Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk. Dezen spraken te allen tijde recht onder het volk.’ (Exodus 18:25-26).

Met grote dankbaarheid kijken we terug op het Loofhuttenfeest van dit jaar. Na twee jaar waarin we onze jaarlijkse viering in Israël niet konden houden, vanwege Covid-gerelateerde beperkingen, verwelkomden we eindelijk een menigte van meer dan 2.000 pelgrims uit meer dan 70 landen. 

 • Dank voor de zeer geslaagde viering van het Loofhuttenfeest in de afgelopen maand oktober.
 • Dank dat naast 2.000 deelnemers ook meer dan 2.000 deelnemers vanuit de gehele wereld het Feest via livestream konden meevieren.
 • Dank dat de HERE opnieuw Zijn trouw heeft getoond en dat vele harten en levens zijn aangeraakt tijdens het Feest.
 • Bid dat, nu er verkiezingen zijn geweest, er een premier zal opstaan die in staat zal zijn een stabiele regering te vormen die het land in wijsheid en rechtvaardigheid zal leiden. 
 • Bid voor de veiligheid en het economisch welzijn van het land totdat er een nieuwe regering is gevormd. 
 • Bid ook dat de nieuwe regering op vreedzame wijze zal omgaan met Messiaanse gelovigen en christenen die in het Land wonen en werken.
 • Bid voor de nieuwe leiders van Israël hoe om te gaan met de gevolgen van wat lijkt op een overhaaste maritieme overeenkomst met Libanon. 
 • Bid dat Israël niet gebonden zal zijn aan een slechte deal, en indien nodig de mogelijkheid zal hebben om de deal te corrigeren. 
 • Bid dat Hezbollah niet zal worden verrijkt door de grote inkomsten die naar verwachting zullen vloeien uit de ontwikkeling van de aardgasvoorraden voor de kust.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, één der voornaamste vorsten kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield’  (Daniël 10:13).

De wijd verspreide protesten blijven zich in heel Iran verspreiden na de recente moord op een vrouw door de “moraliteitspolitie”  vanwege haar vermeende onfatsoenlijke uiterlijk. De ayatollahs zullen de macht niet gemakkelijk opgeven; integendeel, ze zullen fel vechten om hun greep op het land te behouden.

 • Bid dat het islamistische revolutionaire systeem en de geest die Iran controleert, ten val zullen komen en gebroken zullen worden. 
 • Bid dat het Westen deze keer de moed zal hebben om achter degenen te staan die meer vrijheid zoeken en die hopen op een einde aan het radicale regime. 
 • Laten we gaan bidden en vasten om deze hele regio te beïnvloeden, net zoals de profeet Daniël dat in zijn tijd deed. 
 • Laten we bidden voor een opwekking en een machtige beweging van de Heilige Geest onder het volk van Iran.
 • Laten we, als we voor de oorlog in Oekraïne bidden, niet vergeten dat de Heer in staat is om dingen snel te veranderen en dat gebed een krachtig middel is in Zijn hand om de naties te bewegen. 
 • Bid dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoedig zal eindigen en dat onschuldige levens in Oekraïne zullen worden gespaard. 
 • Bid dat de Russische leiders nederig gaan worden voor hun agressieve beleid en acties ten opzichte van hun buren. 
 • Bid dat leiders in het Lichaam van Christus in zowel Rusland als Oekraïne gaan opstaan en gesterkt zullen worden, en dat de Heer deze situatie zal omkeren en er een machtige opwekking in de harten van de mensen zal worden aangewakkerd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils’ (Psalm 18:47).

Als Nederlandse afdeling zijn we dankbaar dat Jacob en Hennie ons land tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem mochten vertegenwoordigen. Na het feest hadden ze tijd om de projecten te bezoeken in Israël. Het geld dat we tijdens het Israëlweekend hebben opgehaald, kon worden gegeven aan welkomstpakketten voor de Joden uit Oekraïne.

 • Dank God voor het gezegende verblijf van Jacob en Hennie in Israël tijdens het Loofhuttenfeest.
 • Dank God dat ze de projecten konden bezoeken en velen konden bemoedigen met onder andere de tijdens het Israël-weekend gedoneerde welkomstpakketten.
 • Dank God dat de Britse Holocaustontkenner en antisemiet David Icke op 6 november niet naar Amsterdam mocht komen om te spreken op een demonstratie.
 • Bid om wijsheid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen in de vele crisissen.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes-gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
 • Bid voor de vele spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Door Jan Posthumus, gebedscoördinator ICEJ Nederland