Omslag magazine Woord uit Jeruzalem

Israël bestaat 75 jaar, sinds David Ben-Gurion op 14 mei 1948 in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep. Wat begon als een land gebaseerd op landbouw en socialistische idealen, is vandaag uitgegroeid tot een wereldwijd, vrijemarktcentrum van technologie en onderzoek. Zoals de psalmist zei: “Toen de Heer de ballingschap van Sion terugbracht, waren wij als degenen die dromen. Toen was onze mond gevuld met lachen en onze tong met zingen. Toen zeiden ze onder de volken: De Heere heeft grote dingen voor hen gedaan“ (Psalm 126:1-2).

Vijfenzeventig jaar is ook een Bijbels getal. De Bijbel zegt dat Abraham vijfenzeventig jaar oud was toen God hem riep om het land Israël binnen te gaan. Hij leefde vervolgens een volle 100 jaar in Israël voordat hij op 175-jarige leeftijd stierf. Zoals met veel van de helden van de Bijbel, is leeftijd geen limiet voor Gods roeping. Mozes begon zijn bediening op 80-jarige leeftijd, terwijl zijn opvolger Jozua rond de 75 was toen hij de Israëlieten naar het Beloofde Land leidde. 

Dit betekent dat er geen leeftijdsgrens is voor God om ook iemand van ons te gebruiken en zelfs om radicale veranderingen in ons leven aan te brengen. Hij kan een jonge tiener als Jeremia gebruiken toen hij in de bediening werd gelanceerd, net zoals er een plaats nodig is voor de bejaarde patriarchen om wijs leiderschap te geven aan het volk van God. Abraham kwam pas op 75-jarige leeftijd in zijn bestemming en ik vraag u om met mij te bidden dat ook Israël op dit diamanten jubileum een keerpunt zal ervaren. We bidden vooral dat Gods oude beloften van een geestelijk herstel in Israël in onze dagen zal plaatsvinden. 

Wij gaan met Israël op weg naar het Wekenfeest/Pinksteren, waarbij God een huwelijkscontract aanging met Zijn volk. Gods Geest leert ons dat we alle zegen via Israël ontvangen hebben, Romeinen 15:27. Deze tekst geeft ook aan dat wij verplicht zijn hen materiëel te zegenen. Daarom vragen we in deze nieuwsbrief een gift voor het Haifa Home voor Holocaust-overlevenden.

Het hoofdartikel: ‘Koning van hemel en aarde’, is een voorproefje van het thema van het komende Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Kom met ons mee en ervaar Gods zegen tijdens dit feest.

Terwijl u dit nummer van ons tijdschrift leest, bid ik ook dat u net zo geïnspireerd zult zijn over de vele dingen die God in Israël en zelfs tot aan de uiteinden van de aarde doet. In Nederland houden we veel lezingen over het wonder van Israël. Zie onze agenda en nodig ons uit bij u in de buurt. 

We zien u graag op het Israëlweekend op De Betteld, van 1-3 september. Inschrijven kan al! Ga naar www.icej.nl/israelweekend