Gebed voor Israël

‘Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE’ (Psalm 98:4-6).

Premier Naftali Bennett heeft zondag 5 september 2021, ter gelegenheid van Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar, zijn beste wensen voor een goed jaar gestuurd naar de burgers van Israël. Hij laat weten, dat er veel goede redenen zijn om trots te zijn op deze Rosh Hashana.

 • Dank voor het vermogen van Israël om zich als volk te verenigen en de handen ineen te slaan.
 • Dank voor de twee miljoen leerlingen die een paar dagen geleden weer naar school en kleuterschool zijn teruggekeerd.
 • Dank voor de soldaten van de IDF en het personeel van de veiligheidsdiensten, en bid dat zij kracht mogen blijven uitstralen naar de burgers van Israël om hen te blijven verdedigen en beschermen.
 • Bid dat de zes Palestijnse terroristen die uit de zwaarbewaakte Gilboa gevangenis zijn ontsnapt zullen worden opgepakt.
 • Bid dat de aanvallen met brandende Hamas ballonnen in Zuid-Israël stopt zodat de IDF niet in de Gaza hoeft aan te vallen.
 • Bid om bescherming voor de bevolking gedurende het Loofhuttenfeest van 20-27 september.
 • Bid voor de regering van premier Bennet en President Herzog.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen’ (Jesaja 19:23).

De Palestijnen zijn wanhopig om de aandacht van de wereld te krijgen, en proberen dit te bereiken met nachtelijke confrontaties bij het grenshek van de Gazastrook. Dit is zowel een kans alsook een bedreiging voor Israël. Corona blijft het belang­rijkste verhaal van de dag, en als het gaat om de inter­natio­nale betrek­kingen van Israël, dan zijn de nucleaire inspanningen van Iran en de snel voort­schrijdende normalisatie met verschillende Arabische Staten de onder­werpen die de kranten­koppen domi­neren.

 • Dank voor de betrekkingen tussen Israël en veel van zijn Arabische buren die zijn verbeterd sinds de ondertekening van de Abraham-akkoorden in september vorig jaar.
 • Bid voor de onderlinge relaties met gematigde Arabische landen (denk aan de Abraham akkoorden) dat die ertoe zullen bijdragen dat de profetie over de heerbaan in Genesis 19 spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid dat de rust terugkeert op de Westelijke Jordaanoever nadat Palestijnen in opstand kwamen met de Israëlische soldaten tegen de bouw van een Israëlische nederzetting.
 • Bid voor Arabische winkeliers in het hele land die van de Palestijnse Autoriteit de opdracht hebben gekregen om alle borden met Hebreeuwse teksten te verwij­deren.
 • Bid dat de plannen van de Hamas en de Taliban, voor een islamitische machts­overname en het dwingen van Israël zich uit Palestina terug te trekken zullen worden verijdeld.
 • Bid om bescherming voor de bewoners aan de grens met Libanon.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de HERE een wel toegerust volk te bereiden’ (Lucas 1:17).

We kunnen als Nederlandse afdeling met grote dankbaarheid terugzien op een rijk gezegend Israëlweekend. Een prachtig programma met veel afwisseling. Een mooie worship van Emo en zijn band en indringende boodschappen van Peter Tsukahira en Jacob Keegstra. Dankzij een geweldige opbrengst van de collecte kunnen we vanuit dit weekend Israël een bomshelter aanbieden.

 • Dank voor de 350 deelnemers die het Israël-weekend hebben bezocht, waaronder veel tieners en kinderen.
 • Dank dat we velen in Nederland via livestream en YouTube met de boodschap van Peter Tsukahira en Jacob Keegstra mochten bereiken.
 • Bid dat God ons gebied (invloed), als het gaat om onze relatie met Zijn volk Israël, gaat vergroten in onze provincie, stad, dorp, gezin, familie en Kerk.
 • Bid voor onze demissionaire regering, en om wijsheid voor eenieder die betrokken is bij deze langdurige kabinetsformatie.
 • Bid dat de ogen in Kerken en Gemeentes in Nederland zullen opengaan voor de God van Israël die de verdrevenen van Israël aan het verzamelen is.
 • Bid zoals een Daniël plaatsvervangend bad om vergeving van de zonden die wij als Nederlanders bedrijven; voor het goddeloze handelen en voor het afwijken van Zijn geboden en Zijn verordeningen.
 • Bid dat demonstraties tegen de Coronamaatregelen stoppen als demonstranten een gele Jodenster op hun kleding dragen zoals op zondag 5 september op de Dam in Amsterdam het geval was.
 • Bid dat velen in Nederland het Loofhuttenfeest digitaal zullen vieren van 20-27 september.
 • Bid om meer invloed van de ICEJ-afdeling in Nederland en de Nederlandse samenleving en in Kerken en Gemeentes.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland

Jan Posthumus