door Howard Flower

De uittocht uit Frankrijk is volop in gang. Sinds de aanslagen vorig jaar op de Joodse supermarkt in Parijs maken de Franse Joden Aliyah richting Israël. In totaal heeft de ICEJ al meer dan 200 Franse Joden naar Israël gebracht, volgens de bijbelse opdracht uit Jesaja 49:22. Zo zegt de Heer: ‘Zie Ik zal Mijn hand opheffen naar de volkeren, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. Koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters.’

Er wonen verschillende Joodse families in de voorsteden van Parijs en hebben maar een gering inkomen. Deze families hebben het nodig om geholpen  te worden, om naar Israël te vertrekken. Zij leven onder voortdurende druk van hun Marokkaanse moslimburen in deze voorsteden van Parijs. Het Joods Agentschap schat dat er dit jaar 8.500 Joden uit Frankrijk zullen vertrekken. Onze hulp is daarbij meer dan nodig.

We moeten bij onze hulp bedenken dat het vooral de arme Joden waren die Europa niet konden ontvluchten vóór de Tweede Wereldoorlog. De Joden die nu in Frankrijk wonen zijn vaak niet Frans maar voornamelijk Joden die na de Tweede Wereldoorlog uit Noord-Afrika gevlucht waren richting Frankrijk. Nu worden ze in hun bestaan bedreigd door Marokkaanse moslims die ook uit Noord-Afrika naar Parijs zijn gekomen.

De ICEJ helpt deze Franse Joden vanuit een speciaal programma dat voorziet in de vlucht en extra bagage. Wanneer ze in Israël aankomen, helpt de ICEJ hen bij de eerste opvang in Absorptiecentra, zoals in Beersheva. De Franse Joden moeten na aankomst in Israël eerst de taal leren en leren hoe ze werk kunnen krijgen. Tijdens hun verblijf in de Absorptiecentra vormen zich hechte vriendschappen met de lokale bevolking. Dit is van belang voor kinderen om zich te hechten aan hun nieuwe vaderland.

De stijging in aantallen is de laatste jaren enorm, van 3000 in 2013 naar 8.500 in 2015.De kosten van deze Aliyah voor een Franse Jood naar Israël kost ongeveer €1.000,-. Overweeg hoe u kunt helpen in de uitvoering van de bijbelse opdracht uit Jesaja 49: 22.