Gebed voor Israël

‘Zes jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen, maar in het zevende zult gij het braak laten liggen en het met rust laten, opdat de armen van uw volk eten, en wat zij overlaten zal het gedierte des veld eten. Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen’ (Exodus 23:10-11).

Israël viert het nieuwe Joodse jaar (5782) als een sabbatjaar. Eens in de zeven jaar de uitgeputte aarde met rust laten, braak laten liggen, op adem laten komen, ‘vrij’ geven is eigenlijk een heel mooie gedachte. Nog altijd wordt er in Joodse kringen invulling en aandacht aan gegeven.

 • Dank dat veel Joden over de hele wereld, ook de Bne Menashe gemeenschap van Noordoost-India deze week bijeen komen om Soekkot te vieren.
 • Zij bidden deze week speciaal om de vervulling van hun eeuwenoude droom, om in het komende jaar Aliyah naar Israël te maken.
 • Dank God dat Israël het nieuwe jaar viert als een sabbatsjaar.
 • Bid om een overvloedige zegen voor de armen van het volk.
 • Dank God dat premier Bennett na jaren weer op bezoek in Egypte is geweest.
 • Bid om eenheid binnen de regering van premier Bennett, nu die heeft aangekondigd dat het Israëlisch-Palestijns vredesproces dood is.
 • Bid dat het gesprek met President Abdel Fattah Al-Sisi een positieve uitwerking zal hebben in het Midden-Oosten.
 • Bid dat In deze tijd van de Coronapandemie, met lock­downs, quaran­taine, sociale isolatie en een ‘groen paspoort’ om ergens heen te mogen, weer mogelijk wordt.
 • Dank dat een Israëlisch onderzoek heeft aangetoond dat een 3e boostershot de kans op het krijgen van Covid-19 enorm verkleind.
 • Dank dat de zes Palestijnse terroristen die uit de zwaarbewaakte Gilboa gevangenis zijn ontsnapt weer zijn gearresteerd.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’  (Psalm 23:4-5).

Premier Bennett citeerde tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse President Biden bij de sabbatsviering met de verzamelde medewerkers en de pers bovengenoemde verzen uit Psalm 23. De premier had dezer dagen geen betere metafoor voor de Amerikaanse-Israëlische vriendschap kunnen kiezen.

 • Dank dat het bezoek van premier Bennett aan President Biden goed is verlopen.
 • Dank dat de eerste ambassadeur van Bahrein zijn geloofsbrieven aan president Herzog heeft overhandigd.
 • Bid dat andere landen in de regio het voorbeeld van Bahrein zullen volgen.
 • Bid voor de kinderen die in de Palestijnse zomerkampen leren dat Israël niet bestaat.
 • Bid dat hun ogen geopend zullen worden voor de waarheid.
 • Bid dat meer Europese politici zullen oproepen om een einde te maken aan de discriminatie van Israël door de Verenigde Naties.
 • Bid dat Libanon de aangeboden hulp van Israël accepteert, nu dat land zich op de rand van de afgrond bevindt.
 • Bid dat Libanon na een volledige instorting niet overheerst zal worden door Iran en de sjiitische terreurbeweging Hezbollah.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in de grensgebieden met het Noorden (Libanon en Syrië) en in het Zuiden (Gaza en Egypte).

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende : Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38).

Christenen kunnen veel leren van Israëls jaarlijkse proces van berouw en vergevings­gezind­heid aan het begin van elk jaar bij Rosh Hashana en Yom Kippur. Deze ieder jaar terug­kerende rouw­periode, zowel voor de mensen onderling als voor God, is binnen de Kerken helaas grotendeels verloren gegaan.

 • Dank voor het Loofhuttenfeest wat in Israël is gevierd, en digitaal over de gehele wereld is uitgezonden.
 • Bid dat Gods Geest op een krachtige manier de prediking zal uitwerken in de harten van onze Nederlandse samenleving.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes de boodschap over Israël zullen uitdragen.
 • Bid dat de door veel Kerken gehouden Israël-zondag op 3 oktober zal bijdragen aan de verbinding met Gods volk.
 • Bid om meer spreekbeurten en themaochtenden in ons land die vanuit het werk van de ICEJ in Nederland kunnen worden georganiseerd.
 • Bid om meer invloed van de ICEJ-afdeling in de Nederlandse samenleving en in Kerken en Gemeentes.
 • Dank dat de Koning op zondag 19 september het Nationaal Holocaust Namenmonument heeft onthuld.
 • Bid dat de Tweede Kamer zich gaat uitspreken tegen de vergelijking van de Holocaust met de Coronapandemie.
 • Bid voor onze demissionaire regering, en om wijsheid voor eenieder die betrokken is bij deze langdurige kabinetsformatie.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland

Jan Posthumus