Gezien de escalatie van de vijandelijkheden en de toegenomen interne spanningen in Ethiopië, is er een urgentie om duizenden leden van de Ethiopisch-Joodse afstammelingen naar Israël te brengen.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft zich ten doel gesteld om onmiddellijke hulp te bieden bij de vluchten en de omliggende reiskosten (op $ 1300 pp) voor 200 van deze inkomende Olim (nieuwkomers) die naar verwachting in december zullen aankomen.

Zes jaar geleden besloot de Israëlische regering om het laatste overblijfsel van ongeveer 9.000 Ethiopische Joden die in doorgangskampen in Gondar en Addis Abeba woonden, naar huis te brengen. Zo’n 4.000 zijn er volgens het besluit van 2015 tot nu toe gekomen. De christelijke ambassade heeft sindsdien meer dan de helft van alle vluchten gesponsord.

Deze week versnellen Israëlische ministers de immigratie van 5.000 Ethiopische Joden, omdat er plannen zijn om degenen die wachten om naar Israël te komen aan de gang zijn en het is te hopen dat deze plannen in de komende weken kunnen worden geïmplementeerd.

Uit de laatste berichten over de situatie in Ethiopië blijkt dat de burgeroorlog in het land verergert. Het leger van het land heeft verschillende recente gevechten verloren van Tigray-rebellen, die de hoofdstad dreigen te bestormen, en de noodtoestand is uitgeroepen. De Israëlische minister van Integratie Pnina Tamano-Shata schreef: “De precaire veiligheidssituatie heeft rechtstreeks invloed op de leden van de gemeenschap die in Ethiopië wachten, brengt hun leven in gevaar en eist onmiddellijke actie van de regering om hen snel op Aliyah te brengen”.

Terwijl we anticiperen op deze golf van Aliyah uit Ethiopië, doet de ICEJ een beroep op onze christelijke vrienden die trouw de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde land ondersteunen, om actief deel te nemen in deze cruciale tijd om de resterende leden van deze Joodse gemeenschap naar Israël te brengen.

Duizenden Ethiopische Joden wachten al jaren angstvalig op het nieuws dat ze naar Zion kunnen komen. Laten we onze inspanningen bundelen om deze Ethiopische Joden te redden op zo’n kritiek moment als dit.

Naast het helpen van deze kostbare mensen om Aliyah te maken, maakt de ICEJ zich ook zorgen over hun integratie in de Israëlische samenleving, omdat we weten dat ze onderweg veel strijd zullen tegenkomen.

De sprong van een patriarchale en gemeenschappelijke manier van leven in Ethiopië naar de moderne, hoogopgeleide en egalitaire samenleving in Israël kan een behoorlijke culturele schok zijn, en een die de gezinsdynamiek op uitdagende manieren kan veranderen. Wanneer er conflicten ontstaan of beslissingen moeten worden genomen binnen het gezin, moeten de jongeren – die de taal sneller oppikken – vaak hun ouders en grootouders begeleiden in hun dagelijks leven. Dit is in tegenspraak met het geaccepteerde model van het gezinsleven in Ethiopië, waar ouderen altijd worden gerespecteerd en geraadpleegd.

Niet alleen zijn er taalbarrières, maar de onderwijsprestaties zijn over het algemeen ook veel lager dan de verwachte normen in Israël. Dit laat kinderen achter met de behoefte om kloven te overbruggen waar hun ouders hen niet mee kunnen helpen, een nadeel dat hen volgt als ze opgroeien. Ouders zonder adequate opleiding hebben ook moeite om passend werk te vinden in deze nieuwe realiteit, een feit dat hen kwetsbaar maakt.

Dit is de reden waarom Ethiopische leiders in heel Israël onderwijs benadrukken als cruciaal voor integratie en vooruitgang in de Israëlische samenleving. Niettemin, zelfs na het investeren van de tijd en moeite om te studeren, worstelen vaak Ethiopische afgestudeerden bij het vinden van werk in overeenstemming met hun opleidingsniveau, en ze voelen het gebrek aan kansen en gelijkheid. Deze moeilijkheid om werk te vinden heeft verschillende wortels. Sommige zijn cultureel, andere praktisch; de meeste Ethiopische Israëli’s geven echter toe dat hun gemeenschap over het algemeen niet als professioneel of opgeleid wordt beschouwd, een perceptie die langzaam moet worden overwonnen.

Als reactie hierop ondersteunt de ICEJ gerichte mentorprogramma’s om deze educatieve en maatschappelijke kloven te helpen overbruggen om het succes van jongere leden van de Ethiopische gemeenschap in Israël te garanderen.

Het is een voorrecht voor de ICEJ om samen met immigranten door hun Aliyah-proces te lopen. Van het assisteren bij vluchten tot integratie, we zijn er om te helpen door middel van mentorschap of educatieve verrijkingsprogramma’s op hun pad om echt “thuis” te worden in het land van hun voorvaderen.
Overweeg alstublieft om uw beste geschenk te geven om deze dringende Aliyah-behoefte en de integratie van de Ethiopische Joden te ondersteunen, zodat zij de Israëlische samenleving op een krachtige manier kunnen beïnvloeden.

Geef een gift via: doneren.icej.nl/doneren

Fotografie: Negosa Almo