Ondanks een schijn van welvaart, staat de Israëlische economie voor veel uitdagingen. Deze omvatten torenhoge kosten van levensonderhoud, drastische inkomensongelijkheid en een groeiende behoefte om de vaardigheden van de Israëlische beroepsbevolking op te schalen om ervoor te zorgen dat ze concurrerend blijven op de wereldmarkten en kunnen blijven voorzien in hun gezin. De meerderheid van de Israëli’s is werkzaam in wat de tweede economie van Israël wordt genoemd – de binnenlandse markt in Israël met een lage groei, een hoge omzet en zeer lage lonen. De meerderheid van de Israëli’s die in deze “tweede economie” werken, hebben niet de vaardigheden om over te stappen naar nieuwe en betere arbeidsmogelijkheden, waardoor velen van hen ofwel arm werken of op de drempel van armoede staan. Dit fenomeen werd aangetoond in het Israel’s State Comptroller’s Report van 2021, waarin werd onthuld dat 69% van de Israëlische beroepsbevolking, of 2,7 miljoen arbeiders, nieuwe professionele vaardigheden zal moeten verwerven om relevant te blijven in de beroepsbevolking.

De ICEJ erkent deze urgente problemen en probeert deze uitdagingen aan te gaan door laaggeschoolde werknemers te helpen hun vaardigheden te vergroten, waardoor ze hun inkomen kunnen verhogen en voorkomen dat ze in armoede vervallen. Door middel van beroepsopleidingen, subsidies voor kleine bedrijven en mentorprogramma’s, werkt de ICEJ aan een sterkere economie door meer geschoolde werknemers te creëren.

De ICEJ geeft Israëli’s uit alle lagen van de bevolking praktische vaardigheden waarmee ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

  • Subsidies verstrekken om kleine bedrijven te helpen na de pandemie in de periferie van Israël
    – Help bedrijven een online aanwezigheid te creëren om te profiteren van de 250% toename in online winkelen
    – Begeleiden van kleine bedrijven om marketing- en reclamepraktijken te verbeteren en kosten te stroomlijnen
  • Beroepsopleidingen en educatieve programma’s voor kansarme groepen zoals alleenstaande moeders en jonge Arabische professionals
  • Begeleiden van jonge eenoudergezinnen naar een stabiele toekomst.