1. Gebed voor Israël

‘Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt tot mij (David): Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze God’ (2 Samuël 23:3).

Lapid is momenteel premier totdat er een nieuwe regering wordt gevormd na de landelijke stemming op 1 november. De laatste peilingen wijzen nog steeds op een nauwe race tussen het door Lapid geleide blok en de bondgenoten van Likud-leider Benjamin Netanyahu.

 • Dit blijft een tijd om te bidden voor het volk van Israël, terwijl zij opnieuw moeten beslissen wie hun leiders zullen zijn.
 • Bid dat de Heer zich onder het Israëlische volk zal bewegen om leiders vol wijsheid en oprechte wegen aan te stellen.
 • Bid voor de vorming van een regering die religieuze en democratische vrijheden zal blijven handhaven en die zal werken aan een betere positie van de armen.
 • Bid ook voor een regering die de moed en het onderscheidingsvermogen zal hebben die nodig zijn om de veiligheid van Israël te waarborgen.
 • Bid voor de Joden die de door oorlog verscheurde regio’s en economische onzekerheid moeten ontvluchten om een toevluchtsoord en een nieuw leven in Israël te vinden.
 • Dank dat meer dan 50.000 Joden tussen januari en eind augustus van dit jaar als nieuwe immigranten in Israël zijn aangekomen, met meer dan 80% uit Rusland, Oekraïne en andere voormalige Sovjetrepublieken.
 • Laten we bidden dat dit kostbare Joodse volk zich snel in Israël zal vestigen en dat meer mensen een manier zullen vinden om Israël in de komende maanden te bereiken.
 • Bid dat de ICEJ de middelen zal hebben die nodig zijn om zoveel mogelijk mensen te helpen hun weg naar huis in Israël te vinden.
 • Bid dat deze profetische inzameling inderdaad “leven uit de dood” zal brengen, zoals beloofd in de Schrift (Romeinen 11:15).
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem. Ps. 122:6

2. Gebed voor de volken

‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen’ (Zacharia 4:6).

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is blijven escaleren. Rusland mobiliseert nu meer dan 300.000 reservisten en de richting van de oorlog is onzeker. In Rusland zijn veel straatprotesten uitgebroken als reactie op dit Kremlin besluit.

 • Bid vooral voor de kerken in Oekraïne en Rusland. Dat de Heer Zijn wijsheid, raad, begrip, aanwezigheid en vrede aan hen zal vrijgeven.
 • Bid dat het Lichaam van Christus in beide landen de situatie vanuit het perspectief van de Heer zal zien.
 • Bid dat kerken en gemeentes gedwongen zullen worden om als nooit tevoren te bidden voor hun landgenoten en ook voor hun buurland.
 • Bid dat we de plannen en doelen van God op aarde verkondigen, zoals ze zich in de hemel afspelen.
 • Bid dat dit ook de Kerk in het Westen op de knieën zal brengen om te bidden dat Gods wil snel in dit conflict kan worden verwezenlijkt.
 • Bid voor Australië die de erkenning van West Jeruzalem als hoofdstad van Israël intrekt.
 • Bid voor de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, die overweegt om de Britse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid voor het Verenigd Koninkrijk die zich op een kruispunt bevindt en onze gebeden nodig heeft.
 • Bid dat de Heer de nieuwe regering in het Verenigd Koninkrijk met wijsheid en vastberadenheid zal versterken, vooral met betrekking tot Israël en Jeruzalem.

3. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘DE HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel’ (Zefanja 3:17).

Bij het samenstellen van deze gebedsbrief, is de viering van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem afgelopen. Meer dan 2.000 christenen uit alle hoeken van de wereld hebben het Feest in Israël gevierd. Duizenden anderen hebben zich digitaal aangesloten via een digitaal streamingplatvorm.

 • Dabk dat Gods aanwezigheid en heerlijkheid tastbaar aanwezig was op het feest in Jeruzalem.
 • Dank God voor Zijn zalving op de sprekers gedurende het Feest.
 • Dank God voor Zijn rijke zegen en vrede aan alle hoogwaardigheidsbekleders die zijn gekomen om het feest te vieren namens hun thuislanden.
 • Bid voor de ICEJ-vrijwilligers die in Israël werkzaam zijn.
 • Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
 • Bid dat de Britse Holocaustontkenner en antisemiet David Icke op 6 november niet naar Amsterdam komt voor het spreken op een demonstratie.
 • Bid om wijsheid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen.
 • Bid voor ons koningshuis en in het bijzonder voor prinses Amalia die zich vanwege bedreigingen niet meer vrijelijk kan bewegen.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
 • Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Jan Posthumus, gebedscoördinator ICEJ Nederland