IDF Soldiers carrying corpse

Ruim 20.000 mensen hebben zich aangesloten bij de wereldwijde gebedsbijeenkomst.

De huidige strijd van Israël tegen Hamas in Gaza, Hezbollah in Libanon en andere door Iran gesteunde terreurmilities is de meest angstaanjagende crisis van het land in zijn moderne geschiedenis. Zelfs nu er steeds gruwelijker bewijsmateriaal naar boven komt van de brute aanval van Hamas op onschuldige Israëlische burgers op 7 oktober, groeit de druk op Israël om zijn legitieme militaire reactie stop te zetten en zo Hamas de overwinning te bezorgen. De bevolking van Gaza zelf heeft ook bevrijding van Hamas nodig. Intussen staat Hezbollah klaar om elk moment vanuit Libanon met tienduizenden dodelijke raketten aan te vallen.

Als reactie op deze ernstige bedreiging voor Israël roept de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem christenen overal ter wereld op om samen met ons als nooit tevoren te bidden voor de vrede en het welzijn van deze herstelde natie. De Kerk heeft een tijd bereikt waarin het niet voldoende is om alleen maar te zeggen: “Wij houden van Israël.” Er is echte actie nodig!

Gebed is een krachtig spiritueel wapen in de hemelse gewesten. Aan het begin van deze crisis hebben we besloten om van onze wekelijkse Global Prayer Gathering een dagelijkse tijd van dringend gebed en voorbede voor Israël te maken, totdat het land de overwinning in deze oorlog kan uitroepen. Duizenden christenen van over de hele wereld sluiten zich elke dag bij ons aan voor deze dagelijkse online gebedssessies, waar we updates geven en gebeden aanbieden samen met christelijke leiders en voorbidders uit Israël en de rest van de wereld.

Veel deelnemers aan de dagelijkse GPG hebben ontdekt dat het hen grote bemoediging en hoop geeft bij het omgaan met deze crisis, aangezien het nieuws uit Israël en de regio vaak verontrustend is. Een dame uit Engeland schreef ons onlangs:

“De eerste twee dagen na de aanval, en voordat ik ICEJ had ontdekt, voelde ik me zo geschokt, en dat de Joodse en Messiaanse vrienden en familie in Israël en Londen alleen, diepbedroefd en bang waren. Nu is het elke dag een voorrecht en een diepgaande Heilige Bemoediging in onze Heer om te luisteren, te aanbidden, te bidden en in uw troostende aanwezigheid te zijn. Bedankt! Ik ben zo gezegend dat ik ICEJ na al die tijd heb ontdekt.”

Naast de dagelijkse online gebedswake van de GPG heeft de ICEJ-leiding ook opgeroepen tot een Global Esther Fast om degenen die bereid zijn te vasten en te bidden in deze zeer moeilijke situatie samen te brengen. Wij geloven dat deze terugkerende driedaagse perioden van vasten en gebed ‘Esther-aanvallen’ opleveren voor de duistere vijanden van Israël in het spirituele rijk.

Lees meer over hoe u kunt deelnemen aan onze gebedsinitiatieven op: www.icej.nl/gebed.

Gebedspunten:  

  • Bid dat de oorlog succesvol zal zijn in het volledig wegnemen van de dreiging van Hamas, niet alleen van Israël, maar van het hele Midden-Oosten. Bid om vastberadenheid onder de leiders van Israël om deze strijd tot het einde voort te zetten (Psalm 18:34 ev).
  • Bid voor de bescherming van alle Israëlische soldaten die hun land dienen! (Psalm 91).
  • Bid voor eenheid onder het volk Israël, dat deze oorlog de katalysator zal worden voor een nieuw gevonden broederlijke geest door het hele land (Lukas 11:17).
  • Bid om bescherming voor allen in de regio die in vrede met Israël willen leven. Bid dat God een geest van berouw en verzoening met Israël door de hele Arabische wereld zal sturen.
  • Bid dat veel ‘Rahabs’ naar voren zullen komen om zich bij Israël aan te sluiten bij het herstellen van de rust in de regio.
  • Bid dat Arabische christenen in Israël, de Palestijnse gebieden en het bredere Midden-Oosten de moed en morele helderheid zullen hebben om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de kwade geest die Hamas aandrijft. Bid dat Gods Geest de sluier van de vervangingstheologie van hun harten zal wegnemen.
  • Bid dat dit conflict een katalysator zal worden voor geestelijke vernieuwing in Israël en de regio.