1. Gebed voor Israël
    ’De HEERE zei tegen hem (Salomo): ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn’ (1 Koningen 9:3).

Wat een bemoedigende tekst uit 1 Koningen 9 waarin de HERE tegen Salomo zegt dat Hij zijn gebed en smeekbede gehoord heeft. En dat alle dagen Zijn ogen en Zijn hart in en over Jeruzalem zullen zijn.

• Dank dat God, net zoals in de tijd van Salomo, ook in deze tijd onze (smeek)gebeden hoort. Wat een bemoediging om door te gaan en te volharden in onze gebeden.
• Dank voor de 125e verjaardag van het eerste Zionistencongres in Bazel waarbij de Israëlische President Herzog ook aanwezig was.
• Bid voor veiligheid langs de grenzen van Israël, en dan met name langs de grens met Gaza.
• Bid voor de demissionaire regering o.l.v. premier Lapid en voor de komende verkiezingen in het najaar.
• Bid dat de verkiezingen niet zullen worden beïnvloed door de Palestijnse Autoriteit (PA) en Iran, die willen voorkomen dat de leider van de Likoedpartij (Netanyahu) opnieuw het premierschap op zich neemt.
• Bid om eenheid onder de diverse bevolkingsgroepen.
• Bid dat de spanningen tussen Israël en de Hezbollah niet verder zullen oplopen vanwege de afbakening van de maritieme zones tussen Israël en Libanon.
• Bid om wijsheid voor Lapid die in een telefoongesprek met Biden zijn grote bezorgdheid van Israël heeft geuit over de waarschijnlijkheid dat de wereldmachten een nieuw nucleair akkoord met Iran bereiken.
• Bid dat de EU ontwerpovereenkomst voor een Iran deal niet doorgaat en dat de nucleaire plannen zullen worden verijdeld.
• Bid dat de najaarsfeesten in vrede en vreugde gevierd zullen worden.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jacob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen’ (Psalm 83:1-4).

Afgelopen weekend was het 125 jaar geleden dat Theodor Herzl zijn zionistische visie presenteerde in Bazel, Zwitserland. Het wordt hoog tijd dat de christelijke wereld Israël volledig gaat omarmen.

• Dank dat een Israëlisch waterbedrijf water aan behoeftigen in Syrië levert.
• Dank dat de presidenten van Israël en Duitsland een overeenkomst hebben bereikt voor een historisch onderzoek, omtrent het nemen van verantwoordelijkheid en passende compensatie voor de families van de slachtoffers van de Olympische spelen in München 50 jaar geleden.
• Bid voor het historische bezoek van defensie minister Gantz aan Japan.
• Bid dat er niet een alliantie tussen Ruslan en Iran komt.
• Bid dat de onrust in Irak niet verder gaat escaleren en zich verder zal uitbreiden in het Midden Oosten.
• Bid dat de oorlog in de Oekraïne stopt en dat met de wederopbouw van het land kan worden begonnen.
• Bid voor de Joden in de OekraIne en Rusland dat ze Aliyah maken voordat het te laat is.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige’ (Zacharia 14:9).

Als deze gebedspunten verschijnen, zitten we als Nederlandse Afdeling van de ICEJ midden in ons jaarlijkse Israëlweekend op de Betteld in Zelhem.

• Dank voor de betrokkenheid van de ICEJ bij de viering van de 125e verjaardag van het eerste Zionistencongres in Bazel eind augustus.
• Dank en bid voor het Israëlweekend op de Betteld in Zelhem.
• Bid om eenheid onder de bevolking van ons land.
• Bid dat de agressie en het verzet in ons land stopt.
• Bid voor de regering van premier Rutte en de politici in 1e en 2e Kamer die belangrijke beslissingen moeten nemen.
• Bid voor ons koningshuis.
• Bid dat we als land en volk ons bekeren en terug zullen keren naar de God van Israël.
• Bid dat kerken en gemeentes hernieuwd zicht krijgen op Israël als het volk van God.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid voor de voorbereidingen van het Loofhuttenfeest in de maand oktober.
• Bid dat veel Nederlanders zich zullen aanmelden voor de Loofhuttenfeestreis o.l.v. Jacob en Hennie.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus