetingen van Lapid zullen bijdragen aan een goede relatie met de VS over dringende kwesties zoals Iran, de Palestijnen, de Abraham Akkoorden en over China.
 • Bid dat de Heer Israël beschermt tegen de vijandige machten.
 • Bid voor de ontmaskering van de leugens in de reguliere berichtgeving over Israël.
 • Bid voor Libanon om te worden losgemaakt van de kwade greep van Hezbollah en Iran.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in de grensgebieden met het Noorden (Libanon en Syrië) en in het Zuiden (Gaza en Egypte).
 • Bid om bescherming van Gods volk tegen de haat van de volken om hen heen.
 • Bid dat de spiraal van haat en vergelding wordt doorbroken.
 • Bid dat Joden, moslims en christenen samen knielenrond het kruis van Jezus van Nazareth, koning van Jood en heiden.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En zij zullen weten, dat  Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat’. (Ezechiël 39:28).

De officiële ‘Aliyah-week’ van Israël is in volle gang en de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem is actief betrokken bij het helpen van Joodse mensen om hun voorouderlijk thuisland te bereiken, inclusief de sponsoring van Aliyah-vluchten deze week voor 105 SELA-studenten uit de voormalige Sovjetrepublieken die eraan komen om in Israël te studeren.

 • Dank dat de ICEJ zo nauw betrokken is bij de Aliyah vluchten.
 • Dank dat God niemand in ballingschap achterlaat.
 • Dank dat wij in onze tijd profetieën voor onze ogen in vervulling zien gaan.
 • Dank dat de ICEJ in de afgelopen 15 jaar in totaal 155 schuilkelders heeft geschonken aan Israëlische gemeenschappen die onder raketbedreiging staan.
 • Bid ook voor waarheid in politiek Den Haag.
 • Bid voor een goede relatie tussen Nederland en Israël.
 • Bid dat Gods wil gedaan wordt bij de vorming ven een nieuwe regering.
 • Bid om kracht en wijsheid voor de christen politici, mede in verband met de regeringsformatie.
 • Bid om eenheid binnen kerken en geloofsgemeenschappen in verband met de verschillende meningen over onder meer het vaccin, en de eindtijd waarin we leven.
 • Bid dat we in deze tijd van polarisatie naar elkaar gaan luisteren en elkaar gaan aanvaarden in Jezus Christus.
 • Bid dat we elkaar meer in Christus gaan leren kennen, en niet oordelen of veroordelen.
 • Bid dat er keuzevrijheid blijft in ons land op velerlei gebied.
 • Bid dat er geen discriminatie zal komen tussen de mensen onderling.
 • Bid dat Nederland terugkeert naar God.
 • Bid voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland.

Jan Posthumus