Gebed voor Israël

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’ (Filippenzen 4:6).

De komende weken zetten de Israëlische autoriteiten zich schrap voor toenemende spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen nu de Joodse feestdagen van Pesach en de moslimmaand Ramadan naderen – die beide in april zullen plaatsvinden. Decennia lang is dit een tijd van Arabisch-Joodse spanningen en geweld in het land geweest, wat vorig jaar leidde tot de raketoorlog met Hamas in mei.

• In Beer Sheba zijn bij een terreuraanslag vier mensen gedood en twee vrouwen gewond geraakt. Bid voor de gewonde slachtoffers en families van de omgekomen mannen en vrouwen.
• Bid voor de Israëlische hulpdelegatie die een veldhospitaal in Oekraïne gaat opzetten en bemannen.
• Bid dat er in de aanloop naar Pesach geen spanningen zullen zijn tussen Joden en Arabieren.
• Bid dat er geen nieuwe corona uitbraak komt gedurende het naderende Pesach-feest.
• Bid voor de media in Israël die momenteel kennis nemen van “christelijke” profetieën die aangeven dat we ons in de laatste dagen voor de Messias bevinden.
• Bid voor het moment dat het volk uit zal roepen: “Gezegend is Hij die komt in de naam de Heren”.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven’ (Jeremia 16:16).

Wat leven we in turbulente tijden! De wereldwijde gezondheidscrisis over het coronavirus lijkt eindelijk af te zijn genomen en dan was er toch voor velen plotseling de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Met de scherpe escalatie van het conflict in Oekraïne is er ook een kans om Joodse gemeenschappen te helpen evacueren uit de gevechtsgebieden en hen op Aliyah naar Israël te brengen.

• Dank voor de terugkeer van Joden uit de Oekraïne en Rusland die inmiddels in Israël zijn aangekomen.
• Bid voor de Jewsish Agency voor Israël die haar ‘Aliyah Express’-programma heeft gelanceerd, zodat het immigratieproces zal versnellen, resulterend in duizenden Oekraïense olim (immigranten) die wekelijks in Israël aankomen.
• Bid voor premier Naftali Bennett die gezegd heeft dat er enige vooruitgang is geboekt in de bemiddelingspoging tussen Oekraïne en Rusland.
• Bid voor de Russische bevolking die ook gebukt gaat onder de oorlogszucht van hun President Poetin.
• Bid dat deze zinloze oorlog stopt.
• Bid dat het Europese conflict niet zal escaleren in een derde wereldoorlog.
• Bid voor de wereldleiders die er alles aan doen om deze oorlog te stoppen.
• Bid voor de Joodse wereldleiders zoals Zelenski, Blinken (minister van Buitenlandse Zaken VS) en premier Bennett.
• Bid voor de meer dan 3 miljoen vluchtelingen die onderweg zijn naar veilige gebieden. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen en ouderen.
• Bid voor een goede opvang voor de Oekraïense vluchtelingen in welk land dan ook.
• Bid dat ze spoedig weer terug kunnen keren naar hun thuisland.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de HERE; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem zegt de HERE’
(Jesaja 66:20).

Ongeacht welke problemen er over de wereld komen, we hebben een roeping en zelfs een Bijbelse plicht om niet alleen het evangelie onder de naties te prediken, maar ook om Israël te helpen zich opnieuw te verzamelen in haar voorouderlijk thuisland. En ik vraag u om samen met ons in Nederland de HERE aan te roepen dat Hij Kerken en Gemeentes wakker gaat maken voor deze dringende opdracht.

• Bid om bescherming voor de Oekraïense vluchtelingen in ons land.
• Bid dat ze op een liefdevolle manier zullen worden opgevangen.
• Bid voor de vele vrouwen en kinderen en ouderen die op de vlucht zijn gegaan, terwijl hun mannen zijn achtergebleven in Oekraïne om te vechten.
• Bid vooral voor de overlevenden van de Holocaust in Oekraïne die al genoeg verschrikkingen in oorlogen hebben meegemaakt.
• Bid voor het door de ICEJ gesponsorde vrijwilligersteam die probeert alle nog in leven zijnde Holocaust overlevenden in Oekraïne te redden.
• Bid dat er genoeg geld beschikbaar komt zodat we tijdig het verschil kunnen maken in het redden van Joodse levens uit het oorlogsgebied.
• Bid dat de Aliyah-inspanningen in deze en andere regio’s van de wereld snel zullen doorgaan en zelfs zullen gaan bloeien dankzij de hand en de zegen en de bescherming van de Heer.
• Bid voor ons Koningshuis en voor onze regering, en het parlement.
• Bid dat de BDS-indoctrinatie, waarbij Israël wordt weggezet als een apartheidsstaat, op de Nederlandse universiteiten stopt.
• Bid dat nu de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest er goede bestuurders in de gemeentes zullen komen.
• Bid voor een opwekking in Kerken en Gemeentes en dat er Bijbels (in)zicht komt op de relatie met Israël.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus