ICEJ on frontlines

De Kerk heeft een tijd bereikt waarin het niet meer voldoende is om alleen maar te zeggen: “Wij houden van Israël” of: “Wij staan achter Israël.” Er is echte actie nodig!

Israël is in oorlog! Terwijl ik dit schrijf, heeft Israël ruim 1.200 mensen verloren, waarvan de overgrote meerderheid burgers. Duizenden anderen raken gewond. Meer dan 5.000 raketten zijn op Israël neergekomen. Het veiligheidshek langs de grens met Gaza werd meerdere keren doorbroken en meer dan twintig gemeenschappen in het zuiden werden geïnfiltreerd en sommigen kwamen zelfs langer dan twee dagen onder de controle van Hamas-terroristen totdat de IDF hen verdreef. Tientallen vrouwen, kinderen en ouderen werden afgeslacht en er werden zelfs baby’s onthoofd. Hamas voerde ook meer dan 150 mensen als gijzelaars terug naar Gaza. Velen van hen zijn wederom vrouwen, kinderen en ouderen, maar er zijn ook een aantal IDF-soldaten ontvoerd.

De Israëlische president Isaac Herzog beschreef afgelopen zaterdag, Simchat Torah, als de ergste dag in de Joodse geschiedenis sinds de Holocaust. Dit alles herinnert ons aan de tragische gebeurtenissen van de Jom Kipoeroorlog in 1973, vooral omdat deze aanval een dag na de vijftigste verjaardag van dat historische conflict plaatsvond.

De afgelopen dagen heeft Israël meer dan 380.000 IDF-reservisten gemobiliseerd en hen aan de rand van Gaza en aan de noordgrens met Libanon geplaatst, nu de situatie met Hezbollah begint te escaleren. In alle gemeenten in Israël zijn de meeste jonge mannen en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar opgeroepen voor legerdienst, waaronder twee van mijn eigen zoons. Momenteel dienen ruim 500 Messiaanse gelovigen in de IDF, inclusief in commando-eenheden in de frontlinie. Terwijl ik dit schrijf, zijn er al veel levens verloren gegaan op het slagveld, en worden de namen van gesneuvelde soldaten dagelijks in het nieuws gepubliceerd. Onder hen zijn tot nu toe vijf gelovige soldaten.

Deze aanval is zonder twijfel geworteld in het demonische rijk als een manifestatie van de geest van Amalek (zie Exodus 17:8 e.v., Deuteronomium 25:17; 1 Samuël 30:3; Esther 3:1 & 8). Dit is het moment waarop de Kerk wordt geroepen om op te stijgen naar ons geestelijk gezichtspunt en deel te nemen aan de strijd, net zoals Mozes bad terwijl Jozua op de grond tegen Amalek vocht! Dit is zelfs het moment om een Esther Vasten uit te roepen om namens Zijn geliefde volk de troon van God te naderen.

Broeders en zusters, het is absoluut noodzakelijk dat het mondiale Lichaam van Christus achter Israël en Zijn volk staat. Het tonen van onze liefde en steun alleen zijn niet meer afdoende! Het is tijd voor actie! Er zijn drie manieren waarop u Israël vandaag de dag kunt steunen:

1) Gebed!

U kunt dit doen door deel te nemen aan onze dagelijkse Global Prayer Gatherings, wereldwijde gebedssamenkomst, om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je sluit je daarbij aan bij een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Bezoek ons op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

De sessies hebben live vertalingen in verschillende talen. Als u deze naar uw eigen taal wilt vertalen, kunnen wij dit faciliteren. Overweeg ook om speciale gebedsbijeenkomsten te houden in uw kerken, gemeenschappen en bedieningsnetwerken, enzovoort.

2)  Ondersteuning!

Als u een leider bent van een kerkgenootschap, predikant of bedieningsleider, is dit het moment om uw volgende zondagsbijdrage aan Israël te wijden en uw netwerk te mobiliseren. Tijd is essentieel! Ons is gevraagd om te helpen bij de evacuatie van hele gemeenschappen rond de Gazastrook. De ICEJ richt tijdelijke vluchtelingencentra op rond Jeruzalem, om voor evacués te zorgen. We helpen ook met het verstrekken van voedsel, kleding en andere benodigdheden aan degenen die hun huis hebben verloren en gedwongen werden hun gemeenschappen te ontvluchten. Daarnaast hebben we contact met Israëlische pastors om de behoeftigen in hun gemeenten te helpen. En we zijn benaderd om voedsel, kleding en zelfs beschermende vesten te verstrekken aan IDF-reservisten die naar het front zijn geroepen. U kunt de ICEJ helpen door te doneren op https://www.icej.nl/doneren

3) Toon solidariteit!

Organiseer pro-Israël solidariteitsbijeenkomsten en marsen in uw eigen steden en hoofdsteden. Deze demonstraties vinden over de hele wereld al plaats, maar in veel gevallen zijn er maar weinig christenen aanwezig. Enthousiasme kan ook snel afnemen. Nogmaals, de Kerk moet op dit uur een standpunt innemen! Help Israël alstublieft door publieke steun voor haar te tonen binnen uw eigen gemeenschappen en naties. Dring er ook bij uw parlementsleden en andere regeringsfunctionarissen op aan om hun standpunt tegenover Israël te bevestigen.

Wij verlangen naar uw gebeden en ik kijk ernaar uit om van u te horen.

In Christus,

Dr. Jürgen Bühler, voorzitter ICEJ Internationaal