Israël is zeer ervaren in het functioneren tijdens een crisis. De nasleep van een crisisperiode is echter vaak destructiever en ingrijpender dan de eerste noodsituatie. De ICEJ levert gezamenlijke inspanningen om elke onderafdeling van de Israëlische samenleving die door deze crises wordt getroffen, te bereiken en te troosten. Door Israëlische families en gemeenschappen te helpen bij de wederopbouw na een tragedie, helpt de ICEJ de samenleving als geheel te versterken. Uw gift aan Israël in crisis zal op de volgende manieren worden gebruikt om Israëli’s te helpen genezen;

 • Counseling en therapie voor getraumatiseerde kinderen en jongeren
  – leraren opleiden
  – traumabegeleiding aan kinderen
  – pakjes speelgoed voor therapie
 • Aanschaf van benodigde apparatuur voor eerstehulpverleners
  – inclusief brandbestrijdingsmiddelen
 • Gemeenschappen helpen genezen na tijden van oorlog
  – gezinnen en kinderen of welzijnswerkers uit conflictgebieden halen voor respijtdagen
 • Herstellen van infrastructuur beschadigd bij conflicten
  – inclusief speeltuinen, tuinen en buurthuizen
  – opknappen van ondergrondse schuilplaatsen voor gemeenschappelijk gebruik