Omslag magazine Woord uit Jeruzalem - Het jaar van de wachters

De oorlog in Gaza op 7 oktober kwam voor Israël totaal verrast. Nu zien we de diepe sporen ervan in Israël. Het land is in trauma en heeft onze troost nu meer dan ooit nodig.

Bijzonder detail is, dat de ICEJ in 2022 alarmapparatuur gedoneerd heeft voor de kibboetsen langs de Gazastrook. Dit is gebruikt op 7 oktober en heeft vele levens gered.

De ICEJ blijft ook nu naast Israël staan. Dat doen we met allerlei hulp: voedselpakketten voor de 250.000 evacuées; schoolspullen voor de kinderen zodat het gewone leven weer verder kan; 4 ambulances en het renoveren van 72 schuilkelders langs de noordgrens; etc. Nu ook vooral traumahulp, want men schat het aantal Israëli’s met PTSS op 60.000. De ICEJ helpt daarbij op allerlei manieren, zodat schuld en schaamte bij hen kan verminderen. Daarnaast helpen wij bij de wederopbouw van Sderot, als teken van ‘Am Israel Chai’ – Het volk Israël leeft!

Vanuit de Solidariteitsreis hebben we met eigen ogen gezien wat Hamas heeft aangericht: puur dood en verderf. Lees het verslag. Vanuit deze situatie roepen we Israël op, om wachters aan te stellen. De Bijbel geeft ons dat voorbeeld, zodat we op tijd gewaarschuwd worden. Niet alleen voor fysieke vijanden, maar vooral ook voor de geestelijke strijd die er gaande is. Neem alleen al de mediaoorlog: zeer anti-Israël. Word je bewust van deze strijd.

Deze oorlog heeft ook Nederland bereikt: Bij het Vredespaleis in Den Haag wordt Israël aangeklaagd voor genocide. Daarom hebben ook de kerken die wachters nodig, want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten…. Efeze 6. Het is duidelijk dat Hamas het niet bij Israël laat, men wil daarna ook de christenen raken: eerst de zaterdag en dan de zondag is hun slogan. Het lijkt of men de hele wereld wil ophitsen tegen God en Zijn kinderen.

In Nederland kunnen we gelukkig de boodschap over onze verbondenheid met Israël, doorgeven via spreekbeurten, YouTube en Podcast. We roepen daartoe op om te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Psalm 122, dat we waakzaam zijn op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in Nederland. Het antisemitisme ligt ook hier op de loer. Doe mee met de Global Prayer, iedere dag van 15.00-17.00 uur via Zoom. 

Vanuit al deze ontwikkelingen, zijn we blij dat we weer een Israëlweekend op De Betteld kunnen hebben, om gevoed te worden met het Woord over de toekomst van Israël en van ons, met als thema: Herstelt U nu het koninkrijk? Kom en geef je op voor een geweldig programma voor jong en oud.