Hoewel de Israëlische samenleving een hoge prioriteit geeft aan gezinnen en kinderen, wordt nog steeds ongeveer 25% van de Israëlische jeugd als een risico beschouwd. Deze risicojongeren hebben vaak te maken gehad met onstabiele of onveilige woonsituaties, het overlijden of ziekte van een ouder of andere trauma’s. De ICEJ biedt deze jongeren praktische hulp op een aantal manieren, zoals het ondersteunen van kindertehuizen/jeugddorpen, het aanbieden van educatieve verrijkingsprogramma’s om jongeren in een positieve richting te beïnvloeden, en counseling en traumatherapie. Uw gift aan het ICEJ Future and Hope fonds zal op de volgende manieren een impact hebben op de jeugd van Israël;

 • ICEJ-hulp voor risicomeisjes op straat
 • Kindertehuizen
  – Verbeteringen aan de leefruimte en uitrustingsupgrades
  – Het verstrekken van kleding en basisartikelen
 • Verrijkingsprogramma’s
  – Mentorschap en leiderschapstraining
  – Sociaal vrijwilligerswerk
  – Bijles geven om onderwijskloven te dichten
  – Praktische vaardigheden leren
 • Coëxistentie-activiteiten
  – Kinderen met verschillende achtergronden, waaronder joden, Arabieren, bedoeïenen en druzen, samenbrengen om elkaar te ontmoeten in educatieve kaders die nieuwe vriendschappen aanmoedigen