Isaiah 62 prayer

  1. Gebed voor Israël
    ‘Geef mij thans wijsheid en kennis, dat ik voor dit volk kan uitgaan en ingaan, want wie zal dit grote volk van U kunnen richten? (2 Kronieken 1:10).

Israël zit nu midden in zijn vijfde verkiezingscampagne in minder dan vier jaar. De belangrijkste vraag is of voormalig premier Benjamin Netanyahu een regering moet leiden terwijl hij wordt aangeklaagd op basis van strafrechtelijke aanklachten.

• Bid dat de door God aangestelde leiders in waarheid en gerechtigheid gaan regeren.
• Bid dat de uitslag van deze verkiezingen beslissend zal zijn om een stabiele regering te formeren voor de komende jaren.
• Bid voor eerlijke en open discussies onder de politieke partijen en leiders terwijl ze campagne voeren voor de Knesset.
• Bid voor eerlijkheid en transparantie over de plannen die elke partij zoekt voor het land.
• Bid voor de familie van de bij een vuurgevecht omgekomen majoor Bar Falah.
• Bid voor Premier Lapid die bij zijn herdenking heeft gezegd dat: ”iedereen die Israël schaadt zelf geschaad zal worden”.
• Bid dat Israël waakzaam zal blijven in zijn verdediging en dat de economie zal bloeien totdat een er een nieuwe regering aantreedt.
• Bid dat de nieuwe regering van Israël goedgunstig zal zijn voor Messiaanse Joden en christenen in het Land van Israël.
• Bid dat een mogelijke nieuwe Covid-golf in Israël zal uitblijven.
• Bid voor de voorbereidingen van de komende najaar feesten waaronder het Loofhuttenfeest.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘Ik dring er daarom in de eerste plaats op aan dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen – voor koningen en allen die gezag hebben, zodat we een vredig en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en heiligheid’ (1 Timotheüs 2:1-2).

De president van Brazilië, Jair Bolsonaro, is de afgelopen vier jaar in functie geweest en zijn termijn loopt nu ten einde. Bolsonaro wordt als een vriend van Israël beschouwd en heeft gezegd dat hij de Braziliaanse Ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen als hij zal worden herkozen.

• Bid voor de verkiezingen in Brazilië en dat er een president naar Gods hart zal worden gekozen die achter Israël staat en de Bijbelse waarden hoog zal houden.
• Bid dat Brazilië binnenkort zijn ambassade naar Jeruzalem gaat verplaatsen.
• Bid voor een verdeelde wereldraad van kerken die, ondanks het feit dat ze Israël geen apartheidsstaat hebben genoemd, nog een lange weg naar eenheid hebben te gaan.
• Bid dat er niet een alliantie tussen Rusland en Iran komt.
• Bid dat er geen nucleaire deal met Iran komt.
• Bid dat Poetin de blokkade om Russische Joden naar Israël te laten gaan zal opheffen.
• Bid voor een deel van de Russische bevolking en vooraanstaande politici die vinden dat Poetin het politieke veld moet ruimen.
• Bid dat de oorlog in de Oekraïne stopt en dat met de wederopbouw van het land kan worden begonnen.
• Bid voor de Joden in de OekraIne en Rusland dat ze Aliyah maken voordat het te laat is.
• Bid voor het Britse koningshuis en de bevolking nu koningin Elisabeth is overleden.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis’ (Jesaja 43:18-19).

We kunnen als Nederlandse afdeling van de ICEJ terugzien op een zeer gezegend Israëlweekend op de Betteld in Zelhem in het eerste weekend van september.

• Dank voor het geslaagde Israëlweekend met inspirerende boodschappen over ‘kruispunten’ in Israël, de wereld, Nederland, Kerken en gemeentes en ons eigen leven.
• Dank voor de opbrengst van de collecte van € 15.000,- zodat we 60 integratiepakketten kunnen doneren aan Joden die Aliyah hebben gemaakt.
• Bid voor de vrijwilligers in Israël die deze pakketten gaan aanbieden.
• Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
• Bid dat de agressie en het verzet in ons land stopt.
• Bid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen.
• Bid voor ons koningshuis.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid voor de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest in de maand oktober.
• Bid dat veel Nederlanders zich zullen aanmelden voor de Loofhuttenfeestreis o.l.v. Jacob en Hennie.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus