Omslag magazine Woord uit Jeruzalem

Wij hebben net weer een geweldig Israëlweekend gehad met als thema: ‘Kom thuis bij de Vader’. Lees het verhaal en bekijk de video’s op ons YouTube kanaal: ICEJ Nederland. Tijdens het ICEJ Israëlweekend werd ook de Nederlandse vertaling van Equip, Toerusting op weg naar het Koninkrijk, gepresenteerd. Het boek over discipelschap is geschreven door Peter Tsukahira, een messiaanse voorganger uit Haifa, die – net als Derek Prince – een bijbelleraar is. Het boek is bij te bestellen op www.icej.nl/boeken.

De afgelopen maand was het opnieuw duidelijk dat Israël onze gebeden hard nodig heeft. De situatie aan de noordgrens van Israël is de afgelopen weken steeds gespannener geworden. De door Iran gesteunde terreurmilitie Hezbollah heeft een krachtig arsenaal van meer dan 200.000 raketten opgebouwd om Israël te bedreigen. Te midden van de massale protesten van gerechtelijke hervormingen in Israël, voelt de terreurgroep zich aangemoedigd om Israël te provoceren tot een militaire reactie. Laten we voor Libanon in gebed gaan en op God vertrouwen voor een wonder. Hij kan het onmogelijke! Bid met ons mee met Nieuwe Maan: het Rosh Chodesh-gebed (www.icej.nl/gebed/).

In de brief van Jakobus, de broer van Jezus, moedigt hij gelovigen aan: ‘Het gebed van een rechtvaardig persoon heeft grote kracht omdat het werkt’ (Jakobus 5:16). Als je bidt voor Israël en Libanon, wees dan alsjeblieft ook vrijmoedig in geloof om voor je eigen land te bidden. God kan doordringen in de donkerste, meest hopeloze situaties. Vraag de Heer om een wonder voor ons volk en om een nieuwe uitstorting van een Geest van voorbede over ons. God zal het gebed belonen.

In Nederland is het seizoen weer begonnen met themaochtenden en spreekbeurten. Nodig ons uit om in uw gemeente te komen spreken. 

Binnenkort gaan we weer met een groep op naar Jeruzalem voor het jaarlijkse ­Loofhuttenfeest – om dat met veel christenen uit 100 landen te vieren, samen met Israël. 

En weet je, ook prachtig om te vertellen: Peeber & Maaike (jullie wel bekend van het Israëlweekend van vorig jaar) zijn uitgenodigd om in Israël op het Loofhuttenfeest op te treden. Hoe bijzonder is dat! Dus wil je ze zien optreden? Je kunt je nog steeds aanmelden om het Loofhuttenfeest online te volgen en geniet van dit prachtige feest. Meer informatie kun je lezen op pagina 4.

Terwijl u dit magazine leest, vertrouw ik erop dat God u zal aanmoedigen om meer dan ooit voor onze bediening te bidden en achter Israël te staan. Ik bid ook dat u Gods belofte in uw leven zult ervaren dat hij die Israël zegent, gezegend zal worden (Genesis 12:3).