Gebed voor Israël

‘Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde’ (Jeremia 23:5).

De Israëlische premier Naftali Bennett sprak donderdag 11 november samen met andere Israëlische leiders de 5e jaarlijkse Christian Media Summit toe, die als titel had ‘Abraham Akkoorden en Abrahamitische Religies: Partners in Vrede’. Hij verklaarde dat christenen en de Joodse Staat meer dan ooit tevoren verenigd zijn.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
 • Dank dat de Knesset voor het eerst sinds 2018 twee begrotingen (voor 2021 en 2022) heeft aangenomen.
 • Blijf bidden voor de nieuwe leiders van Israël.
 • Dank dat President Herzog gratie heeft geschonken aan militairen met een strafblad.
 • Bid om eenheid tussen mannen en vrouwen die bij de Klaagmuur willen bidden.
 • Bid dat ondanks Corona het toerisme voor Israël open blijft.
 • Bid voor de familie van Eliyahu Kay, een Joodse immigrant uit Zuid-Afrika die zondag werd vermoord bij een terreuraanslag in Jeruzalem. Vier anderen raakten gewond.
 • Dank dat de Israëlisch veiligheidsdienst Shin Bet, de IDF en de Israëlische politie in de afgelopen weken een uitgebreid Hamas terroristennetwerk hebben ontdekt en opgerold. Het werd geleid door hooggeplaatste Hamas-figuren die in het buitenland wonen.

Gebed voor de Volken

‘Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen’ (Psalm 60:13-14).

De Abraham Akkoorden, die werden ondertekend door Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, en waarbij zich vervolgens een aantal landen aansloten, zoals Bahrein, Soedan en Marokko, hebben een verandering teweeggebracht in het politieke denken van de volken in de regio. In de eerste plaats hebben zij een bewust-zijnsverandering teweeggebracht, in die zin dat Israël minder wordt verstoten dan vroeger. De houding ten opzichte van Joden, zowel van de Arabische leiders als van hun burgers, is aan het veranderen.

 • Dank dat Minister van Defensie, Benny Gantz, in Marokko met zijn Marokkaanse ambtsgenoot Abdellatif Loudiyi, op het Marokkaanse ministerie van Defensie een defensieovereenkomst heeft ondertekend. Dit is de eerste defensieovereenkomst tussen Israël en Arabische land, ooit.
 • Bid voor goede betrekkingen en gesprekken tussen Israël en Libanon over de zeegrenzen tussen beide landen.
 • Bid dat de geldstroom vanuit de Europese Unie richting de Palestijnse Autoriteit stopt. Zij financieren hiermee terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten.
 • Bid voor Irakese leiders die hun leiders opriepen relaties met Israël aan te knopen via het Abrahamakkoord.
 • Bid om verzoening tussen de broedervolken (afstammelingen van Isaak en Ismaël).
 • Bid voor het koninghuis van Jordanië nu Koning Abdullah de tweede in een schandaal is verwikkeld geraakt.
 • Bid dat deze crisis in Jordanië niet Israëls veiligheid gaat bedreigen.
 • Dank dat vertegenwoordigers van Israël, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten in Dubai, onder auspiciën van de regering-Biden, een ongekende overeenkomst hebben ondertekend, waarbij Jordanië Israël elektriciteit zal leveren in ruil voor ontzilt water.
 • Bid dat President Biden geen Palestijns consulaat in Jeruzalem gaat openen.
 • Bid dat de wereldwijde Jodenhaat een halt wordt toegeroepen.
 • Bid voor het volk van Afghanistan waar het Talibanregime heeft gezegd vrede te willen sluiten met alle naties, behalve met Israël.
 • Bid voor de aanhoudende oorlogsdreiging vanuit Iran nu de VS nieuwe gesprekken willen aangaan over een nucleaire overeenkomst.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen’ (Psalm 65:2-3).

Sinds de Israëlische regering zes jaar geleden besloot om het laatste overblijfsel van zo’n 9.000 Ethiopische Joden mee naar huis te nemen, zijn er tot nu toe ongeveer 4.000 aangekomen, en de christelijke ambassade heeft meer dan de helft van die vluchten gesponsord. Met uw hulp kunnen we een belangrijke rol blijven spelen bij het voltooien van de terugkeer van het Ethiopische Jodendom.

 • Dank voor de geweldige steun van onze donoren over de hele wereld, om de kosten te dekken om de Bnei Menashe-immigranten naar Israël te brengen.
 • Bid voor het initiatief van de ICEJ om zich in te zetten voor het herstellen en versterken van gebroken Israëlische gezinnen.
 • Bid dat de versnelde terugkeer van vijfduizend Ethiopische Joden de komende maanden succesvol zal verlopen.
 • Bid ook voor het integratieproces als de immigranten in Israël zijn aangekomen.
 • Bid voor alle vrijwilligers die bij het integratieproces betrokken zijn, zoals Corrie van Maanen en Jannie Tolhoek.
 • Bid voor de demissionaire regering; en om een spoedige samenstelling van een nieuwe regering.
 • Bid dat vergelijkingen tussen de coronacrisis en het naziregime stopt.
 • Bid dat de polarisatie binnen kerken en gemeentes stopt.
 • Bid voor de medewerkers in de zorg en bij politie en bij de hulpverleners nu de protesten in de maatschappij grimmigere vormen aannemen.
 • Bid voor de eind januari 2022 door de ICEJ te organiseren jaarlijkse Envision-conferentie voor predikanten en bedieningsleiders.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland.

Jan Posthumus