Homecare nurse Corrie speaking with a gentleman during her homecare visit

Zorgzaam met compassie

Het Thuiszorg-programma, (Homecare) is een vitale tak van de ICEJ al sinds 1996 en toont christelijke liefde voor onder andere oudere Russische joden. Ons team in Jeruzalem biedt fysieke en praktische zorg aan oudere en gehandicapte Russisch-joodse immigranten, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun sociale en emotionele welzijn. De zorg helpt mensen met medische problemen of handicaps om thuis te kunnen blijven wonen zonder te hoeven verhuizen naar een instelling. De Nederlandse Corrie van Maanen is al decennia lang bij dit unieke werk betrokken. Dit is ‘troost, troost Mijn volk‘ uit Jesaja 40:1 in de praktijk.

Comfort door zorgzaamheid

Praktische hulp: We bieden basisverpleging, zoals douchen, sporten, wondverzorging en meer. Het wordt met liefde en tederheid gegeven en is bedoeld om de bejaarden die aan hun huis gebonden zijn op te vrolijken.
Trouwe vriendschappen: Onze bezoeken aan huis kunnen maanden duren of zich over meerdere jaren uitstrekken, zodat er echte vriendschappen ontstaan. Thuiszorg is er voor tijden van verdriet of vreugde of zelfs aan het einde van een leven. De Joodse feestdagen zijn een gelegenheid om contact te maken met een speciaal bezoek en een geschenk om de viering te delen.
Aanmoediging: Een hoeksteen van deze bediening is het aanmoedigen van deze vaak eenzame mensen, wier thuiskomst in Israël een worsteling met een nieuwe taal en cultuur met zich meebrengt. Velen van hen hebben de Holocaust meegemaakt en overleefd en hebben hun eigen droevige herinneringen en trauma’s waaraan we troost en aandacht bieden.
Gods liefde: We doen dit allemaal met de krachtige liefde die God ons heeft getoond en met het mandaat van de ICEJ, ‘Troost, troost Mijn volk’ Jesaja 40:1

Help ons de harten en huizen van oudere Joodse immigranten te bereiken. Werk alsjeblieft met ons samen, zodat we hier in hun thuisland met mededogen kunnen blijven zorgen.