door Isabelle Henkenjohann

Meer dan 7000 kilometer van Jeruzalem leeft de kleine gemeenschap van de Kaifeng joden in China, maar zij hebben hun joodse identiteit niet verloren. Vandaag willen de jongeren van deze Kaifeng joden meer weten van hun joodse wortels en Aliyah maken naar Israël.

Li Jing is 27 jaar en de oudste van vijf Kaifeng studenten die Aliyah heeft gemaakt. ‘Ik wist al jong dat ik een joodse ben’, zei Li. Mijn vader vertelde ons dat onze voorouders uit Israël kwamen. Daar was ik best trots op, maar nu wil ik weten wat het is om een Joodse te zijn. Ik moet daar nog veel meer over weten. Haar ouders keerden terug naar de Joodse identiteit, door de Sabbath te houden en de Feesten als Yom Kippur en Pesach. Ook al woonden ze geïsoleerd in China, het lukte hen om hun geloof te koesteren.

De geschiedenis van deze Kaifeng joden begint 1000 jaar geleden, toen de eerste Joodse gezinnen uit Perzië via India naar Kaifeng in China gingen. In Europa weten we pas vanaf 1605 van deze groep Joden, toen een Italiaanse priester in Kaifeng kwam en deze bloeiende Joodse gemeenschap zag. Het collectieve van deze gemeenschap kwam onder druk te staan in de 19e eeuw als gevolg van assimilatie. Nu zijn er nog ongeveer 100 Joodse gezinnen met in totaal 500 leden, die net als Li Jing, hun Joodse identiteit herontdekken.

In 2010 waren er zeven mannen die van de Kaifeng joden in Israël aankwamen. Nu zes jaar later is het spannende moment voor Li aangebroken, want ze mag ook Aliyah maken naar Israël. Zij is inmiddels aangekomen in haar nieuwe vaderland en moet de Hebreeuwse taal leren en een plekje vinden in de Israëlische samenleving.

Help ons om deze groep Kaifeng joden naar Israël te brengen en hen te helpen om volwaardige leden van de Israëlische maatschappij te worden.